Poparcie dla kandydata

Augustowski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

Deklaracja „Polska jest najważniejsza”

Szanowni Państwo!

Stajemy przed Wami nie jako osoby prywatne, chcące podzielić się swoimi osobistymi marzeniami. Dzisiaj stajemy przed Wami, jako obywatele, pragnący wesprzeć kandydata na najwyższy urząd Rzeczypospolitej. Tego, od którego w dużej mierze zależeć będzie przyszłość naszego państwa i jakość naszego życia. Dlatego mamy prawo, ale także obowiązek mówić o naszych marzeniach i pragnieniach dotyczących życia publicznego,
życia całego narodu.

Łączy nas Rzeczpospolita, Państwo, Wolna Polska, będąca ucieleśnieniem marzeń pokoleń Polaków, którzy walczyli o niepodległość. Wybory są jak rachunek sumienia wobec wspólnego dobra.

Powołujemy społeczny komitet poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy przekonani, że daje on największą szansę urzeczywistnienia wizji Polski, z której wszyscy będziemy dumni – Polski nowoczesnej a zarazem kultywującej najlepsze rodzime tradycje. Polski suwerennej, otwartej na świat, a jednocześnie nie odcinającej się od swojej tożsamości; Polski niepodzielonej, w której wszyscy obywatele odnajdą godne miejsce do życia, do osobistego i wspólnotowego rozwoju.

Jesteśmy przekonani, że może to być Polska sprawiedliwa, dbająca o tych, którym z różnych powodów jest najtrudniej.

Jesteśmy przekonani, że może to być Polska silna i zdolna do prowadzenia podmiotowej polityki w Europie i świecie.

Apelujemy do wszystkich środowisk, którym wizja ta jest bliska, o poparcie Jarosława Kaczyńskiego na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Augustów, 30 maja 2010 roku

Abrycka Teresa - pracownik samorządowy
Balcewicz Helena Jadwiga - handlowiec, działacz związkowy
Bielang Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej, radna Rady Powiatu
Bołkun Wacław - przedsiębiorca, były prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Augustowskiej, członek komisji rewizyjnej Oddziału Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Chmielewski Ryszard – przedsiębiorca
Chrulska Wiesława - nauczyciel, wicedyrektor Zespołu Szkół Samorządowych
Chudecki Mirosław - Przewodniczący Oddziału NSZZ Solidarność
Czartoszewska Barbara Justyna - Sekretarz Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego Związku Sybiraków, Wiceprezes Związku Sybiraków Koło w Augustowie, skarbnik Związku Sybiraków w Augustowie
Czerech Adam Franciszek - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół;
Dawidowicz Jadwiga – rolnik
Dębska Elżbieta - psycholog w Zespole Szkół Samorządowych
Dobrowolska Jadwiga - skarbnik Gminy
Dobrowolska Joanna – studentka
Dobrowolski Stanisław - leśniczy,
Drążek Grzegorz - emerytowany oficer Straży Granicznej
Drejer-Nosalik Wanda Alina - lekarz ortodonta
Fiećko Lucyna - nauczyciel w Zespole Szkół Samorządowych
Galicki Jerzy - Sołtys wsi Grabowo,
Górski Dariusz - sekretarz Gminy Płaska, członek Stowarzyszenia „Zamiast”
Grabala Danuta - emerytowany pracownik Starostwa Powiatowego
Gudanowska Danuta – ekonomistka
Gulan Ewa Paulina - nauczyciel w Zespole Szkół Samorządowych
Hiero Antoni – lekarz
Jachimczyk Maria – organistka
Jakubowska Teresa - emerytowany technik sztuk plastycznych
Jedlińska Wiesława - rolnik,
Jedliński Waldemar - Sołtys wsi Szczebra
Jóźwik Barbara Ewa - nauczyciel,
Jóźwik Grzegorz - specjalista d/s marketingu
Kamińska Halina - emerytowana księgowa
Kamiński Bronisław – lekarz
Karp Irena - emerytowana nauczycielka języka polskiego
Karp Stanisław - emerytowany dyrektor POM
Karsztun-Wołonsewicz Katarzyna – pracownik w Zespole Szkół Samorządowych
Klatt Marian – nauczyciel
Klebanowska Alicja – psycholog
Klekotko Dorota - nauczyciel Szkoły Muzycznej
Kochanowska Halina Honorata - Sekretarz Światowego Związku Żołnierzy AK Koło
Kopiczko Anna Maria – Nauczyciel
Korenkiewicz Czesław - Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Koło
Kotarska Alina – nauczyciel
Krupiński Michał - ekonomista, przedsiębiorca, właściciel Centrum Doskonalenia Kadr
Liszewska Irena - emerytowana nauczycielka matematyki
Łęcka-Rutkowska Jolanta - doradca zawodowy, lider klubu pracy
Łukaszewicz Krystyna - nauczyciel, wicedyrektor Zespołu Szkół Samorządowych
Magrel Janina - agronom, b. kierownik Domu Wczasowego FSO
Michnowicz Romuald – przedsiębiorca
Miklas Dorota Maria - pracownik Powiatowej Stacji Samitarno-Epidemiologicznej
Nietupski Jan - emeryt, brat Andrzeja Nietupskiego, szef struktur Solidarności z lat 1980-1981
Nikolopoulou Katarzyna - nauczyciel w Szkole Muzycznej
Opaliński Ireneusz – przedsiębiorca
Perkowska Ewa- logopeda, radna Rady Miejskiej
Pijagin Zbigniew - lekarz pediatra
Piruta Józef - emerytowany księgowy
Piskorz Elżbieta - ekonomistka,
Piskorz Ryszard - meliorant, radny Rady Miejskiej
Płoński Leszek - ekonomista, Prezes Akcji Katolickiej w Augustowie
Prawdzik Krystyna - ekonomistka,
Radzio Jarosław - nauczyciel w Zespole Szkół Samorządowych, radny Rady Miejskiej
Rajkowska Krystyna - specjalista ds. ekonomicznych
Ramut Eliza Zofia - emerytowana dyrektor augustowskich placówek kultury
Roszkowska Klara Urszula – ekonomistka
Rusiecki Piotr - rolnik, radny Rady Miejskiej w Lipsku, Przewodniczący Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Powiecie Augustowskim
Safon Eugeniusz – sybirak
Safon Genowefa - emerytowany pracownik łączności
Simson Eugeniusz Franciszek- Honorowy Prezes Związku Sybiraków Koło w Augustowie, sybirak
Skokowski Kazimierz - przedsiębiorca, radny Rady Powiatu
Sobolewski Mieczysław - prezes Stowarzyszenia Civitas Christiana, trener sportowy
Sołtys Tadeusz – przedsiębiorca
Stankiewicz Zenon Wojciech- pracownik telekomunikacji
Sturgulewska Teresa - emerytowana pielęgniarka
Sturgulewski Krzysztof – historyk
Sudyk Dariusz - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Szkiłądź Dariusz - nauczyciel, dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych, radny Rady Powiatu
Szrek Krystyna - emerytowany lekarz
Sztukowski Roman - technik rolnictwa, członek Stowarzyszenia Twórców Ludowych
Szyc Teresa Maria - emerytka, modystka, tkacz artystyczny
Szyc Władysław - emerytowany pracownik Zakładu Energetycznego Białystok
Szypulewska Danuta - Pracownik samorządowy
Szypulewski Tadeusz - inżynier budownictwa
Urban Anna - logopeda, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, radna Rady Miejskiej
Wachulecka Wacława - przedsiębiorca, kierownik zespołu „Senior”
Wasilewska Anna - Związek Sybiraków
Werpachowska-Czauż Izabela - lekarz pediatra
Wielgat Halina - emerytowany pracownik Banku Spółdzielczego
Wielgat Wiesław Stanisław- psycholog
Wierzbicka Barbara - nauczyciel akademicki, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wikarska-Pijagin Jadwiga - lekarz laryngolog
Wysocka Helena - emerytowana ekonomista, biegła księgowa
Zambrzycka Marianna - emerytowana nauczycielka
Zyskowska Krystyna Helena - nauczycielka w Zespole Szkół Samorządowych
Graficzna wersja strony