Poparcie dla kandydata

Będziński Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

W Będzinie zaprezentowany został Będziński Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego. Znaleźli się w nim m.in. działacze społeczni, pracownicy naukowi i lekarze. Członkowie komitetu podpisali deklarację „Polska jest najważniejsza”.

„Polska jest najważniejsza”
Deklaracja Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego
Kandydata na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo!

W poczuciu odpowiedzialności za losy naszej Ojczyzny i dumy z jej osiągnięć, jednoczymy się wokół Jarosława Kaczyńskiego – kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Chcemy Polski nowoczesnej silnej swoją narodową tradycją i przywiązaniem do wartości chrześcijańskich, gwarantującą poszanowanie praw obywateli i jednoczącą ich w solidarnej trosce o nasze dobro wspólne i dobro przyszłych pokoleń, zajmującą poczesne miejsce w Europie i świecie oraz rozwijającą bliskie stosunki z sąsiadami. Budowa takiej Polski jest nie tylko naszym pragnieniem, lecz także obywatelskim obowiązkiem, podejmowanym ze świadomością tego jak wielkie ofiary ponosili dla niej przez wieki nasi ojcowie i dziadowie.

Dlatego powołujemy Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który swoim życiem i działalnością publiczną dał dowód, że nasza wizja Polski jest także Jego wizją, że jest gotów o nią zabiegać i jej służyć. Jego kompetencja i wiarygodność w sprawach gospodarczych i wrażliwość w kwestiach społecznych, szczególna troska o promocję szans ludzi młodych pozwalają z ufnością patrzeć na przyszłość Polski.

Apelujemy o zaangażowanie w promowaniu dr Jarosława Kaczyńskiego w nadchodzących wyborach, między innymi, poprzez zakładanie i przystępowanie do społecznych komitetów poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich.

Będziński Społeczny Komitet Poparcia Kandydatury Jarosława Kaczyńskiego na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Będzin, 26 maja 2010

Tomasz Broniszewski – prawnik
Andrzej Cebula – germanista
Renata Cebula – lekarz rodzinny
Krzysztof Cierniak – pedagog
Ewa Cupiał – Musialik – filolog
Janina Domańska – poetka
Mateusz Drożdżowski – mgr prawa
Henryk Flak – mgr inż. górnik, działacz OSP i NSZZ Solidarność
Robert Garstka – fotograf
Teresa Gleń – chemik
Cezary Granicki – doktor
Zbigniew Jacek Głaz – artysta, plastyk
Arkadiusz Grabowski – ekonomista, Radny Powiatu Będzińskiego
Justyna Jasiak – Fik – doktor Nauk Społecznych UŚ
Szymon Kaczmarzyk – historyk, Przew. Klubu Gazety Polskiej w Będzinie
Krystyna Kleszcz – prof. zw.
Zdzisław Kleszcz – Prezydent Sosnowca w latach 1991–1994
Janusz Kocerba – działacz Reg. Śląsko – Dąbrowskiej Solidarności Rzemiosła
Teresa Kosmala – archeolog, Radna Miasta Czeladź, Prezes Stow. Przyszłość Czeladzi
Ryszard Kozieł – mgr inż. mechanik
Jacenty Kubica – inż. górnictwa i geologii, Przew. Rady Gminy Psary
Jan Kubik – prezes SKOK „Jowisz”
Rafał Lipiński – architekt
Regina Lis – pedagog, chemik
Sławomir Matuszewski – nauczyciel, katecheta, Członek Zarz. Reg. Solidarności Śląsko–Dąbrowskiej
Maria Mróz – nauczyciel, Solidarność Oświatowa
Waldemar Musiał – aktor
Radosław Nawara – architekt, Radny Powiatu Będzińskiego
Janusz Nawrot – prawnik, Radny Powiatu Będzińskiego
Małgorzata Pasek – Radna Gminy Psary
Danuta Pigulak – Wąsowicz – Dyrektor Zespołu Szkół Zakładu Karnego w Wojkowicach
Józef Pilch – mgr inż. Prezes Zarządu Huty Będzin w latach 2006–2007
Zenon Piwko – pedagog, Dyrektor Domu Dziecka w Sarnowie
Mateusz Pronobis – inż. informatyk
Mariola Pronobis – handlowiec
Jolanta Roter – lekarz
Mariola Sieroda – pedagog
Jadwiga Słowik – inż. geologii
Stanisław Syjut – Radny Wojkowic Przew. NSZZ Solidarność w Wojkowicach
Krzysztof Ślaski – lekarz, Ordynator Oddz. Chirurgii Szczękowej szpitala nr 5 w Sosnowcu, Radny Województwa Śląskiego
Andrzej Świątek – mgr inż. rolnictwa, Radny Miasta Czeladź
Włodzimierz Trzcionka – historyk, Radny Powiatu Będzińskiego
Mikołaj Ukuś – mgr inż. maszyn i urządzeń
Grażyna Wikarek – Meus – artysta, muzyk, Dyrektor Szkoły Muzycznej w Będzinie w latach 1984–2006, v-ce Prezes Będzińskiego Tow. Muzycznego „Dominanta”
Leszek Wąchała – doktor
Graficzna wersja strony