Poparcie dla kandydata

Błoński Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

Błonie, 4 czerwca 2010 r.

Dzisiaj w Błoniu powstał Błoński Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego. Jego członkowie przyjęli deklarację „Polska jest najważniejsza”.

„Polska jest najważniejsza”
Deklaracja Społecznego Komitetu Poparcia
Jarosława Kaczyńskiego
Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo,

My mieszkańcy miasta i gminy Błonie, które posiada ponad 630 letnią historię pragniemy poprzeć kandydaturę Pana Jarosława Kaczyńskiego na najwyższy urząd Rzeczpospolitej.

Udział w komitecie zadeklarowały osoby różnorodnych profesji i środowisk, związanych z Błoniem, które łączy przekonanie, że Jarosław Kaczyński jako Prezydent RP najlepiej urzeczywistnia wspólne marzenia milionów Polaków o Polsce nowoczesnej, a zarazem kultywującej najlepsze rodzime tradycje, Polsce suwerennej, otwartej na świat, a jednocześnie nie odcinającej się od swojej tożsamości. Polski niepodzielnej, w której wszyscy obywatele odnajdą godne miejsce i możliwość rozwoju, a w życiu publicznym zapanuje atmosfera prawdy i szczerej troski o dobro wspólne.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców gminy Błonie, którym wizja ta jest bliska, o przystępowanie do Naszego społecznego komitetu poparcia Jarosława Kaczyńskiego.

Komitet jest strukturą otwartą, każdy kto chce osobiście wyrazić swoje poparcie dla Jarosława Kaczyńskiego, może zgłosić swój akces do Komitetu poprzez wysłanie informacji na adres: blonskikomitetpoparcia@gmail.pl

Małgorzata Domżał - Bocheńska
Waldemar Bocheński
Marzanna Staszewska-Skurczyńska
Zuzanna Kondratowicz
Andrzej Karlicki
Piotr Pniewski
Stanisław Saj
Kazimierz Świercz
Jerzy Wójcik
Jarosław Zdanowski
Leszek Misiak
Małgorzata Wysocka
Michał Wysocki
Dąbrówka Wysocka
Jarosław Zdanowski
Irena Towik
Grażyna Laskowska
Jerzy Szperek
Maria Kuna
Henryk Meissner
Agnieszka Kurach
Daniel Wachowiak
Aleksandra Wysocka
Gabriela Wodzińska-Łapińska
Zenon Zdrójkowski
Stanisława Safarzyńska
Ryszard Safarzyński
Jerzy Bartosiak
Beata Bartosiak
Jadwiga Michniewicz
Maria Olesińska
Andrzej Krążlik
Irena Waśniewska.
Genowefa Tuszyńska
Ryszard Gronkiewicz
Roman Mączka
Tadeusz Pryjdan
Wiesław Laskowski
Krzysztof Laskowski
Tadeusz Laskowski
Alicja Tymoszewska
Zdzisław Wieteska
Henryk Sobota
Wiesława Piotrowska
Stanisław Kupczyk,
Krystyna Paska
Alicja Malinowska
Sławoj Tomczyk
Bożena Tomczyk
Danuta Tadzik
Irena Laskowska
Maria Nowosad
Elżbieta Gawrońska
Krystyna Krasnowska
Czesław Gawroński
Grzegorz Wereszczyński
Edward Szymaniak
Halina Szymaniak
Henryk Andrzej Sybilski
Kazimiera Ochał
Henryk Kowalski
Graficzna wersja strony