Poparcie dla kandydata

Chełmski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

Informujemy, że w Chełmie powstał Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach na urząd Prezydenta RP. Jego członkowie przyjęli poniższą deklarację:


„Szanowni Chełmianie, mieszkańcy Powiatu Chełmskiego!

Spotykamy się dzisiaj, by wesprzeć kandydata na najważniejszy urząd Rzeczypospolitej Polskiej – na urząd Prezydenta.

Wybory Prezydenta są aktem obywatelskiej odpowiedzialności za sprawy państwa i narodu. Powszechny w nich udział jest nie tylko naszym konstytucyjnym prawem, ale jest przede wszystkim moralnym zobowiązaniem do wyrażenia naszej-Polaków opinii, komu chcemy powierzyć prawo decydowania o przyszłości Polski.

Powołujemy Chełmski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach na urząd Prezydenta RP.

Oddając w ręce Pana Jarosława Kaczyńskiego jako przedstawiciela suwerena-całego narodu decyzje o kształcie państwa, mamy pewność, że wizja Polski - nowoczesnej, ale kultywującej tradycję, będzie zrealizowana, że Polska pozostanie dla nas Polaków najważniejsza. Polska, która jednoczy, w której wszyscy obywatele odnajdą godne miejsce do życia, w której wszystkie regiony uzyskają szansę zrównoważonego rozwoju.

Apelujemy do Chełmian i wszystkich mieszkańców Powiatu Chełmskiego o przyłączenie się do naszego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego na Prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.”

Komitet utworzyli m.in. nauczyciele, przedsiębiorcy, samorządowcy oraz działacze społeczni:

1. Antosiewicz Marzena
2. Dębicki Adam Stanisław
3. Furlepa Stanisław
4. Gębal Anna
5. Gębal Joanna
6. Haponiuk Andrzej
7. Huszcza Anna
8. Kaczybura Józef
9. Kamiński Marian
10. Kowalczuk Alfred
11. Kowalczuk Jan
12. Kurak Józefa
13. Lendzion Halina
14. Lendzion Marian
15. Lepionko Grażyna
16. Lipczak Krzysztof
17. Stanisław Litwin
18. Mielniczuk Stanisław Benedykt
19. Milaszkiewicz Stanisław
20. Nowosad Ireneusz
21. Prystupa Wacław Mieczysław
22. Puacz Krystyna
23. Remiś Mariusz
24. Rechul Bogusława
25. Romanek Henryk
26. Rzyczkowski Ryszard
27. Sadowska Beata
28. Skurak Józefa
29. Szajc Anna
30. Szajc Barbara
31. Szajc Jerzy
32. Szajc Marek
33. Szajc Wojciech
34. Sokaluk Barbara
35. Sokaluk Robert
36. Szokaluk Irena
37. Szwed Zdzisław
38. Walczak Aleksander
39. doc. dr Wawryniuk Andrzej
40. Wieliczko Mariusz
41. Zając Teresa
Graficzna wersja strony