Poparcie dla kandydata

Chojnicki Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

„Polska jest najważniejsza”
Deklaracja Chojnickiego Społecznego Komitetu Poparcia
Jarosława Kaczyńskiego
Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Ziemi Chojnickiej!

Z wielką radością pragniemy poinformować, iż w dniu 31 maja 2010 roku został powołany do życia Chojnicki Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W poczuciu głębokiego patriotyzmu i obywatelskiej odpowiedzialności za losy naszej Ojczyzny chcemy wesprzeć tego kandydata na najwyższy urząd Rzeczypospolitej.

Od niego w dużej mierze zależeć będzie przyszłość naszego państwa i jakość naszego życia. Dlatego mamy prawo, ale także obowiązek mówić o naszych oczekiwaniach i pragnieniach dotyczących życia publicznego i życia całego narodu.

Jesteśmy przekonani, że wybór Jarosława Kaczyńskiego gwarantuje urzeczywistnienie wizji Polski, z której wszyscy będziemy dumni – Polski nowoczesnej, a zarazem kultywującej najlepsze rodzime tradycje. Polski suwerennej, otwartej na świat, a jednocześnie nieodcinającej się od swojej tożsamości; Polski niepodzielonej, w której wszyscy obywatele odnajdą godne miejsce i możliwość rozwoju, a w życiu publicznym zapanuje atmosfera prawdy i szczerej troski o dobro wspólne.

Apelujemy do Wszystkich mieszkańców Ziemi Chojnickiej o oddanie swego głosu w najbliższych wyborach prezydenckich na Jarosława Kaczyńskiego!

Chojnicki Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego, kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Lista członków Chojnickiego Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego, kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

1. Leszek Chamier–Ciemiński - I Burmistrz Miasta Chojnice III RP w latach 1990–1992
2. Aleksandra Czapiewska - prezes Stowarzyszenia Boża Krówka
3. Ewa Czapiewska – wiceprezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Pelplińskiej - Brusy
4. Halina Czapiewska – radna Rady Miejskiej w Czersku, prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, sekretarz Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Pelplinie
5. Krzysztof Dziekan – lek. med. psychiatra, absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku oraz Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
6. inż. Ludwik Gólski – działacz opozycji w PRL-u
7. Ignacy Guenther - poseł na Sejm RP X kadencji, związany z Komitetem Obywatelskim w Chojnicach, następnie działał w strukturach „Akcji Wyborczej Solidarność”
8. Henryk Kiedrowicz – emerytowany nauczyciel, działacz Solidarności
9. Grażyna Kuligowska -nauczyciel
10. Stanisław Machut - przewodniczący Koła Radia Maryja w Chojnicach
11. Grzegorz Makowski – nauczyciel, członek Kręgów Rodzin Domowego Kościoła Diecezji Pelplińskiej
12. Rafał Maliszewski – wicedyrektor Wspólnoty Szkół Katolickich w Chojnicach
13. Ryszard Poznań- przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sekcji Regionalnej Pracowników Oświaty, Wychowania i Kultury Regionu Gdańsk NSZZ „Solidarność”
14. Maria Rogenbuk – prezes Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego w Konarzynach
15. Elżbieta Stanke – dyrektor Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Przedszkolaki”
16. Bogdan Tyloch - kierownik Oddziału Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Chojnicach
17. Maciej Walkowski – historyk, nauczyciel Wspólnoty Szkół Katolickich
18. Andrzej Wielewski – działacz Solidarności
19. Maciej Werra – przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty, Wychowania i Kultury NSZZ „Solidarność”
20. Barbara Zagórska – kustosz
21. Marianna Ziarno – założycielka i dyrektor Wspólnoty Szkół Katolickich w Chojnicach
Graficzna wersja strony