Poparcie dla kandydata

Chrześcijańsko-Narodowy Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

Oświadczenie
Chrześcijańsko-Narodowego Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

Wybory Prezydenta RP są bardzo ważnym wydarzeniem w życiu Narodu i Państwa. W obliczu bardzo poważnych wyzwań, ale i zagrożeń, przed jakimi stoi nasza Ojczyzna, potrzebny jest wybór prezydenta RP, który zagwarantuje realizację polskiej racji stanu, skuteczną obronę interesu narodowego i chrześcijańskiej tożsamości. Naszym zdaniem spośród kandydatów uczestniczących w wyborach kryteria te spełnia Jarosław Kaczyński, który posiada niezbędne do pełnienia tej funkcji walory moralne i intelektualne oraz wszechstronne doświadczenie polityczne.

Zwracamy się też do innych kandydatów, którym bliskie są ideały patriotyczne, narodowe i chrześcijańskie. Ich dotychczasowa postawa i dorobek w pracy dla Polski zasługują na szacunek i uznanie. Ale wobec nieubłaganych reguł demokracji, które pozwalają oddać głos tylko na jedną osobę i dla skutecznego działania, które wymaga konsolidacji wszystkich sił wokół najsilniejszego kandydata, proponujemy, aby rozważyli możliwość wycofania swoich kandydatur i udzielenie poparcia Jarosławowi Kaczyńskiemu jeszcze przed pierwszą turą wyborów.

Apelujemy o aktywny udział w wyborach i oddanie głosu na Jarosława Kaczyńskiego.

14 maja 2010 r.

W skład Komitetu wchodzą:

Dr Krystyna Bernatowicz – socjolog, wiceprzewodniczący Ruchu Ludowo-Narodowego
Prof. Antoni Bombik – Akademia Podlaska
Anna Borucka-Cieślewicz – b. poseł na Sejmu RP
Dr Marek Cholewka – historyk
Dr Marek Czyrka – historyk, Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie
Tadeusz Dębicki – b. poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący Ruchu Ludowo-Narodowego
Dr Stanisław Gebhard – wiceprzewodniczący Chrześcijańskiej Demokracji - Stronnictwa Pracy
Agnieszka Górska – radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Dr Dariusz Grabowski – ekonomista, przedsiębiorca, b. poseł do Sejmu i Parlamentu Europejskiego
Dr Jan Gulak – Wyższa Szkoła Humanistyczna w Warszawie
Dr Grzegorz Hetman - historyk
Prof. Marek Jakubowski – Politechnika Lubelska
Maria Kaczorowska – Herman – członek Rady Naczelnej ChDSP
Bohdan Kęsicki – twórca filmowy
Wiesław Kosobudzki – przewodniczący Rady Naczelnej Ruchu Ludowo – Narodowego
Bogusław Kowalski – poseł na Sejm RP, przewodniczący Ruchu Ludowo-Narodowego, koordynator Społecznego Komitetu
Waldemar Kraska – senator RP
Zbigniew Lipiński - publicysta
Gabriela Masłowska – poseł na Sejm RP
Prof. Ziemowit Miedziński – Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Kielcach
Tomasz Miszczuk – b. wicemarszałek woj. Lubelskiego
Prof. Olgierd Nowosielski – Instytut Sadownictwa w Skierniewicach
Andrzej Owsiński - prezes Chrześcijańskiej Demokracji - Stronnictwa Pracy
Zbigniew Okorski – wiceprezes Związku Towarzystw Gimnastycznych "Sokół"
Ryszard Parulski – adwokat, wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Marek Ratyński – członek Zarządu Powiatu Sokołowskiego, wiceprzewodniczący Ruchu Ludowo-Narodowego
Dr inż. Aleksander Rostocki – pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej
Jadwiga Rudnicka – b. senator RP
Dr inż. Andrzej Rychlik – b. poseł na Sejm RP, Politechnika Łódzka
Dr Janusz Siemiński – Politechnika Łódzka
Anna Sobecka – poseł na Sejm RP
Dr Wacław Szymonik – Politechnika Lubelska
Dr Maciej Walicki – ekonomista
Zbigniew Wysocki – b. wiceminister transportu, przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Morskiego-Gospodarczego im. E.Kwiatkowskiego
Zbigniew Tępiński – wiceprzewodniczący Ruchu Ludowo-Narodowego
Dr Piotr Zaborny – historyk, Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie
Lech Zdrojewski – radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Prof. Jan Żaryn - historyk, wykładowca akademicki
Prof. Jerzy Żyżyński – ekonomista, Uniwersytet Warszawski
Graficzna wersja strony