Poparcie dla kandydata

Częstochowski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

W Częstochowie powstał Częstochowski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego. W jego składzie znależli się naukowcy, działacze społeczni, dziennikarze i przedstawiciele środowisk artystycznych.

„Polska jest najważniejsza”

Deklaracja Częstochowskiego Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Częstochowy!

Powołujemy Częstochowski, Społeczny Komitet Poparcia Kandydatury Jarosława Kaczyńskiego na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli w naszym najgłębszym przeświadczeniu wybór prezydenta Rzeczypospolitej ma walor: moralny, merytoryczny i patriotyczny oraz jednocześnie posiada rangę najwyższych pryncypiów polskiej racji stanu i interesu narodowego, to jedyną osobistością, spełniającą te wszystkie kryteria i zobowiązania, Której Polacy mogą i powinni powierzyć swój los, jest właśnie i wyłącznie: Jarosław Kaczyński.

Uczyńmy więc wszystko Drodzy Mieszkańcy Częstochowy by nasze miasto mogło być dumne ze skali swego wkładu w prezydenckie zwycięstwo Jarosława Kaczyńskiego.

Częstochowa 15 maja 2010 r.

Częstochowski Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego, Kandydata na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

1. Profesor dr hab. Zdzisław Krasnodębski - filozof, socjolog, politolog: profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Uniwersytetu w Bremie
2. Wacław Baczyński – Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich; radny Miasta Częstochowy
3. Mirosław Kowalik – przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Częstochowie
4. Ks. Ryszard Umański – kapelan „Solidarności” i wielu środowisk zawodowych
5. Dr Konrad Głębocki – pracownik naukowy Politechniki Częstochowskiej; jedyny przedstawiciel Polskiej Akcji Katolickiej w prestiżowym, światowym sekretariacie Akcji Katolickiej w Rzymie
6. Iwona Młodkowska-Przepiórowska – archeolog; b. dyr. Muzeum Częstochowskiego
7. Andrzej Kornobis – przewodniczący ZZ Policjantów Garnizonu Częstochowskiego
8. Zbigniew Burda – artysta fotografik
9. Izabela Tyras – prezes częstochowskiego Oddziału Civitas Christiana
10. Urszula Giżyńska – redaktor naczelny Tygodnika Regionalnego „Gazeta Częstochowska”
11. Edward Kędziorski – członek władz krajowych Stowarzyszenia „Solidarni dla Niepodległości”
12. Marian Zalewski – lider Solidarności Rolników Indywidualnych Ziemi Częstochowskiej
13. Dorota Tomczyk – prezes Fundacji „Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat”
14. prof dr hab. Zygmunt Bąk – rektor Akademii. Jana Długosza w Częstochowie
15. prof dr hab. Teresa Grabińska – nauczyciel akademicki
16. prof dr hab. Ludwik Kania – Politechnika Częstochowska
17. Lech Mastalski – historyk wojskowości Ziemi Częstochowskiej okresu II Rzeczypospolitej
18. Stanisław Ziębacz – prezes Stowarzyszenia Rozwoju Demokracji Lokalnej i Zwalczania Patologii „Nasz Wspólny Dom”
19. Jakub Michalski – wiceprzewodniczący NZS w Akademii Jana Długosza w Częstochowie
20. Krzysztof Witkowski – wiceprezes Towarzystwa Patriotycznego Kresy
21. Krzysztof Janus – wiceprezes Chrześcijańskiej Demokracji
22. Jan Hadrian – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Częstochowie
23. Czesław Tylicki – dr n. med., były przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Częstochowskiego
24. Zbigniew Strzelczak – dr n. med. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego „Parkitka” w latach 2007–2008
25. Piotr Janik – lekarz stomatolog; działacz Częstochowskiej i Naczelnej Izby Lekarskiej
26. Zbigniew Bonarski – wiceprezes Jasnogórskiej Fundacji Pro-Patria
27. Henryka Okwiet – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów prezes Koła w Okręgu Częstochowskim
28. Ryszard Majer – wiceprezydent Miasta Częstochowy
29. Paweł Szczeszek – przewodniczący Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Byłych Działaczy NZS
30. Danuta Króliszewska – częstochowska malarka, Stowarzyszenie Artystów Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza
31. Marek Dziubek – członek Zarządu Fundacji Solidarna Wieś; poseł RP w latach 1989 – 1993
32. Krzysztof Sztanderski – wiceprzewodniczący Rady Miasta Częstochowa
33. Kazimierz Słobodzian – prezes Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „AGAPE”, wiceprezes „KaFOS”
34. Robert Kępa – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej
35. Witold Biel – prezes Polskiego Towarzystwa Społeczno-Sportowego „Sprawni Razem” Oddział Częstochowa
36. Wiesław Goliszek – Stowarzyszenie LKS GOL – START Częstochowa
37. Stanisław Adamczyk – przewodniczący Solidarności w Myszkowie
38. Adam Stefański – Częstochowski Klub Cyklistów SCOUT
39. Andrzej Spiewak - Przewodniczący Sekcji Krajowej Ciepłownictwa NSZZ „Solidarność”
40. Zdzisław Bojarski - Przewodniczący Regionalnego Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność w Częstochowie
41. Włodzimierz Mierzwa - lekarz, ordynator w Szpitalu im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
42. Jerzy Synowiec - poseł na Sejm RP w latach 1991–1993
43. Paweł Staszewski, D.Sc.Ph.D.,Prof.nadzw - Politechnika Warszawska
44. Bernadetta Utzig - absolwentka Akademii Polonijnej w Częstochowie, nauczyciel jęz. angielskiego w Chrzanowie
45. Kazimerz Szalonka - internowany za sprawę Solidarności w latach osiemdziesiątych
46. Andrzej Szczypiór - wójt gminy Miedźno powiat kłobucki
47. Bogdan Napieraj – przewodniczący Rady Miasta i Gminy Krzepice
48. Damian Pilarz – wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Krzepice
49. Danuta Kasprzyk – wiceprzewodnicząca Rady Miasta i Gminy Kłobuck
50. Andrzej Stawiarski – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Częstochowskiego
51. Alicja Każmierczak – Koćwin – właścicielka biura pośrednictwa w obrocie i zarządzaniu nieruchomościami Częstochowa
52. Adrian Kosowski – przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Historyków
53. Zdzisława Trzeciakowska – wiceprzewodnicząca Akcji Katolickiej w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Częstochowie
54. Michał Dziewior – współwłaściciel Firmy „Majami”
55. Anastazja Janik – lekarz stomatolog
56. Grażyna i Andrzej Patrzykowie – właściciele restauracji „Bagatela” w Częstochowie
57. Joanna Szczepaniak – właścicielka restauracji „Polonia” w Częstochowie
58. Barbara Stodółka – prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych
59. Marian Panek – artysta , malarz; nauczyciel akademicki - Wydział Wychowania Artystycznego , Akademia Jana Długosza w Częstochowie
60. Barbara Szymańska – starszy kustosz w Bibliotece Miejskiej w Częstochowie; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
60. Artur Gawroński – Pełnomocnik Krajowego Związku Lokatorów i Spółdzielców
61. Grzegorz Michalski – doktorant Politechniki Częstochowskiej
62. Beata Barc – członek zarządu Rady Dzielnicy Częstochowa – Raków
63. Jozef Nowak – współwłaściciel prywatnej Firmy branży samochodowej, Wrzosowa, gmina Poczesna
64. Aleksandra Bugaj - prezes Akcji Katolickiej w parafii pw. Św. Tadeusza Judy w Częstochowie
65. Ojciec dr Eustachy Rakoczy – Jasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległości
66. Ks. prof. Wacław Chmielarski – Kustosz Muzeum Braci Chmielarskich - Krzepice
67. Stanisław Majer – właściciel Firmy budowlanej w Krzepicach
68. Kazimierz Kubicki – właściciel Firmy „DACH - LECH” w- Krzepice
69. Krzysztof i Robert Brzozowscy – właściciel Firmy „BROIMPEX” - Krzepice
70. Marek Spaczyński – właściciel Firmy „MAXPOL”
71. Marek Kajkowski - właściciel Firmy „PROSPOL” - Krzepice
72. Maciej Mońka – właściciel Firmy stolarskiej - Krzepice
73. Michał Krzak - lekarz dentysta; członek Częstochowskiej Izby Lekarskiej
74. Gerhard Kokot – zasłużony trener drużyn Piłkarskich Rakowa; przewodniczący Rady Trenerów Okręgu Częstochowskiego
75. Izabela Marlena Hadaś – wieloletni urzędnik w centralnych i warszawskich instytucjach oświatowych
76. Jakub Madaliński – prezes Częstochowskiego Klubu Skuterowego „TRYB”
77. Jadwiga Nowak – członek Częstochowskiej Izby Pielęgniarskiej
78. prof .nadzw. dr hab. med. - Piotr Korzekwa; Instytut Fizyki – Akademia Jana Długosza w Częstochowie; Klinika KOMED w Częstochowie
79. Halina i Jerzy Nowakowscy – właściciele Firmy HAJ-DOM Częstochowa
80. Urszula Perończyk – właścicielka prywatnej Firmy „BONUS-1”
81. Ireneusz Skiba - właściciel Firmy budowlanej w Koniecpolu
82. Janusz Kreczmer - właściciel Firmy transportowej Rędziny
83. Anna Janiszewska – z-ca dyr. Zespołu Szkół ul.A.Mickiewicza Koniecpol
84. Beata Perończyk - właścicielka Firmy „Elegance” Częstochowa
85. ks .Sławomir Porębski – wikariusz w Kłobucku; doktorant Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
86. Grzegorz Wydmuch - właściciel Firmy „Wood –team” w Zajączkach, gmina Krzepice
87. Katarzyna Wydmuch – właścicielka Firmy „ Flores „ w Zajączkach gmina Krzepice
88. Jerzy Jończyk - wiceprezes Śląskiego Związku Szachowego w latach 2000 – 2008, wiceprezes Okręgowego Związku Szachowego Częstochowa
89. Adam Dłużniak – historyk Częstochowa
90. Anna Kaptacz – Prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicjalnej Ziemi Częstochowskiej
91. Wioletta Rakowska- Sitek- współwłaścicielka prywatnej firmy / producent z branży rolniczej/ Kamienica Polska
92. Jerzy Sitek - współwłaściciel prywatnej firmy / producent z branży rolniczej/ Kamienica Polska
93. Paweł Ficenes - współwłaściciel sklepu wielobranżowego -Siedlec Duży, gmina Koziegłowy
94. Małgorzata Ficenes – współwłaścicielka sklepu wielobranżowego – Siedlec Duży, gmina Koziegłowy
95. Andrzej Cianciara -producent rolny , sadownictwo –Kolonia Klepaczka, gmina Kamienica Polska
96. Cezary Stempień – producent rolny – Wanaty, gmina Kamienica Polska
97. Zygmunt Sarnat – własna kancelaria prawna w Częstochowie
98. Elżbieta Horbaczewska – biegła rewident - Częstochowa
99. Wiesław Norman – Stowarzyszenie Więzionych, Internowanych i Represjonowanych - Częstochowa.
100. Jarosław Praclewski – współzałożyciel Stowarzyszenia Solidarni dla Niepodległości - Częstochowa
101. Maria Cudak – Rada Parafialna przy Kościele Świętej Trójcy w Koniecpolu
102. Ksiądz Prałat Marian Gąsiorski - emerytowany, długoletni proboszcz Parafii Sw. Jakuba Apostoła w Krzepicach
103. Ochotnicza Straż Pożarna -Radoszewnica , gmina Koniecpol
104. Ochotnica Straż Pożarna – Kuźnica Grodziska, gmina Koniecpol
105. Teresa Kołodziejska – Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola, była radna Miasta i Gminy Koniecpol
106. Krystyna Kurpios – Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole - Koniecpol
107. Grzegorz Nowak –Właściciel Prywatnej Szkoły Języków Obcych - Radoszewnica, gmina Koniecpol
108. Jadwiga Kaczmarzyk – współwłaścicielka Skupu Metali Kolorowych w Koniecpolu
109. Tadeusz Kaczmarzyk – współwłaściciel Skupu Metali Kolorowych w Koniecpolu
110. Marek Borkowski właściciel Firmy budowlanej w Koniecpolu
111. Zbigniew Lechowski – właściciel Firmy w branży chemicznej , w Lelowie
112.Marcin Niedbał – właściciel Firmy transportowej w Koniecpolu
113. Maria Suliga – producent rolny- Rudniki, gmina Koniecpol
114. Kamil Wąsek – właściciel Firmy motoryzacyjnej w Dąbrowie Zielonej
115. Hieronim Szczepańczyk – właściciel sieci hurtowni i sklepów wielobranżowych w Jędrzejowie i Koniecpolu, właściciel restauracji w Jędrzejowie
116. Bożena i Witold Orłowie – właściciele prywatnej Firmy w Koniecpolu
117. Barbara Czerwińska – współwłaściciel Firmy ogrodniczej w Koniecpolu
118. Andrzej Czerwiński – współwłaściciel Firmy ogrodniczej, w Koniecpolu / uprawa kwiatów i roślin ozdobnych/
119. Adam Borkowski – właściciel Firmy budowlanej - Drochlin, gmina Koniecpol
120. Paweł Kaczyński – właściciel Firmy ogrodniczej –Koniecpol
121. Jacek Klimasiński- właściciel Firmy budowlanej – Koniecpol
122. Ewelina Orzeł – handlowiec, właścicielka prywatnej Firmy handlowej we Włoszczowej
123. Krzysztof Kubara – właściciel drukarni „GARMOND” w Częstochowie
124. Wiesław Szymański – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PULSAREX”
125. Światosław Sarnat – prawnik – Częstochowa
126. Sebastian Walaszczyk – właściciel Firmy Handlowej „Misz – Masz” – Częstochowa
127.Tomasz Osiński – sołtys Puszczewa, gmina Wręczyca Wielka
128. Małgorzata Ferenc – sołtys Pierzchna, gmina Wręczyca Wielka, radna powiatu kłobuckiego
129. Maciej Zielonka – przewodniczący Związku Wspólnoty Mieszkaniowej , radny Miasta Kłobucka
130. Witold Łuszczyński – założyciel „Solidarności” w „Hutmarze” Częstochowa
131. Alfred Kołodziej – sołtys Wrzosowej, gmina Poczesna
132. Daniel Nowak – właściciel warsztatu samochodowego we Wrzosowej, gmina Poczesna
133. Jakub Wnęk – działacz częstochowskiej „Solidarności” – Złoty Potok, gmina Janów
134. Tomasz Wnęk – niezrzeszony radny gminy Janów
135. Grażyna Knapik – biuro rachunkowe w Kościelcu, gmina Rędziny, radna powiatu częstochowskiego, przewodnicząca komisji budżetowej
136. Robert Ciupa – prezes Gminnego Klubu Sportowego „Unia” Rędziny
137. Bogdan Strzeszyna – właściciel firmy transportowej w Rędzinach, skarbnik GKS „ Unia” Rędziny
138. Joanna Urbańczyk – PHU „Gabart” właścicielka – Widzów, gmina Kruszyna
139. Beata Komorowska – właścicielka Firmy „Calla” Rędziny
140. Jacek Woszczyk – właściciel PH „Frutix” Częstochowa
141. Przemysław Sarnat – bankowiec, finansista - Częstochowa
142. Rafał Michalski – właściciel Firmy Reklamowej w Kłobucku
143. Jacenty Olas – właściciel Firmy „REMEX” w Rędzinach powiat częstochowski
144. Leszek Jagusiak – właściciel Zakładu Remontowo – Usługowego - Rędziny, powiat częstochowski
145. Robert Przygodzki – właściciel Firmy „DACH- BUD” Nowa Brzeźnica, gmina Pajęczno
146. Bartłomiej Knysak – właściciel Firmy Usługowej Mstów, powiat częstochowski
146. Marzena Stępień – właścicielka Salonu Ślubnego „MARZENA” - Mstów, powiat częstochowski
147. Agnieszka Sojda – właścicielka sklepów wielobranżowych w Rędzinach, powiat częstochowski
148. Bogusław Lupa – Firma Budowlana - Kuźnica Grodziska , powiat częstochowski
149. Jan Podsiadły – emerytowany żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych Oddział „Żbika”; więzień polityczny w latach stalinowskich
150. Jerzy Michalski – prywatny przedsiębiorca z Kłobucka
151. Ksiądz Tadeusz Żurawski – Parafia pw. Św.Teresy i Św.Jana Bosko w Łodzi
152. Paweł Szyda - lekarz diabetolog Częstochowa
153. Grażyna Cyba – Krzak – lekarz dentysta, Izba Lekarska Częstochowa
154. Ks. Mariusz Woźniak – proboszcz Parafii pw. Św. Kingi w Częstochowie, doktorant Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie
155. Ks. Maciej Woszczyk – proboszcz Parafii pw. Św. Stefana Węgierskiego w Skrzydlowie, powiat częstochowski
156. Lidia Burzyńska – fundator i założyciel Fundacji „Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat”, radna powiatu częstochowskiego, przewodnicząca Komisji Oświaty
157. Teodozja Szumlas – Wspólnota Samorządowa Gminy Kłomnice, powiat częstochowski
158. Grzegorz Wójcik- Prywatna Szkoła Języków Obcych w Koszęcinie – powiat lubliniecki
159. Jan Broszko – historyk, doktorant Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
160. Mgr inż. Daria Magdziarz – wieloletni pracownik doradztwa rolniczego, działaczka Solidarności, współtwórczyni samorządu lokalnego w Częstochowie
161. Dr inż. Marian Magdziarz - emerytowany nauczyciel akademicki , Częstochowa
162. Zbigniew Włodarczyk – właściciel Firmy Handlowo – Usługowej, Częstochowa
163. Janusz Ferenc – prezes Okręgowego Związku Koszykówki w Częstochowie
164.Grzegorz Górawski – właściciel Firmy Center Service w Częstochowie, członek Krajowego Forum Chłodnictwa
165. Krzysztof Górawski – WEB-NET Studio , Częstochowa
166. Tomasz Szymański – Firma Handlowa „Zosieńka” Hutka, powiat kłobucki
167. Eugeniusz Pietrzak – współzałożyciel KPN w Częstochowie
168. Dariusz Pohorecki – właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego AERO –SYSTEM INC Częstochowa
169. Krystyna Rakowska – tłumacz języka niemieckiego
170. dr Waldemar Palus – historyk , Akademia Jana Długosza – Częstochowa
171. Piotr Wrona – właściciel prywatnej Firmy Handlowej ; Częstochowa
172. Łukasz Kiedrzyn – NSZZ Solidarność Enion Energia Częstochowa, mieszkaniec powiatu kłobuckiego
173. Maria Skjoldskron – Suchańska – emerytowany nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku
174. Stanisław Borecki – członek Zarządu Podziemnej Solidarności Walczącej w latach 1981–1984- Częstochowa
175. Anna Borecka – właścicielka zakładu produkcyjnego z branży odzieżowej - Częstochowa
176. inż. Józef Płatek – były działacz „Solidarności 80” - Częstochowa
177. dr Mieczysława Potocka – Płatek – filolog, emerytowany nauczyciel akademicki, Akademia Jana Długosza- Częstochowa
178. Robert Pytlach – prywatny przedsiębiorca – Częstochowa
179. Tomasz Czubat – „Solidarność” Nauczycieli – Częstochowa, pedagog specjalny
180. Żaneta Dylikowska - Akcja Katolicka przy Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej- Częstochowa
181. Dariusz Chądzyński – trener piłki nożnej MKS „Varsovia” Warszawa
182. Wojciech Chądzyński – „Solidarność” Nauczycieli Częstochowa, pedagog specjalny
183. Małgorzata i Sebastian Dembczykowie – Centrum Twórczego Rozwoju w Częstochowie
184. inż. Justyna Kielesińska – Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej
185. Halina Jabłońska – Związek Obrony Lokatorów i Spółdzielców
186. Maria Ziółkowska – Związek Obrony Lokatorów i Spółdzielców
187. Wanda Jackowska – Związek Obrony Lokatorów i Spółdzielców
188. Zenon Grudzki - sołtys Zajączków Wielkich – gmina Krzepice
189. Maria Barucka – poseł na Sejm RP w latach 1991 – 1993, Wyborcza Akcja Katolicka
190. Adam Nowacki – prywatny przedsiębiorca

Komitet jest strukturą otwartą, każdy kto chce osobiście wyrazić swoje poparcie dla Jarosława Kaczyńskiego, może zgłosić swój akces do Komitetu poprzez wysłanie informacji na adres: komitet.poparcia@onet.eu.

Graficzna wersja strony