Poparcie dla kandydata

Elbląski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

W Elblągu odbyła się konferencja prasowa powstałego Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego, kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby, które weszły w jego skład podpisały poniższą deklarację.
„Polska jest najważniejsza”
Deklaracja Elbląskiego Społecznego Komitetu Poparcia
Jarosława Kaczyńskiego,
Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Elbląga, Warmii i Mazur!

Dzisiaj stajemy przed Wami, by wesprzeć kandydata na najwyższy urząd Rzeczypospolitej. Tego, od którego w dużej mierze zależeć będzie przyszłość naszej Ojczyzny i jakość naszego życia. Dlatego mamy prawo, ale także obowiązek mówić o naszych oczekiwaniach i pragnieniach dotyczących naszego Narodu.

Łączy nas Rzeczpospolita - Wolna i Solidarna Polska, będąca ucieleśnieniem marzeń pokoleń Polaków, którzy walczyli o niepodległość. Wybory są jak rachunek sumienia wobec wspólnego dobra.
Powołujemy Elbląski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy przekonani, że wybór Jarosława Kaczyńskiego gwarantuje urzeczywistnienie wizji Polski, z której wszyscy będziemy dumni – Polski nowoczesnej, a zarazem kultywującej najlepsze rodzime tradycje. Polski otwartej na świat, a jednocześnie suwerennej, nie odcinającej się od swojej tożsamości; Polski niepodzielonej, w której każdy obywatel odnajdzie godne miejsce i możliwość rozwoju, a w życiu publicznym zapanuje atmosfera szacunku, prawdy i szczerej troski o dobro wspólne.
Apelujemy do wszystkich Elblążan i mieszkańców Warmii i Mazur, którym wizja ta jest bliska, o przystępowanie do społecznych komitetów poparcia Jarosława Kaczyńskiego.
Elbląg, dnia 17 maja 2010.

Elbląski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego, kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

Waldemar Bieniek - Dr n. med.

Antoni Borowski Senator - RP pierwszej kadencji.

Tadeusz Chmielewski - Przewodniczący ZR NSZZ „Solidarność” w Elblągu po I Wolnym Zebraniu Delegatów. Wiceprezydent Miasta Elbląga w latach 1992–1994. Radny Miasta Elbląga I i II kadencji.

Roman Cywiński - Żołnierz Armii Krajowej. Kombatant.

Czesław Dębski - Przedsiębiorca.

Zdzisław Dubiella - Założyciel Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej i jej Prorektor. Poseł na Sejm RP pierwszej kadencji z PC. Przewodniczący sejmowej Komisji Obrony Narodowej pierwszej kadencji

Mirosław Dziewiałtowicz - Artysta

Paweł Fedorczyk - Radca prawny

Józef Gburzyński - Prezydent Elbląga pierwszej kadencji

Hieronim Guzowski - Przewodniczący Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”

Kazimierz Kotowski - Prezes Związku Sybiraków Oddział Elbląg

Teresa Wanda Król - Lekarz med..

Barbara Lasota - Lekarz med..

Grzegorz Lasota - Lekarz med.. Dyrektor Oddziału Interny w Szpitalu w Nowym Dworze Gdańskim

Joanna Matyjasik - Dr n. med..

Teresa Miłoszewska - Pedagog. Animator kultury

Zdzisław Olszewski - Były Wojewoda Elbląski. Dyrektor Sekretariatu Euroregionu Bałtyk

Jacek Perliński - Dr n. med.. Prodziekan Wydziału Zdrowia EUH-E. Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Członek Zarządu Klubu Sportowego „Olimpia Elbląg”

Piotr Janusz Pietruczuk - Nauczyciel w III LO im. Jana Pawła II w Elblągu

Marek Pruszak - Kurator Oświaty byłego województwa elblaskiego w 1998r. Dyrektor elbląskich szkół w latach 1991-2002. Katolicki działacz społeczny

Robert Szaj - Członek prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Z-ca Dyrektora Biura Zarządu PKP S.A

Zbigniew Szmurło - Artysta. Publicysta. Redaktor Naczelny Kwartalnika "Tygiel". Członek Rady Naukowo-Programowej Centrum Badań Wschodnich Ośrodka Badań Naukowych im. Kętrzyńskiego w Olsztynie

Anna Szyszka - Były Wojewoda Warmińsko-Mazurski w latach 2006-2007. Kierownik Delegatury NFZ w Elblągu

Franciszek Szyszka - Mgr inż. Mechaniki Energetyki i Lotnictwa

Ryszard Tomczyk - Dr nauk humanistycznych. Recenzent literacki i teatralny. Pisarz

ks. Bronisław Trzciński - Ksiądz Prałat. Długoletni Proboszcz Parafii Błogosławionej Doroty z Mątów. Były Dyrektor Caritas w Elblągu. Kapelan Policji

Jerzy Wilk - Prezes Zarządu Elblaskiej Spółdzielni Niewidowmych „ELSIN” w Elblągu. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu. Radny czterech kadencji 1990–1994, 1998–2002, 2002–2006, 2006–2010.

Bohdan Wrocławski - Poeta. Autor wielu sztuk i przedstawień muzycznych

Lesław Wyszyński - Przedsiębiorca. Restaurator

Stanisław Zdanowicz - Żołnierz Armii Krajowej. Kombatant. Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny

Do komitetu każdego dnia przystępują nowe osoby.
Graficzna wersja strony