Poparcie dla kandydata

Gdyński Społeczny Komitet Popacia Jarosława Kaczyńskiego

5 maja 2010 r. ukonstytuował się Gdyński Społeczny Komitet Poparcia kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego w formule otwartej. Grupę założycielską utworzyły 34 osoby w tym środowisko naukowe Gdyni oraz członkowie NSZZ Solidarność.

Gdynia 2010

Gdynia, 05 czerwca 2010 r.

Oświadczenie Gdyńskiego Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Powodowani troską o przyszłość suwerennej i niepodległej Polski powołujemy Gdyński Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej.
Marzenia zmarłego tragicznie Prezydenta RP- Lecha Kaczyńskiego o silnej, solidarnej Polsce stały się dziedzictwem kolejnych pokoleń.

Jesteśmy przekonani, że Jarosław Kaczyński będzie reprezentował nasz kraj godnie i mądrze. Zadba o to by Polska była silna i niepodległa, uczciwa i nowoczesna. Będzie pielęgnował pamięć historyczną i wielokulturowy dorobek naszej Ojczyzny. Zachowa szacunek dla sprawdzonego modelu rodziny i innych wartości, które budowały nasz Naród.
Ufamy, że Jarosław Kaczyński zapewni Polsce należne miejsce na arenie międzynarodowej. Szanując zdanie innych, będzie przedstawiał bez kompleksów argumenty służące polskiej racji stanu i na tej podstawie budował uczciwe porozumienia.

Polska to nasze wspólne, wielkie zobowiązanie. Wierzymy, że Jarosław Kaczyński zadba również o morskość Gdyni, to jedyny polityk który jest w stanie urealnić niedokończoną strategię wielkich budowniczych II RP - by morze było znowu polskim „oknem” na świat.

Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polkami i Polakami, wzywamy wszystkich Rodaków, dla których ważne są dobro i przyszłość naszego kraju do poparcia kandydatury Jarosława Kaczyńskiego na urząd Prezydenta RP.

Polska jest najważniejsza!

Gdyński Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Gdynia 5 czerwca 2010

Gdyński Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego


1. Bohn Anna - ekonomista
2. prof. dr hab. inż. Chłopecki Antoni
3. Chłopecki Tomasz - ekspert ds. energii odnawialnej
4. Chodorowska Aleksandra - pielęgniarka
5. Chodorowski Marek - przedsiębiorca
6. prof. dr hab. Dendura Kazimierz - wykładowca Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni
7. Domachowski Ryszard - były stoczniowiec, członek „NSZZ Solidarność”
8. Górny Ryszard - członek zarządu Kaszubsko–Kociewskiego Stowarzyszenia im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”
9. Jagieluk Wanda - Przewodnicząca Gdyńskiego Klubu Gazety Polskiej
10. Janusz Edward - Solidarni z Kolebki
11. Januszkiewicz-Kujawa Iwona - lekarz medycyny
12. Jaskólska-Dreczko Anna - neurologopeda
13. Kolinski Tadeusz - Prezes Stowarzyszenia „SOS Gdynia”
14. prof. dr hab. Kołowrocki Krzysztof – wykładowca Akademii Morskiej w Gdyni
15. Kubasiewicz Ewa–Houèe - działaczka Solidarności, skazana na 10 lat za strajk w WSM w Gdyni
16. Kujawski Lech Antoni - dziennikarz dokumentalista, kronikarz Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych
17. Labuda Leszek – przedsiębiorca
19. Mieloszyńska Wanda - emerytowana pielęgniarka
20. Mierzwinski Tomasz - Kapitan Żeglugi Wielkiej
21. Mierzwiński Kornel - maturzysta, fotograf lotniczy EPGD SPOTTERS
22. Miotke Jerzy - wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni
23. Misiak Marcin - inżynier mechanik
24. Młyńczak Halina - Gdyńska Rodzina Katyńska
25. Prus Joanna - zarządca nieruchomości
26. dr Pytko Barbara - wykładowca Akademii Morskiej w Gdyni.
27. Pytko Zbigniew - przewodniczący Rodziny Katyńskiej w Gdyni
28. Rembiszewski Artur – marynarz NSZZ „Solidarność” Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie
29. Stanulewicz Karolina - absolwentka Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
30. Szczęsny Artur - student II roku Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
31. Świst Ryszard - członek zarządu Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Grudnia‘ 70
32. Wałdowski Kazimierz - przewodniczący Solidarności Portu Gdynia
33. Wołkońska Daria – absolwentka Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
34. Wszelaki Bogusz - były pracownik Stoczni Gdynia, menager projektów
35. Wysocki Zbigniew – Prezes Stowarzyszenia Gospodarczego Morskiego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
36. Wietrzykowski Benedykt – Prezes Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych
37. Ryziński Zbigniew – Prezes Koła Gdynia, stowarzyszenia Sybiraków
38. Bierawa Wincenty – Prezes o/Gdynia Stowarzyszenie Dzieci Wojny
Graficzna wersja strony