Poparcie dla kandydata

Gnieźnieński Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego„Polska jest najważniejsza”

Deklaracja Gnieźnieńskiego Społecznego Komitetu Poparcia
Jarosława Kaczyńskiego
Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego!

Zebraliśmy się, aby wesprzeć kandydata na najwyższy urząd Rzeczypospolitej. Od wyniku tych wyborów w dużej mierze zależeć będzie przyszłość naszego państwa i jakość naszego życia.

Łączy nas miłość do Ojczyzny, o której wolność i niezawisłość walczyły pokolenia naszych Rodaków. W tej ważnej chwili mamy nie tylko prawo, ale i obowiązek dać świadectwo naszym przekonaniom i mówić o bliskiej nam wizji przyszłości Polski.

Powołujemy Gnieźnieński Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy przekonani, że wybór Jarosława Kaczyńskiego gwarantuje urzeczywistnienie marzeń o Polsce, z której wszyscy będziemy dumni. Wspólne jest nam pragnienie Polski nowoczesnej, a zarazem kultywującej najlepsze rodzime tradycje. Polski suwerennej, otwartej na świat, a jednocześnie nie odcinającej się od swoich korzeni; Polski solidarnej, w której wszyscy obywatele odnajdą godne miejsce i możliwość rozwoju.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego, którym wizja ta jest bliska, o udział w wyborach i oddanie swojego głosu na Jarosława Kaczyńskiego.

Gnieźnieński Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

Gniezno, dnia 10 czerwca 2010

1. Wiesław Banach - doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, Gniezno
2. Helena Bogumiła Berlik - nauczyciel fizyki, Gniezno
3. Renata Bielecka - nauczyciel, ekolog, Mecenas Przyrody, Gniezno
4. Bogumił Bielecki - dokumentalista gnieźnieński
5. Przemysław Błaszak - lekarz medycyny– reumatolog, Gniezno
6. Lidia Bójko - nauczyciel matematyki w Zespole Szkół w Niechanowie
7. Zbigniew Bręklewicz - Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
8. Roman Bułat - inżynier-rolnik, sołtys wsi Owieczki
9. Maria Chwiałkowska–Grygiel - sekretarz Powiatowego Stowarzyszenia „DOM” w Gnieźnie
10. Władysław Ciesielski - działacz katolicki, Gniezno
11. Józef Czech - lekarz medycyny – pediatra, Gniezno
12. Romuald Dobiała - przedsiębiorca, Gniezno
13. Karolina Domagała–Nowak - lekarz medycyny, Gniezno
14. Grzegorz Dominiczak - współwłaściciel firmy geodezyjnej, Gniezno
15. Roman Drejza - współzałożyciel NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Kłecko
16. Marcin Dubis - lekarz medycyny, Radny Rady Miasta Gniezna
17. Marian Dziel - przedsiębiorca, Gniezno
18. Waldemar Francik - prezes zarządu Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego, Poznań
19. Edward Frąckowiak - przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Gnieźnie
20. Paweł Gorczyński - nauczyciel, trener lekkoatletyki, Gniezno
21. Jerzy Gozdowski - nauczyciel, emerytowany dyrektor Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie
22. Jan Grabowski - przewodniczący Rady Gminy Łubowo
23. Julia Graczyk - prezes Klubu Polsko – Węgierskiego w Gnieźnie
24. Ewa Jachimczyk - lekarz pediatra, ordynator Oddziału Dziecięcego, Gniezno
25. Krystyna Jakubowska – Gajek - lekarz medycyny - psychiatra, Gniezno
26. Czesława Jasińska - przewodnicząca zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” Oddział w Gnieźnie
27. Andrzej Joras - organista, dyrygent chóru im. św. Ojca Pio, Gniezno
28. Tadeusz Jóźwiak - radny Rady Gminy Mieleszyn
29. Krzysztof Kanoniczak - inżynier, nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, Gniezno
30. Jarosław Kaniasty - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzemesznie
31. Zygmunt Kapeliński - radca prawny, Gniezno
32. Włodzimierz Kaszyński - nauczyciel, ekonomista, Gniezno
33. Maria Kierzek - radna Rady Gminy Niechanowo,
34. Marek Kosmala - współzałożyciel i działacz NSZZ „Solidarność” w Gnieźnie
35. Stefania Kostro - lekarz medycyny – laryngolog, Gniezno
36. Teresa Kozłowska – Maciejewska - lekarz medycyny, Gniezno
37. Helena Kozubińska - radna Rady Osiedla Pustachowa, Gniezno
38. Elżbieta Krężelewska - Rodzina „Radia Maryja” w Gnieźnie
39. Adam Kroenke - wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Kłecko
40. Andrzej Kwapich - przedsiębiorca, Ośrodek Szkolenia Kierowców w Witkowie
41. Hanna Maria Kwaśniewska - nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2 w Gnieźnie
42. Jerzy Paweł Lubbe - radny Rady Miasta Gniezna
43. Alfons Łykowski - współzałożyciel i działacz NSZZ „Solidarność” w Gnieźnie
44. Maciej Łykowski - doradca rolników, Kłecko
45. Piotr Maciejewski - dyrektor Szkoły Podstawowej w Jankowie Dolnym
46. Jarosław Majewski - dyrektor Zespołu Szkół w Kruchowie
47. Marcin Makohoński - prezes Samorządowej Orkiestry Dętej Miasta i Powiatu Gnieźnieńskiego
48. Leokadia Mikuła - radna Rady Miasta Gniezna
49. Anna Mizera - ekonomista, przedsiębiorca, Witkowo
50. Sylwia Mróz - pedagog, Gniezno
51. Hieronim Muraszko - nauczyciel, Gniezno
52. Benedykt Nitka - radny Rady Miasta i Gminy Trzemeszno
53. Wojciech Nowacki - lekarz medycyny, Gniezno
54. Anna Nowak - nauczyciel, Gniezno
55. Elżbieta Nowak - lekarz medycyny - ginekolog, Gniezno
56. Jerzy Nowak - nauczyciel, Gniezno
57. Michał Nowak - lekarz medycyny - ortopeda, Gniezno
58. Mirosław Nowak - sołtys wsi Żydówko w Gminie Łubowo
59. Tadeusz Nowak - pracownik Urzędu Gminy w Łubowie
60. Roman Paluszak - współzałożyciel i działacz NSZZ „Solidarność” w Gnieźnie
61. Jacek Paszkowiak - lekarz medycyny rodzinnej, Gniezno
62. Florian Piasecki - kustosz pamięci Księdza Majora Mateusza Zabłockiego, Gniezno
63. Małgorzata Pietrzak–Sikorska - dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
64. Tadeusz Pietrzak - radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
65. Władysław Pietrzak - rolnik, Zdziechowa
66. Zenon Pietrzak - rolnik, Łubowo
67. Barbara Przybylska - lekarz medycyny, Gniezno
68. Iwona Ratajczak - dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie
69. Teresa Repeć - nauczyciel – katecheta, Gniezno
70. Lidia Rezler - nauczyciel języka polskiego, Gniezno
71. Urszula Romanowska - pedagog szkolny w Szkole Podstawowej nr 2 w Gnieźnie
72. Eugeniusz Rosiński - przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Trzemesznie
73. Marlena Rusiłowicz - nauczyciel, Gniezno
74. Paweł Ruszkiewicz - przedsiębiorca, działacz sportowy, Gniezno
75. Stefan Sanok - właściciel firmy „Auto-Sanok” w Jankowie Dolnym
76. Maria Sawicka - radca prawny, Gniezno
77. Edyta Siejakowska-Bandosz - nauczyciel języka polskiego w III LO w Gnieźnie
78. Benwenuta Sikorska–Buczkowska - lekarz medycyny – kardiolog, Gniezno
79. Ewa Sikorska - pielęgniarka oddziałowa, Gniezno
80. Piotr Słomiański - przedsiębiorca, Gniezno
81. Zygfryd Słomowicz - przedsiębiorca, Gniezno
82. Jadwiga Spiżewska - inżynier, przedsiębiorca, Witkowo
83. Elżbieta Stelmaszyk - nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 3, Gniezno
84. Marcin Stelmaszyk - współwłaściciel firmy „Bol-ann” w Gnieźnie
85. Władysław Stelmaszyk - nauczyciel i wychowawca III LO w Gnieźnie
86. Marzena Szczepańska - lekarz medycyny - pediatra, Gniezno
87. Zenobia Szeflińska - nauczyciel, Gniezno
88. Józefat Sztuka - prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła w Gnieźnie
89. Ryszard Szyda - lekarz medycyny – specjalista w dziedzinie kardiologii i chorób wewnętrznych, Gniezno
90. Paweł Szymański - sołtys wsi Świątniki Wielkie
91. Michał Śmigowski - nauczyciel w III LO w Gnieźnie
92. Sławomir Świerczyński - prezes Gnieźnieńskiego Ogniwa Ruchu Katolicko – Narodowego
93. Beata Tarczyńska - wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gniezna
94. Benon Wachowiak - inżynier-rolnik, Łubowo
95. Jerzy Walerjańczyk - wiceprezydent Gniezna w latach 1990-1994
96. Marek Walkiewicz - lekarz medycyny, Kłecko
97. Ewa Wiatrowska - sołtys wsi Małachowo – Kępe w gminie Witkowo
98. Maria Wichniewicz - radna Rady Miasta Gniezna
99. Marian Wierzbicki - kierownik Ośrodka dla Bezdomnych „Pomocna Przystań” w Gnieźnie
100. Roman Winiarski - radny Rady Miasta i Gminy Kłecko
101. Grażyna i Józef Winiecki - rolnicy ze wsi Żydówko w Gminie Łubowo
102. Agnieszka Wower - nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Jankowie Dolnym
103. Walerian Występski - ekonomista, publicysta i regionalista, Gniezno
104. Edmund Zdanowski - publicysta i działacz katolicki, Gniezno
105. Piotr Zieliński - nauczyciel historii w LO w Trzemesznie
Graficzna wersja strony