Poparcie dla kandydata

Gorzowski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

11 maja 2010 roku zainicjował swoją działalność Gorzowski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach na Prezydenta RP. Na konferencji prasowej przyjęto deklarację, której tekst poniżej cytujemy:

„Dzisiaj inicjujemy działalność Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Stajemy przed społeczeństwem, jako obywatele, ludzie wolni i niezaangażowani w działalność polityczną, którzy dużą część swego życia poświęcili pracy na rzecz społeczeństwa.

Wszyscy mamy określone oczekiwania i marzenia o lepszej Polsce. W tych oczekiwaniach podzielamy dużą jedność. Łączy nas przekonanie, że nasz los i przyszłość naszego państwa zależeć będzie w dużej mierze od tego, kto obejmie najwyższy urząd Rzeczpospolitej.

Jesteśmy przekonani, że wybór Jarosława Kaczyńskiego gwarantuje urzeczywistnienie wizji silnej Polski, z której wszyscy będziemy dumni, - Polski nowoczesnej, suwerennej, otwartej na świat, a jednocześnie nieodcinającej się od swojej tożsamości, kultury i kultywującej najlepsze rodzime tradycje i patriotyzm. Wierzymy też, że Jarosław Kaczyński stworzy warunki dla Polski niepodzielonej i tolerancyjnej, w której wszyscy Polacy odnajdą godne miejsce swego osobistego i rodzinnego rozwoju, a w życiu publicznym zapanuje atmosfera prawdy i szczerej troski o dobro wspólne, jakim jest Polska. Chcemy Polski zajmującej właściwe Jej miejsce wśród narodów Europy. Zapewnić może to nam koncepcja silnego Państwa i stanowczego Prezydenta, który będzie stał na straży naszych praw i skutecznie upominał się będzie o nasze sprawy.

Łączy nas Rzeczpospolita, koncepcja sprawiedliwego i solidarnego Państwa, Wolna Polska, będąca ucieleśnieniem marzeń wielu pokoleń Polaków, którzy walczyli o niepodległość.
Apelujemy do wszystkich Gorzowian i mieszkańców naszej Ziemi Lubuskiej, którym wizja ta jest bliska, o przystąpienie do społecznego komitetu poparcia Jarosława Kaczyńskiego.

Ta wizja nas jednoczy - Polska jest najważniejsza.

Obecnie Komitet składa się z następujących osób:

Wiernicki Augustyn –przedsiębiorca, ekonomista, społecznik, Założyciel i Prezes Stowarzyszenia im. B. Krystyna w Gorzowie Wlkp.,
Surmacz Maria – Prezes Gorzowskich Rodzin Katyńskich,
Arciszewska Anna – działaczka społeczna,
Beker Wojciech – Prezes Stowarzyszenia Równi wobec Prawa,
Bielak Krystyna – księgowa,
Bielak Marcin – kierowca,
Bielak Tadeusz – kierowca,
Cichowlas Krzysztof - działacz solidarnościowy, socjolog,
Cetnar Anna – Prezes Akcji Katolickiej w Gorzowie Wlkp.,
Ciemna Krystyna – Technik Budowlany,
Czernik Teresa – pielęgniarka dyplomowana,
Czerniakiewicz Ferdynand – inż. budownictwa, projektant-kosztorysant, działacz społeczny,
Czyżewski Piotr – technik rolnik,
Czyżewski Władysław – historyk, zasłużony wychowawca młodzieży, działacz solidarnościowy,
Deja Jan – przedsiębiorca,
Dwojewski Jan – inż. budownictwa, insp.nadzoru- elektryk-projektant, działacz społeczny,
ks. prałat dr Henryk Dworak – były rektor WSD,
Filon Król Iwona – Dyrektor Stowarzyszenia im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.,
Fraszczyk Roman – radny powiatu gorzowskiego,
Fraszczyk Marek– student,
Gawroniak Roman – Kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp.
Głatka Maria – Sekretarz Stowarzyszenia Rodzi n Katolickich,
Ks. kanonik lic.Henryk Grządko – Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości i Stowarzyszenia
im.B.Krystyna w GorzowieWlkp.,
Golmento Stanisław – działacz solidarnościowy,
Gabryliszyn Ewa - nauczyciel,
Gnach Janina – b. Kierownik Oddziału Orzecznictwa Wydział Polityki Społecznej,
Grygiel Anna – księgowa,
Grygiel Zbigniew – mechanik,
Grymuza Grzegorz – działacz społeczny,
Grymuza Joanna – pedagog,
Ks. Inf. Roman Harmacinski - prof. dr hab., wykładowca akademicki,
Harackiewicz Danuta –nauczyciel, członkini Rodziny „Radia Maryja”,
Helwich Ryszard – technik,
Hrybacz Jerzy Stanisław– inż.,przedsiębiorca, członek Stowarzyszenie im. B. Krystyna w Gorzowie Wlkp.,
Hrybacz Jerzy – prof. dr ,PWSZ, wykładowca akademicki, ekonomista,
Hrybacz Elżbieta – pedagog,
Ignatowicz Longina – nauczyciel, członkini Rodziny „Radia Maryja”,
Irzykowski Tadeusz – radny, działacz społeczny, inspektor budownictwa, kier., budowy,
Jagła Krystyna – technik ekonomista,
Jaworski Adam – Działacz społeczny i katolicki – Ruch Przełomu Narodowego,
Jusiel Tadeusz – inż. mechanik, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich,
Klincewicz Jerzy – działacz solidarnościowy, artysta – malarz,
Korolewicz Jerzy – przedsiębiorca, prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp., były wicewojewoda lubuski, działacz społeczny,
Kowalczyk Jadwiga – technik ekonomista, Ogólnopolskie Stowarzyszenie i Organizacje Związku Dzieci Wojny,
Koźmiński Stanisław – radca prawny, działacz społeczny,
Król Cezary – działacz społeczny, Stowarzyszenia im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.,
Krzyżanowska Maria – działaczka społeczna,
Kubiś Waldemar - inż. budownictwa,
Kubiś Urszula – pedagog,
Langner Irena – mgr sztuki , działaczka społeczna,
Lewandowski Marek – Dyrektor Stowarzyszenia Hospicjum św. Kamila,
Litwiniec Maria – Stowarzyszenie Równi wobec Prawa,
Maciołek Cecylia – Ruch Przełomu Narodowego,
Majewski Marian – technik odlewnik,
Marczyk Janusz – przedsiębiorca,
Marjowski Kazimierz – inż. mechanik,
Marosz Edward, działacz - Rodziny Katyńskie,
Marosz Alicja, działaczka – Rodziny Katyńskie
Marczyk Anna – nauczyciel,
Mikucki Czesław – manager firmy
Mikucka Ewa - pedagog specjalny,
Morawiec Janina – NSZZ „Solidarność”
Morawiec Jerzy – Przewodniczący Związku Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” przy ZWCH „Stilon”
Moździerz Edward – Akcja Katolicka,
Mucha Bogusław – Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK – Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp.,
Nuckowski Stanisław – działacz społeczny
Ożóg Agnieszka – mgr inż. towaroznawstwa,
Pasierbowicz Jan – nauczyciel, działacz społeczny,
Pacholak Maciej – członek Komisji Rewizyjnej NZSS „Solidarność” przy ZWCH „Stilon”
Pacholak Teresa – skarbnik NSZZ „Solidarność” Emerytów i Rencistów
Pękalski Tadeusz – Zarząd Regionu NSZZ Solidarność 1989-1990 w Gorzowie Wlkp.
Pieluszczak Józef – wice-Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich,
Plust Maciej – przedsiębiorca,
Plust Jacek – kierownik budowy,
Plust Anna –Specjalista ds. obsługi inwestora,
Plust Jan – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich,
Rossa Bożena – działaczka społeczna,
Samociak Stanisław – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia i Organizacji Związku Dzieci Wojny,
Szembek Jan - działacz solidarnościowy,
Serafin Bogusława – pielęgniarka dyplomowana,
Sinkowski Stanisław – archeolog,
Skaskiewicz Marian – emeryt, działacz społeczny,
Słomiński Karol – rencista, działacz społeczny,
Stolarek Zbigniew – Sekretarz Zarządu Województwa Lubuskiego NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych,
Szumna Wanda – Gorzowskie Stowarzyszenie Naukowe
Śmidoda Zofia – inż. ogrodnik
Świątek Mieczysław – Zarząd Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich,
Truszyński Leon, emeryt, działacz społeczny,
Tyburek Grażyna – ekonomista,
Tyburek Jerzy – technik mechanik,
Urbich Stefan – ekonomista,
Walocha Jadwiga –Zarząd Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich,
Wałowska Janina – emerytowany nauczyciel,
Wieczorek Jacek – nauczyciel, muzyk, pedagog
Wieliczko Stanisława- działacz społeczny,
Wieliczko Henryk – działacz społeczny
Wiernicka Zofia – przedsiębiorca, socjolog,
Wiśniewski Grzegorz – inżynier elektronik , członek GTM ,
Wiśniewska Ewa – pedagog,
Witkowska Irena – Stowarzyszenie Hospicjum św. Kamila,
Wojtanowski Ireneusz – technik elektryk-informatyk-łącznościowiec, działacz społeczny,
Wojtanowska Elżbieta , działaczka społeczna,
Wołoszyn Włodzimierz – wiec-Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Ziemia Gorzowska,
Wiśniewska Marianna – pracownik oświaty,
Wziętkowiak Bartosz - bezrobotny
Zarychta Zenon – inż. mechanik ,
Żurawiecki Bronisław - działacz solidarnościowy, zasłużony dla Gorzowa Wlkp. były przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ SOLIDARNOŚĆ.
Graficzna wersja strony