Poparcie dla kandydata

Jaworzyński Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

Deklaracja Jaworznickiego Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego na Prezydenta RP

31 maj 2010 r.

Świadomi ogromnej roli, jaką odgrywa Prezydent Kraju, ufni, że stanowisko to powinien zajmować prawy, odpowiedzialny i doświadczony polityk, przywiązany do tradycji patriota, ale jednocześnie otwarty na Europę Polak tworzymy honorowy Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego. Jesteśmy przekonani, że jego wybór na stanowiska Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zapewni krajowi rozwój i silną pozycję w Europie i na Świecie.

1. Starzycki Dariusz – Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna
2. Biś Bogdan – Przewodniczący Sekcji Terenowej NSZZ Solidarność w Jaworznie
3. Więckowski Wiesław – radny, doktor nauk medycznych, specjalista pediatra
4. Chmielewska Renata – radna, nauczyciel
5. Orzechowski Józef – radny, lekarz stomatolog
6. Smoliło-Żabińska Jolanta – radna, lekarz medycyny, pediatra, specjalista medycyny rodzinnej
7. Brul Maciej – Przewodniczący NSZZ Solidarność oświaty w Jaworznie
8. Błachnio Wojciech – Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w MCKiS
9. Horodyńska Anna – Prezes Stowarzyszenia Dobroczynność
10. Mercik Tadeusz – Wiceprezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Jaworznie
11. Kryś Jakub – przedsiębiorca
12. Seremet Bogusława – Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych
13. Smyl Stanisław – emerytowany nauczyciel
14. Wyrobiec Grzegorz – doktor nauk medycznych, specjalista chorób wewnętrznych
15. Nowakowski Stanisław – Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Koła w Jaworznie
16. Kielski Kazimierz – Radca Prawny, wieloletni Sekretarz Miasta,
17. Przepadło Wojciech – inżynier energetyk
18. Sobczak Mirosław – Prezes Zarządu Fundacji Unii Brackiej
19. Sroka Andrzej – prawnik, energetyk
20. Raczek Włodzimierz – sztygar zmianowy
21. Smoliło Janusz - mgr inż. górnik - nadsztygar górniczy
Graficzna wersja strony