Poparcie dla kandydata

Kaliski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

Deklaracja Kaliskiego Społecznego Komitetu Poparcia
Jarosława Kaczyńskiego
na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


W poczuciu odpowiedzialności za losy naszej Ojczyzny i dumy z jej osiągnięć, jednoczymy się wokół Jarosława Kaczyńskiego – kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Pragniemy Polski silnej, w której narodowa tradycja i przywiązanie do wartości chrześcijańskich gwarantują poszanowanie praw wszystkich obywateli.

Ojczyzna nasza potrzebuje przywódcy, który zjednoczy naród w solidarnej trosce o wspólne dobro, a także zapewni przyszłym pokoleniom godne życie a Polsce ważne miejsce w Europie i na świecie.

Budowa takiej Polski jest nie tylko naszym pragnieniem, lecz również obywatelskim obowiązkiem, podejmowanym ze świadomością tego, jak wielkie ofiary ponosili dla niej przez wieki nasi ojcowie i dziadowie.

Jesteśmy przekonani, że Jarosław Kaczyński całym swoim życiem i działalnością publiczną dał dowód, że taka wizja Polski jest także Jego wizją i gotów jest o nią zabiegać i jej służyć.

Dlatego powołujemy Kaliski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Apelujemy do Kaliszan i Mieszkańców Ziemi Kaliskiej o zakładanie i przystępowanie do lokalnych społecznych komitetów poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich.

Kalisz, 7 czerwca 2010

Kaliski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

Marek Brymora, artysta, poeta
Adrian Cymer, maturzysta, Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza
Elżbieta Dębska, lekarz, Przewodnicząca Krajowego Komitetu Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą przy ZG TPD w Warszawie
Marta Dziedzic, lekarz neurolog, społecznik
Świętosław Fortuna, radca prawny, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski
Zdzisław Gabarski, przedsiębiorca, działacz NSZZ Solidarność
Marek Gołębiewski, przedsiębiorca, Przewodniczący parafialnego oddziału Akcji Katolickiej
Ks. Józef Grecki, kapelan wojskowy, kombatant, członek Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Andrzej Grzegorek, przedsiębiorca, działacz NSZZ Solidarność, Prezes Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego
Judyta Dymkowska – Francuz, historyk sztuki, były członek Zarządu Miasta Kalisza, właściciel galerii JAD w Kaliszu
Paweł Kaczmarek, Prezes Związku Piłsudczyków w Kaliszu, członek Zarządu Głównego Związku Piłsudczyków w Kaliszu
Arkadiusz Kranc, piłkarz, działacz sportowy
dr Marek Kozłowski, historyk
Tomasz Kwinta, Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich im. Jana Bytnara „Rudego” w Kaliszu, działacz NSZZ Solidarność
Paweł Łańduch, przedsiębiorca, społecznik
Ryszard Łańduch, rolnik, społecznik, działacz NSZZ RI Solidarność
Stanisław Lesień, rolnik – przedsiębiorca, działacz NSZZ RI Solidarność, Krajowy Mistrz Agroligi
Elżbieta Kałużna – Maniewska, lekarz (ordynator oddziału Dermatologicznego WSZ w Kaliszu), społecznik, Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, odznaczona przez Ojca Świętego Jana Pawła II medalem Pro Ecclesia et Pontifice
dr Jan Mosiński, Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ Solidarność
Paweł Naszyński, przedsiębiorca
Halina Marszał – Sroczyńska, lekarz, społecznik, Kawaler Orderu Uśmiechu
Józef Suda, lekarz, żołnierz Armii Krajowej
Paweł Szychalski, architekt, wykładowca Uniwersytetu w Lund (Szwecja)
Aleksander Wojczak, lekarz, honorowy obywatel miasta Kalisza, odznaczony medalem papieskim Pro Ecclesia et Pontifice przez papieża Benedykta XVI
Tomasz Wolf, przedsiębiorca
Graficzna wersja strony