Poparcie dla kandydata

Kolski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

„Polska jest najważniejsza”
Deklaracja Kolskiego Społecznego Komitetu Poparcia
Jarosława Kaczyńskiego
Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Kolskiego !

Dzisiaj stajemy przed Wami, w poczuciu odpowiedzialności za los naszej umiłowanej Ojczyzny, by wesprzeć kandydata na najwyższy urząd Rzeczypospolitej Polskiej. Tego, od którego zależeć będzie przyszłość naszego Państwa i jakość naszego życia. Pragniemy Polski silnej, nowoczesnej a zarazem kultywującej najlepsze rodzime tradycje. Polski suwerennej, otwartej na świat, a jednocześnie nie odcinającej się od swojej tożsamości.

Łączy nas Rzeczpospolita, Państwo, Wolna Polska, będąca ucieleśnieniem marzeń pokoleń Polaków, którzy walczyli o niepodległość. Wybory są jak rachunek sumienia wobec wspólnego dobra.

9 czerwca 2010

1. Barbara Bilska – nauczyciel,
2. Anna Chojnacka – emerytowany nauczyciel,
3. Tadeusz Fijałkowski – emeryt,
4. Wiesław Galemba – przedsiębiorca
5. Czesława Gutkowska-Kicińska - b. Burmistrz miasta Koła, radna powiatu,
6. Aleksandra Kanderska - mgr , gł. spec ds. inwestycji KTBS w Kole,
7. Jacek Klukaczyński - Dyrektor Miejskiego Zakładu Wod- Kan. w Kole,
8. Halina Kopczyńska - mgr inż., przedsiębiorca,
9. Roman Kopczyński - mgr inż., b. Dyrektor L.O w Kłodawie,
10. Kazimierz Kot – b. Wójt Gminy Koło,
11. Zdzisław Kwiatek- przedsiębiorca,
12. Jan Lewandowski – rzemieślnik,
13. Kazimierz Lewandowski - przedsiębiorca budowlany,
14. Stanisław Malczyk - rolnik
15. Ewa Nawrocka- działaczka Solidarności ,
16. Maciej Nawrocki - działacz Solidarności,
17. Anna Ostrowska - mgr matematyki, nauczyciel ,
18. Paweł Ostrowski - mgr informatyki, nauczyciel,
19. Agnieszka Perkowicz- ekonomistka,
20. Joanna Pszczółkowska - Prezes Zarządu KTBS,
21. Piotr Pszczółkowski - główny specjalista elektryk, przedsiębiorca,
22. Marek Skrzypczak- przedst. załogi Kopalni Soli Kłodawa S.A
23. Ryszard Wawrzyniak – rolnik
Graficzna wersja strony