Poparcie dla kandydata

Kozienicki Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

„Polska jest najważniejsza”
Deklaracja Kozienickiego Społecznego Komitetu poparcia
Jarosława Kaczyńskiego
Kandydata na urząd Prezydenta RP

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Kozienickiego!

W dniu dzisiejszym postanowiliśmy powołać Kozienicki Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Łączy nas wszystkich troska o Ojczyznę. Pragniemy Polski niezależnej i solidarnej, Polski która spełniła oczekiwania pokoleń Polaków, którzy walczyli o Jej niepodległość.

Wierzymy, że Jarosław Kaczyński będzie reprezentował nasz kraj godnie i mądrze, łącząc dobro Polski ze wspólnym interesem Unii Europejskiej, przy zachowaniu naszej wielowiekowej tradycji i olbrzymiego dorobku kulturowego.

Jesteśmy przekonani, że to właśnie Jarosław Kaczyński gwarantuje urzeczywistnienie bliskiej nam wizji Polski - nowoczesnej, suwerennej, otwartej na świat, a zarazem kultywującej najlepsze rodzime tradycje. Polski, w której wszyscy Obywatele odnajdą godne miejsce do życia osobistego i możliwość rozwoju.

Apelujemy do wszystkich Kozieniczan i mieszkańców Powiatu Kozienickiego, którym ta wizja jest bliska, o przystąpienie do Społecznego Komitetu poparcia Jarosława Kaczyńskiego Kandydata na urząd Prezydenta RP.

Kozienicki Społeczny Komitet Poparcia dla Jarosława Kaczyńskiego Kandydata na urząd Prezydenta RP

Kozienice, 25. maja 2010 roku.

Halina Kwiecińska - lekarz
Zofia Śmiechowska – lekarz
Mieczysława Podczasi - lekarz
Barbara Wojtasik – nauczyciel
Jadwiga Pilecka – nauczyciel
Agata Grądziel – nauczyciel
Marek Chmielewski – nauczyciel
Ryszard Zając – nauczyciel
Maria Janczyk – nauczyciel
Halina Habeska – ekonomista
Bożena Kure – pielęgniarka
Ew Ginćke – pielęgniarka
Agnieszka Łodzińska – prawnik
Tadeusz Molenda – urzędnik
Agnieszka Płata – pracownik biurowy
Norbert Grabowski – przedsiębiorca
Bogusław Łukasiak – przedsiębiorca
Dariusz Piwoński – przedsiębiorca
Krystyna Zawadzka – księgowa
Jerzy Ziółek – elektryk
Mariusz Ptaszek – elektryk inż.
Stanisław Kuźnar – elektryk inż.
Roman Słowiński – trener sportowy
Piotr Oliwa – inżynier
Jacek Piwoński - inżynier
Roman Pogorzela – diagnosta
Mariusz Kołdej – kierowca
Michał Niemirowski – magazynier
Wiesław Powborski – piaskarz
Alicja Glegoła – kucharka
Jerzy Glegoła – operator
Wojciech Wachnik – spawacz
Irena Luśtyk – zarządca
Alicja Kordula – pracownik umysłowy
Henryk Jaworski – pracownik umysłowy
Teresa Podczasi – gospodyni domowa
Andrzej Karaś - monter
Józef Kucharski – emeryt
Stanisława Kucharska – emerytka
Kazimierz Pakuła – emeryt
Zygmunt Fal – emeryt
Zygmunt Kozieł – emeryt
Jan Lisiecki – emeryt
Mariusz Luśtyk – emeryt
Sławomir Masterz – emeryt
Zdzisław Czarnecki – emeryt
Kazimierz Drabik – emeryt
Stanisław Kucharski – emeryt
Zbigniew Jańczyk – emeryt
Janina Polak – emerytka
Zbigniew Guzicki - emeryt
Graficzna wersja strony