Poparcie dla kandydata

Krakowski społeczny komitet poparcia Jarosława Kaczyńskiego

Dzisiaj zaprezentowany został Krakowski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jego członkowie podpisali deklarację „Polska jest najważniejsza”.

„Polska jest najważniejsza”
Deklaracja Krakowskiego Społecznego Komitetu Poparcia
Jarosława Kaczyńskiego
Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa!

Dzisiaj stajemy przed Wami, by wesprzeć kandydata na najwyższy urząd Rzeczypospolitej. Tego, od którego w dużej mierze zależeć będzie przyszłość naszego państwa i jakość naszego życia. Dlatego mamy prawo, ale także obowiązek mówić o naszych oczekiwaniach i pragnieniach dotyczących życia
publicznego, życia całego narodu.

Łączy nas Rzeczpospolita, Państwo, Wolna Polska, będąca ucieleśnieniem
marzeń pokoleń Polaków, którzy walczyli o niepodległość. Wybory są jak rachunek sumienia wobec wspólnego dobra.

Powołujemy Krakowski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy przekonani, że wybór Jarosława Kaczyńskiego gwarantuje urzeczywistnienie wizji Polski, z której wszyscy będziemy dumni – Polski nowoczesnej, a zarazem kultywującej najlepsze rodzime tradycje. Polski suwerennej, otwartej na świat, a jednocześnie nie odcinającej się od swojej tożsamości; Polski niepodzielonej, w której wszyscy obywatele odnajdą godne miejsce i możliwość rozwoju, a w życiu publicznym zapanuje atmosfera prawdy i szczerej troski o dobro wspólne.

Apelujemy do wszystkich Krakowian i mieszkańców Województwa Małopolskiego, którym wizja ta jest bliska, o przystępowanie do
społecznych komitetów poparcia Jarosława Kaczyńskiego.

Kraków, 9 maja 2010

Krakowski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego, kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

1. ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
2. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk, Uniwersytet Pedagogiczny
3. prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki, UJ
4. dr hab.Tadeusz Borkowski, prof. UJ
5. dr Mirosław Boruta, UP
6. prof. dr hab. Rafał Broda, Instytut Fizyki Jądrowej
7. ks. dr hab. Andrzej Bruździński, Uniwersytet Papieski JP II
8. Krzysztof Budziakowski, przedsiębiorca
9. Waldemar Bukowski, historyk PAN
10. prof. dr hab. Zbigniew Chłap
11. Zuzanna Dawidowicz, „Arcana”
12. dr hab. Roman Dąbrowski UJ
13. prof. dr hab. Urszula Dąmbska-Prokop
14. Leszek Długosz, poeta
15. Artur Dmochowski, założyciel TVP Historia
16. prof. dr hab. Bogusław Dopart, UJ
17. dr hab. Katarzyna Dybeł, prof. UJ
18. prof. dr hab. Maria Dzielska, UJ
19. Leszek Elektorowicz, pisarz
20. dr hab. Wit Forys, prof. UJ
21. prof. dr hab. Piotr Franaszek, UJ
22. Andrzej Franczyk, aktor Teatru Ludowego
23. Jan Fróg, pedagog, przewodniczący NSZZ „S” UP
24. Krzysztof Gadacz, aktor Teatru Ludowego
25. prof. dr hab. Stanisław Gawliński, UJ
26. prof. dr hab. Tomasz Gąsowski, UJ
27. Mieczysław Gil, działacz Solidarności
28. Jerzy Giza, pedagog
29. prof. dr hab. Janusz Gołaś, AGH
30. Marian Gołogórski, artysta rzeźbiarz
31. Urszula Greczek
32. Magdalena Greczek-Stachura
33. prof. dr hab. Halina Grzmil-Tylutki, UJ
34. Attila Jamrozik, artysta plastyk
35. Tadeusz Kadenacy, wydawca
36. Adam Kalita, prezes stowarzyszenia Solidarni dla Niepodległości
37. dr Małgorzata Kamela, historyk literatury PAN
38. prof. dr hab. Ryszard Kantor, UP
39. Ryszard Kapuściński, „Gazeta Polska”
40. Kazimierz Kemmer, Prezes Fundacji Muzeum Historii AK
41. dr hab. Krzysztof Koehler
42. Wojciech Kolarski, urzędnik
43. prof. dr hab. Maria Korytowska, UJ
44. Zbigniew Kosowski, aktor Narodowego Teatru Starego
45. dr Henryk Kotarski, UP
46. dr Tomasz Kornecki, nauczyciel
47. prof. dr hab. Grażyna Korpal, dziekan Wydziału Konserwacji ASP
48. Stanisław Kosch, przedsiębiorca rolnik
49. ks. prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak, Uniwersytet Papieski JP II
50. prof. dr hab. Anna Kowalska-Stus, UJ
51. dr hab. Henryka Kramarz, prof. UP
52. dr hab Agnieszka Kurnik, Ignatianum
53. prof. dr hab. Kazimierz Łątka, fizyk
54. Adam Macedoński, artysta malarz
55. prof. dr hab. Edward Malec, UJ
56. ks. dr hab. Józef Marecki, prof. Uniwersytet Papieski JP II
57. Stanisław Markowski, artysta fotografik
58. prof. dr hab. Julian Maślanka, UJ, członek PAU
59. dr hab. Józef Misiek, prof. UP
60. dr Elżbieta Morawiec - redaktor „Arcan”
61. Małgorzata Muzyka – Gołogórska, Akademia Muzyczna
62. dr Barbara Niemiec
63. lek. med. Ewa Noga
64. dr hab. Henryk Noga, prof. UP
65. prof. dr hab. Andrzej Nowak, UJ
66. Barbara Nowak, prezes TNSP
67. prof. dr hab. Andrzej Michał Oleś, UJ
68. Adam Papalski, projektant przemysłowy
69. prof. dr hab. Wojciech Polak, UMK Toruń
70. prof. dr hab. Maciej Pompa-Roborzyński
71. prof. dr hab. Jan Prokop, UP
72. Maria Rydlowa, polonistka
73. dr Maria Seremet, Akademia Muzyczna
74. Maria Siwek-Kemmer, pedagog
75. Irena Smorąg, „Arcana”
76. prof. dr hab. Zdzisław Smorąg, członek PAN
77. Leszek Sosnowski, wydawca „Biały Kruk”
78. prof. dr hab. Krystyna Stamirowska, UJ
79. Włodzimierz Stachura
80. dr Monika Stankiewicz Kopeć, Ignatianum
81. prof. dr hab. Lucjan Suchanek, UJ
82. prof. dr hab. Aleksander Surdej, UE
83. Grzegorz Surdy, działacz społeczny
84. Jarosław Szarek, historyk
85. ks. prof. dr hab. Jan Szczepaniak, Uniwersytet Papieski JP II
86. dr hab. Krzysztof Szczerski, UJ
87. prof. dr hab. Bogdan Szlachta, dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych UJ
88. prof. Wiesław Paweł Szymański, krytyk literacki, historyk literatury, prozaik
89. prof. dr hab. Andrzej Śródka, PAN
90. dr hab. Maciej Urbanowski, prof. UJ
91. dr hab. Andrzej Waśko, prof. Ignatianum
92. dr hab. Anna Waśko, UJ
93. dr Józef Wieczorek, prezes Fundacji Niezależne Forum Akademickie
94. dr Joanna Wieliczka-Szarek, Ignatianum
95. prof. dr hab. Robert Wolak, UJ
96. dr Grzegorz Zając, UJ
97. ks. dr hab. Jan Żelazny, prof. Uniwersytetu Papieskiego JP II

Ponadto deklarację podpisali:

Anna Abram, lekarz neurolog
Alina Babiarz
prof. dr hab. Kazimierz Baran
Ewa Barańska-Jamrozik, artysta plastyk
dr Maria Baster-Grząślewicz , Uniwersytet Pedagogiczny
Maria Bator, emerytka
Seweryn Bator, handlowiec
Witold Bator, inż. budownictwa lądowego
Maciej Beiersdorf, etnograf
Teresa Berezowska, architekt
Kazimierz Bębenek, Sekretarz ZR-M NSZZ "Solidarność"
dr hab. Piotr Biliński
dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak, prof. AGH
Piotr M. Boroń, prawnik, historyk doktryn politycznych
prof. dr hab. Rafał Broda, Instytut Fizyki Jądrowej
kpt. adw. Ryszard Brodowski, prezes Okręgu Małopolska Światowego Związku Żołnierzy AK
Adam Bujak, artysta fotografik
Teresa Buńko, urzędnik
Krystyna Borkowska- Niemojewska, rzeźbiarka konserwatorka
ks. Jarosław Chlebda, duszpasterz
Eugeniusz Chorabik, zastępca ROP Jana Olszewskiego Ogniwo w Myślenicach
Jerzy Chudoment, technik
Michał Ciechowski, politolog
Tamara Cieśla, nauczycielka
Waldemar Cieśla, Członek Prezydium ZR-M NSZZ "Solidarność"
Wilhelm Czaplinski
mgr. inż Halina Cygan, przedsiebiorca
mgr. inż. Krzysztof Cygan
dr Renata Czekalska, Instytut Filologii Orientalnej UJ
Antoni Leon Dawidowicz, prof. UJ
prof. dr hab. inż. Józef Dańko, AGH
prof. dr hab. Jerzy Dąbkowski, fizyk, Politechnika Krakowska
Izabela Dąbska, ekonomista
Sebastian Dąbski, ekonomista
prof. dr hab Zbigniew Długosz, UP
Jolanta Dousa, art. malarz
prof. dr hab. Stefan Dousa, art. rzeźbiarz, PK
prof. dr hab. Andrzej Drożdż
prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda, AGH
Amelia Dunin, emerytka
Krzysztof Durek, emerytowany policjant
Lech Dziewulski
Elżbieta Dzięgiel, emerytka
dr inż. Maciej Dzięgiel, nauczyciel akademicki
dr hab. Andrzej Essen, UP
Alicja Erfass, bibliotekarka emerytka
dr n. hum. Janusz Feiner
dr n. hum. Małgorzata Feiner
Małgorzata Frąckowiak, emerytka
Henryk Frąckowiak, emeryt
Izabela Fróg- Wapiennik
Lech Galicki, prozaik, dziennikarz
dr hab. Anna Gądek -Michalska, PAN
Mirosław Gilarski, Radny Rady Miasta Krakowa
dr n. hum. Jerzy Gizella, poeta, krytyk literacki
dr Henryk Głębocki, historyk UJ
Elżbieta Głodziak
Henryk Głodziak
Jan Mikołaj Głybin, grafik
Bożena Gołda, nauczycielka
dr hab. inż. Marek Gorgon, AGH
Sebastian Górka, student UJ
prof. dr hab. Tadeusz Grabiński, prorektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
Adam Grelecki
Władysław Grodecki, podróżnik
prof. dr hab. Bogumił Grott, religioznawca UJ
dr Jerzy Grygiel, Biblioteka Jagiellońska
prof. dr hab. Ryszard Jerzy Gryglewski, członek PAU, PAN, były rektor Akademii Medycznej
dr Andrzej Grząślewicz, emeryt UP
Wojciech Grzeszek, Przewodniczący ZR-M NSZZ "Solidarność"
dr Krzysztof Gurba, Uniwersytet Papieski JPII
prof. dr hab. Czesław Guzik
Roma Habowska, wydawca, redaktor
Tadeusz Haszczyc
dr hab. inż. Barbara Jabłońska-Firek, prof. WSZiB
Maksymilan Jamka, strażnik aplikant
Józefa Janiec, Inspektorat AK ,,Maria"
Małgorzata Janiec, ekonomistka, Sekretarz Z.O.P.Zrzeszenia "WiN"
Jacek Janiec, ekonomista, Prezes AK Lwów
Krzysztof Janik
Agnieszka Jamróz, komisja rewizyjna ROP Jana Olszewskiego Ogniwo w Myślenicach
dr inż. Bogdan Jankowicz, geodeta Uniwersytet Rolniczy
Jerzy Jaworski, Z-ca Przewodniczącego ZR-M NSZZ "Solidarność"
Romuald Jewuła, Członek Prezydium ZR-M NSZZ "Solidarność"
ks. Józef Jończyk, proboszcz parafii w Krakowie
Ewa Jucha-Wieja, artysta plastyk
Mateusz Kalita, filozof społeczny
prof. dr hab. Janusz Kawecki, Politechnika Krakowska
Jarosław P. Kazubowski, dziennikarz, właściciel restauracji
dr Janusz Kamocki, żołnierz AK, etnograf
Anna Kasprzyk, emerytowana nauczycielka
prof. dr hab. inż. Stanisław Kasprzyk, AGH
Andrzej Klechowski
dr Dariusz Piotr Klimczak, prezes Fundacji Maximum
dr n. med. Piotr Klimeczek, specjalista chorob wewnętrznych, radiolog
Janina Kiryk, emerytowana nauczycielka
dr Maria Kmiecik
Agnieszka Kocurek, psycholog
Barbara Kocurek, mgr. inż. rolnictwa, emerytka
Mirosław Kolanski
dr n. mat. Grażyna Komarzyniec, rzeczoznawca
Jerzy Kopacz, Radny Dzielnicy VI
dr Herbert Kopiec, Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel, AGH
dr inż. arch. Wojciech Korbel
Anna Kostecka- Dryja
Jan Kościelski
Czesław Kozłowski
Danuta Kozłowska
Krzysztof Kot, muzyk
dr Joanna Krawczyk, UW
Janusz Krupiński, Komitet Obywatelski-Kraków
lek. med. Maciej Krupiński
dr Andrzej Kukliński
dr Agnieszka Kulińska
Adam i Helena Kurowscy, emeryci
prof. dr hab. Marek Kutschera, Inst. Fizyki UJ
Katarzyna Kurowska - Mleczko, muzyk
Irena Kuś, emerytowana nauczycielka
dr inż. Antoni Kuźniar, b. radny miasta Krakowa
dr Jadwiga Kwiatkowska
Adam Lach, Z-ca Przewodniczącego ZR-M NSZZ "Solidarność"
lek. med. Bartosz Laskowicz, radiolog
dr inż. Kazimierz Laszczak
Alicja Legutko – Dybowska, tłumaczka
Bożena Leszczyńska, prawnik
Renata Leszczyńska, artysta konserwator dzieł sztuki
Jan Lohmann, pisarz
inż. arch. Jan Lorek
Henryk Łabędź, Z-ca Przewodniczącego ZR-M NSZZ "Solidarność"
dr hab. Kinga Maciuszak, Instytut Filologii Orientalnej UJ
prof. dr hab. Adam Maj, Instytut Fizyki Jądrowej
Małgorzata Małek, wykładowca ASP
Emilia Małysa, emerytka
Paweł Aureliusz Marek
Ryszard Marchlewski, kierowca
Bartosz Marcinkowski, student UJ
Teresa Marszałek, przedsiębiorca
Lucyna Materek
prof. dr hab. Władysław Mąsior, UJ
Sylwia Michalczyk, sprzedawca
Andrzej Michalczyk, logistyk
mjr. inż. Jerzy Mikołajewski, prezes Polskiego Związku Więźniów Komunizmu
prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda, AGH
prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska, architekt krajobrazu
Maciej Miezian, historyk sztuki
Bronisław Mielecki, komisja rewizyjna ROP Jana Olszewskiego Ogniwo w Myślenicach
Marek Mleczko, ad.IIst. Akademia Muzyczna
Julia Mleczko, tegoroczna maturzystka II LO
Anna Moneta, studentka
dr Elżbieta Morawiec, "Arcana"
Barbara Morawska- Nowak, Red. Pamiętnika Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
Ludwik Niemojewski, inżynier
Ewa Nizioł-Lankosz, psycholog
prof. dr hab. Adam Nodzeński, AGH
Edyta Nowak
Ferdynand Nowak
prof. Andrzej Oleś, dr h. c. AGH
prof. dr hab. Danuta Quirini-Popławska, UJ
dr Rafał Quirini - Popławski, UJ
Sławomir Panoś
dr Tomasz Pawła
Krzysztof Pasierbiewicz, nauczyciel akademicki, pisarz tłumacz
Krystyna Paździora, PWM
Sebastian Petryk, politolog, dziennikarz
Ryszard Pietrzyk, Członek Prezydium ZR-M NSZZ "Solidarność"
Tomasz Pilkiewicz
prof. dr hab. Andrzej Pisowicz, Instytut Filologi Orientalnej UJ
Stanisław Płatek, pracownik umysłowy
Jan Płoszczyca, przewodniczący ROP Jana Olszewskiego Ogniwo w Myślenicach
Dorota Płoszczyca, sekretarz ROP Jana Olszewskiego Ogniwo w Myślenicach
dr Wojciech Podgórski
Magdalena Poniedziałek, psycholog
Beata Popławska-Walusiak, artysta malarz
Małgorzata Postrach
Edward Pulchra, emeryt
Wiesława Pulchna
Anna Pyzik, pedagog
Adam Rąpalski, projektant form przemysłowych
Jan Raźny
Eugeniusz Roganowicz
Izabela Rostworowska, architekt wnętrz, scenograf, stylistka
prof. dr hab. Zdzisław Jan Ryn, psychiatra Coll. Medicum UJ
dr inż. Bogusława Sałustowicz-Halota, nauczyciel akademicki
prof. dr hab. Franciszek Sączewski, Gdański Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. Stanisław Sędziwy, matematyk UJ
Elżbieta Sobol, mgr. inż. architekt
Leszek Sobol, mgr. inż. architekt
Dominik Sekieta, emerytowany inżynier budownictwa
dr hab. Ewa Siemieniec-Gołaś, prof. UJ
dr hab. Wojciech Słomczyński, prof. UJ, matematyk
Daniel Skowronek, geograf, przedsiębiorca
Paweł Skrzyński
Stanisław Smoczyński, rolnik, przedsiębiorca
Jerzy Smoła, Z-ca Przewodniczącego ZR-M NSZZ "Solidarność"
Jolanta Sosnowska, wydawca
Leszek Sosnowski, prezes Wydawnictwa Biały Kruk
Czesław Stachura, działacz opozycji
Małgorzata Stachurska-Barańska, artysta plastyk, konserwator
Wanda Stachurska, nauczycielka
prof. dr hab. Edward Stachurski, UP
dr inż. Feliks Stalony- Dobrzański
Barbara Stanek, polonistka
Teresa Stanek, germanistka
Dorota Stasik, pracownik Centrum Młodzieży
prof. dr hab. Andrzej Staruszkiewicz, członek PAU, czł. korespondent PAN
Tadeusz Stasielak, vice przewodniczący "Solidarności" ArcelorMittal Poland
Cecylia Strojna, sprzedawca
Anna Sypek, absolwentka UJ
Zdzisław Szczur, Członek Prezydium ZR-M NSZZ "Solidarność"
Andrzej Szełęga, fotograf
Joanna Szełęga, pracownik dydaktyczny UP
Andrzej Szkaradek, Członek Prezydium ZR-M NSZZ "Solidarność"
Arkadiusz Szlachetko
Marcin Szymański, Komitet "Złota Enklawa", Koalicja S.E.R.I.O.
prof. dr hab. Wiesław Paweł Szymański, UJ
Józef Śliwiński, absolwent prawa UJ
Łukasz Świerczek, student prawa
Zbigniew Święch, pisarz, dziennikarz, reżyser
Jadwiga Tajchman, nauczycielka
Krzysztof Tarsa
Barbara Tytko, psycholog
dr Marek Mariusz Tytko, UJ
Janina Urzędowska- Voss, położna
dr hab. Anna Walczuk, UJ
Barbara Wacławowicz, psycholog
Wanda Wacławowicz, polonista
Dariusz Walusiak, reżyser dokumentalista
Wanda Wapiennik
Kazimierz Wapiennik
Justyna Waś
Marta Waś
Adam Wąsowski, doktorant Uniwersytetu Papieskiego JPII
dr inż. arch. Tomasz Wieja, nauczyciel AGH, ASP
Danuta Wilkoń, ekonomistka, Krakowski Klub Gazety Polskiej
Franciszek Wilkoń, geodeta
dr Józef Winiarski, redaktor naczelny miesięcznika "Wychowawca"
dr Barbara Wodnicka, Instytut Fizyki Jądrowej
dr hab. Paweł Wodnicki, Instytut Fizyki Jądrowej
Maciej Wojciechowski, filolog
Piotr Wronowski
Urszula Wróbel, emerytka
Izabella Wróblewska-Zając, Politechnika Krakowska
dr Jacek Wrzesiński
Elżbieta Wyszyńska
dr hab. Grażyna Zając, UJ
Kamil Zając, student politologii UJ
dr Mieczysław Zając, nauczyciel akademicki
Grażyna Zamorska, Redaktor Naczelny i Wydawca Gazety Internetowej
Władysław Zawiślak, harcmistrz, kombatant Szarych Szeregów
dr hab. Andrzej Zborowski, geograf UJ
Adam Zechenter
Anna Zechenter, publicysta
Małgorzata Zielińska, prawnik
ks. prof. ISS dr Stanisław Zimniak, Fundacja Maximum
dr Marian Zwiercan, UJ
dr hab. Bogusław Żurakowski, prof. UJ, pedagog, literaturoznawca
prof. dr hab. Jerzy Dąbkowski - politechnika krakowska, fizyk
Jerzy Gizela - Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk humanistycznych. Za twórczość poetycką otrzymał wiele nagród literackich, między innymi im. Andrzeja Bursy i Stanisława Piętka.
prof. dr hab. Jan Steczkowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Andrzej Iwasiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Anna Galus, opozycjonistka, działaczka Solidarności
prof.dr hab. Maria Teresa Lizisowa, Uniwersytet Pedagogiczny
Nela Łabińska, W-ce Przewodnicząca ZG Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Połoznych Polskich
dr Tadeusz Pindór, nauczyciel akademicki AGH
dr n.med. Antoni Marcinek, ginekolog, położnik, onkolog
Joanna Pałka, historia sztuki
Marek Laskowski, ekonomista

Graficzna wersja strony