Poparcie dla kandydata

Lęborski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

Deklaracja Lęborskiego Społecznego Komitetu Poparcia
Jarosława Kaczyńskiego
Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Polska jest najważniejsza

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Lęborka!

Dzisiaj stajemy przed Wami, aby wesprzeć kandydata na najwyższy urząd Rzeczypospolitej. Tego, od którego w dużej mierze zależeć będzie przyszłość naszego państwa i jakość naszego życia. Czynimy to, ponieważ mamy prawo, ale także obowiązek mówić o naszych oczekiwaniach i pragnieniach dotyczących życia publicznego, życia całego narodu.

Łączy nas Rzeczpospolita, Państwo, Wolna Polska, będąca ucieleśnieniem marzeń pokoleń Polaków, którzy walczyli o niepodległość.

Powołujemy Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy przekonani, że wybór Jarosława Kaczyńskiego gwarantuje urzeczywistnienie wizji Polski, z której wszyscy będziemy dumni – Polski nowoczesnej, a zarazem kultywującej najlepsze rodzime tradycje. Polski suwerennej, otwartej na świat, a jednocześnie nie odcinającej się od swojej tożsamości; Polski, w której wszyscy obywatele odnajdą godne miejsce i możliwość rozwoju, a w życiu publicznym zapanuje atmosfera prawdy i szczerej troski o dobro wspólne.

Apelujemy do wszystkich Lęborczan i mieszkańców Regionu, którym wizja ta jest bliska, o przystępowanie do społecznych komitetów poparcia Jarosława Kaczyńskiego.

Lęborski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego, kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Lębork, dnia 26 maja 2010 r.

Kazimierz Bystroń - Dyrektor Gimnazjum w Luzinie
Rafał Dawid - były wice burmistrz Łeby
Maria Filip - Przewodnicząca Civitas Christiana w Lęborku
Cecylia Grzesiak - Była wiceburmistrz Lęborka
Krzysztof Grzesiak – malarz
Stanisław Jakonis - przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Lęborku
Zdzisław Korda - Kierownik Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
Edward Kotowski – lekarz
Mirosław Lis - prowadzący działalność gospodarczą
Marta Miazek - studentka V roku Politechniki Gdańskiej
Karol Nowacki - prowadzący działalność gospodarczą
Dariusz Olszewski - prowadzący działalność gospodarczą
Kazimierz Szweda - Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Graficzna wersja strony