Poparcie dla kandydata

Mikołowski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

W Mikołowie (woj. śląskie) z inicjatywy zgromadzonych na spotkaniu „In Memoriam Smoleńsk 2010” poświęconym pamięci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem powstał pierwszy na Śląsku Mikołowski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach na Urząd Prezydenta RP. Jak czytamy w deklaracji, która motywuje powstanie Komitetu: Jesteśmy przekonani, że Jarosław Kaczyński gwarantuje urzeczywistnienie wizji Polski, z której wszyscy będziemy dumni - Polski nowoczesnej, a zarazem kultywującej najlepsze rodzime tradycje. Polski suwerennej, otwartej na świat, a jednocześnie nie odcinającej się od swojej tożsamości; Polski niepodzielonej, w której wszyscy obywatele odnajdą godne miejsce do życia, do osobistego i wspólnotowego rozwoju.

Komitet jest strukturą otwartą, każdy kto chce osobiście wyrazić swoje poparcie dla Jarosława Kaczyńskiego, może zgłosić swój akces do Komitetu poprzez wysłanie informacji na adres: komitetpoparcia@gmail.com

Deklarację „Polska jest najważniejsza” podpisało ponad 60 osób reprezentujących różne środowiska i grupy zawodowe, między innymi: prof. zw. dr hab. Franciszek Piontek, dr h. c., Wyższa Szkoła Biznesu Dąbrowa Górnicza, ATH Bielsko Biała, twórca personologicznej teorii ekonomicznej i podstaw teorii rozwoju, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala - Minister Zdrowia w rządzie Jerzego Buzka,Kierownik Kliniki Neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prof. dr hab. n. med. Sławomira Kyrcz-Krzemień, Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Ewa Nowak, Prezes Stowarzyszenia Górniczych Wdów, Danuta Skalska, dziennikarz - Rzecznik Światowego Kongresu Kresowian, dziennikarz Radia Katowice, Redaktor Lwowskiej Fali, dr Antoni Winiarski - Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, Tomasz Szymborski - dziennikarz, Prezes Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Katowicach, Grażyna Paździorek - nauczyciel, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Polskich, Piotr Bryła - prawnik, Towarzystwo Debaty Publicznej, Leszek Salamon - dr nauk medycznych, samorządowiec, Wspólnota Samorządowa.
Graficzna wersja strony