Poparcie dla kandydata

NSZZ RI „Solidarność” poparła Jarosława Kaczyńskiego

Rada Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” jednogłośnie udzieliła poparcia kandydaturze Jarosława Kaczyńskiego na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyrażając poparcie NSZZ RI „Solidarność” podkreśliła zaangażowanie Jarosława Kaczyńskiego w działalność na rzecz dobra Ojczyzny, wolności obywatelskiej oraz na rzecz polskiej wsi i polskiego rolnictwa.
Graficzna wersja strony