Poparcie dla kandydata

Olsztyński Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

10 czerwca 2010 r. w Olsztynie został powołany Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego.

Deklaracja
Olsztyńskiego Społecznego Komitetu Poparcia
Jarosława Kaczyńskiego
kandydata na Prezydenta RP

Będę głosować na Jarosława Kaczyńskiego, gdyż nie jest zwykłym politykiem, takim jakich wielu w naszym kraju. Będę głosować na Jarosława Kaczyńskiego dlatego, że tak samo jak jego tragicznie zmarły brat, prezydent Lech Kaczyński, jest wybitnym mężem stanu. Będę głosować na Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ jak żaden inny polityk rozumie prawdziwe znaczenie polskiej racji stanu. A polska racja stanu, to: obrona polskich interesów, które jako suwerenny kraj nadal posiadamy pomimo członkostwa Polski w Unii Europejskiej i NATO.

Nasza racja stanu to Polska suwerenna, wolna, rządzona przez ludzi myślących po polsku i działających dla dobra wszystkich obywateli.

Polska racja stanu to rozwój państwa - społeczny, polityczny, gospodarczy i kulturowy. To wychowanie i edukacja młodzieży, rozwój szkolnictwa dostępnego dla wszystkich.

Polska racja stanu to współpraca partnerska Polski ze wszystkimi sąsiadami w ramach Unii Europejskiej, nie z pozycji wasala i bez zbędnych pośredników innych krajów gdy nie jest to potrzebne.

Polska racja stanu to dobrobyt i bezpieczeństwo państwa. To nasza tożsamość narodowa, oparta na wartościach moralnych, religijnych i historycznych.

Przystępując do tych wyborów, niezmiernie ważnych wyborów, przypomnijmy sobie raz jeszcze słowa papieża Jan Paweł II, który na Błoniach Krakowskich w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski w czerwcu 1979 r. wołał:
„Zanim stąd odjadę, proszę Was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością (...) Abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy”.

Przystępując do tych wyborów pamiętajmy również o tym, przed czym ostrzegał nas inny wybitny Polak, kardynał Stefan Wyszyński mówiąc: „Naród bez przeszłości jest godny współczucia. (...) Naród, który odcina się od historii, który się jej wstydzi, który wychowuje młode pokolenie bez powiązań historycznych to Naród renegatów. Nie wolno tworzyć dziejów bez dziejów; nie wolno zapomnieć o tysiącleciu naszej ojczystej i chrześcijańskiej drogi”.

Gwarancję na kontynuację tego dziedzictwa, gwarancję budowy Polski naszych pragnień daje nam Jarosław Kaczyński, gdyż jest to człowiek i polityk oddany sprawie polskiej, który skutecznie potrafi bronić polskich interesów, tu, w zjednoczonej Europie oraz na świecie.

Polska jest najważniejsza.

10 czerwca, 2010 r.

Olsztyński Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

1. dr hab. Zbigniew Anculewicz, Prof. UWM – Kierownik Zakładu Historii Mediów Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego,
2. prof. dr hab. Jan Kaczyński – polonista, Prof. Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego
3. Wojciech Ciesielski – historyk, działacz opozycji, założyciel Solidarności na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie
4. Bożena Ulewicz – Radna Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, członek Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej
5. Anna Niszczak – działaczka Solidarności, więzień polityczny, represjonowana w stanie wojennym
6. prof. dr hab. Selim Chazbijewicz – Prof. Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Prezes Związku Tatarów RP, Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
7. Jerzy Szmit- Senator VI kadencji Senatu RP, V-ce Prezydent Miasta Olsztyn
8. Konrad Urbanowicz – adwokat, katolicki działacz społeczny
9. Lech Śmiglewski – Członek Zarządu NSZZ Solidarność, komisja krajowa Solidarność
10. dr Zdzisława Kobylińska – etyk, Adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Poseł na Sejm RP III kadencji
11. Alek Nowacki – Założyciel Koła Związku Narodowego Polskiego, Koło Sympatyków w Olsztynie
12. dr nauk medycznych Kazimierz Antonowicz – specjalista w zakresie okulistyki
13. Wojciech Kozioł – księgarz, przedsiębiorca
14. Władysława Sowińska – emerytowana nauczycielka j. polskiego
15. 14 .Stanisława Okoń - ekonomista
16. Irena Krasnodębska – artysta plastyk
17. Zbigniew Pochwała – architekt
18. Edward Ośko – adwokat, poseł V kadencji Sejmu RP
19. Stanisław Brodacki – żołnierz AK, kombatant, więzień polityczny okresu stalinowskiego, kapitan rezerwowy.
20. Teresa i Władysław Kałudzińscy – Stowarzyszenie Pro Patria
21. prof. dr hab. Antoni Jutrzenka –Trzebiatowski, biolog, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Senator I kadencji.
22. Zenon Złakowski – poeta, pisarz i dziennikarz, poseł na Sejm X kadencji.
23. Michał Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Krajowej Związku Emerytów i Rencistów PKP
24. Andrzej Grabowski – mgr inż. budownictwa lądowego, członek domowego kościoła „Światło Życie
25. Danuta Gulko, ekonomista, działaczka Solidarności
26. prof. Maria Nagięć - pracownik naukowy , biolog, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
27. Lech Obara, radca prawny, właściciel kancelarii radców prawnych ,
28. Andrzej Olszewski, Prezes Stowarzyszenia Historycznego im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”,
29. Prof. dr hab. inż. Marek Cierach- Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
30. Prof. dr Hab. Zbigniew Endler , Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
31. Jan Krzysztof Kelus , socjolog , bard Solidarność
32. Urszula Kelus
33. 32. dr. Andrzej Kozłowski – nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego , spec. ds. samorządu terytorialnego
34. Jan Rutkowski – Prezes Stowarzyszenia Miłośników Wołynia i Polesia
35. 34.dr. Zbigniew Korejwo- nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, rusycysta
36. Rita Kostka- miłośniczka i propagatorka kultury warmińskiej
37. Erwin Kruk- poeta, prozaik, publicysta, Senator I kadencji, Honorowy Obywatel Olsztyna
38. Wojciech Łachacz – Przewodniczący NSZZ Solidarność MPEC
39. dr. Józefa Mielnik - działaczka Solidarności, członek Stow. Pro-Patria, wolontariusz wielu akcji charytatywnych
40. dr. nauk medycznych Władysław Opacki- specjalista w zakresie ginekologii, nauczyciel i wychowawca wielu lekarzy specjalistów
41. Bożena Reszka -pedagog , Stowarzyszenie Absolwentów Duszpasterstwa Akademickiego
42. Maria Kuciak ,Dobre Miasto – farmaceuta, członek Okręgowej Izby Aptekarskiej
43. dr Zbigniew Purpurowicz – specjalista w zakresie urologii
44. Marcin Poczobutt – radca prawny
45. Sławomir Trojanowski – radca prawny, pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie
46. Wiesława Serej – Prezes Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Bartoszyckiego
47. Piotr Baczewski – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem”, szef Centrum Barka w Górowie Iławeckim.
48. Igor Kunicki – założyciel i wokalista zespołu muzycznego „Fervor”
49. Artur Chojecki – Radny Sejmiku Wojewódzkiego Woj. Warmińsko Mazurskiego, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego
50. Leszek Araszkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Olsztyn
51. Marek Nowacki – Wiceprezes Stowarzyszenia Klubu Historycznego „Roweckiego Grota” z siedzibą w Olsztynie
52. dr Jakub Drejza – specjalista w zakresie anastezjologii
53. Edward Gollent – Przewodniczący Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych przez Wielkie Sieci Handlowe Biedronka
54. Grzegorz Smoliński – Radny Rady Miasta Olsztyn, historyk, spec. D.s. audytu wewnętrznego
55. Małgorzata Marcinkiewicz – Radna Rady Miasta Olsztyn, bankowiec
56. Ewa Piotrkowska – Radna Rady Miasta Olsztyn-, były W-M Kurator Oświaty
57. Katarzyna Sztylc – Prezes Europejskiego Centrum Wsparcia Społecznego HELPER z siedzibą w Olsztynie
58. Dariusz Bielicki- przedsiębiorca branży handlowej
59. Dariusz Przeradzki- były Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej w Olsztynie
60. Tadeusz Przestrzelski- Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Olsztyńskiego Duszpasterstwa Akademickiego
Graficzna wersja strony