Poparcie dla kandydata

Ostrowiecki Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

W Ostrowcu Świętokrzyskim powstał społeczny komitet poparcia Jarosława Kaczyńskiego. Znaleźli się w nim m.in. naukowcy, działacze społeczni, artyści i sportowcy.

„Polska jest najważniejsza”
Deklaracja Ostrowiecka Społecznego Komitetu Poparcia
Jarosława Kaczyńskiego
Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego i Województwa Świętokrzyskiego!

Dzisiaj stajemy przed Wami, by wesprzeć kandydata na najwyższy urząd Rzeczypospolitej. Tego, od którego w dużej mierze zależeć będzie przyszłość naszego państwa i jakość naszego życia. Dlatego mamy prawo, ale także obowiązek mówić o naszych oczekiwaniach i pragnieniach dotyczących życia
publicznego, życia całego narodu.

Łączy nas Rzeczpospolita, Państwo, Wolna Polska, będąca ucieleśnieniem marzeń pokoleń Polaków, którzy walczyli o niepodległość. Wybory są jak rachunek sumienia wobec wspólnego dobra.

Powołujemy Ostrowiecki Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy przekonani, że wybór Jarosława Kaczyńskiego gwarantuje urzeczywistnienie wizji Polski, z której wszyscy będziemy dumni – Polski nowoczesnej, a zarazem kultywującej najlepsze rodzime tradycje. Polski suwerennej, otwartej na świat, a jednocześnie nie odcinającej się od swojej tożsamości; Polski niepodzielonej, w której wszyscy obywatele odnajdą godne miejsce i możliwość rozwoju, a w życiu publicznym zapanuje atmosfera prawdy i szczerej troski o dobro wspólne.

Apelujemy do wszystkich Ostrowczan i mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego, którym wizja ta jest bliska, o przystępowanie do społecznych komitetów poparcia Jarosława Kaczyńskiego.

Społeczny Komitet poparcia Jarosława Kaczyńskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim:
1. prof. Dr hab. Kazimierz Braun - jeden z najwybitniejszych reżyserów teatralnych, pisarz. Znakomity teatrolog i krytyk teatralny; od 1985 roku przebywa na emigracji w USA, gdzie reżyseruje w teatrach amerykańskich; jest profesorem Uniwersytetu w Buffalo,
2. Zofia Reklewska-Braun – córka Wincentego Reklewskiego, właściciela ziemskiego z Mirogonowic, zamordowanego przez bandytów w 1939 roku; historyk literatury i teatru, pisarka (autorka m.in. wspomnień „Urodziłam się pomiędzy…”); pedagog; od 1985 roku przebywa na emigracji w USA.
3. Włodek Pawlik - kompozytor, wybitny pianista jazzowy, laureat głównej nagrody na 34. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 2009r. za muzykę do filmu "Rewers", nauczyciel akademicki,
4. dr inż. Jan Szymczyk - wykładowca Politechniki Warszawskiej, związany z gminą Waśniów,
5. Jan Krzysztof Szczygieł - aktor telewizyjny, filmowy i teatralny, związany w Ostrowcem Świętokrzyskim,
6. podpułkownik Jan Pękalski – kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari,
7. lek. med. Dariusz Heba - Ordynator Oddziału Chirurgii ZOZ w Ostrowcu Św.,
8. Jerzy Nowak - historyk, Dyrektor II L.O. im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Św.,
9. Stanisław Sudnik - artysta fotografik,
10. Mieczysław Gołębiowski - Prezes Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Ostrowcu Św.,
11. Marceli Czarnecki - przywódca NSZZ „Solidarność” w latach 1980–81,
12. Jerzy Jabłoński - przywódca NSZZ „Solidarność” w latach 1980–81,
13. Wojciech Krasuski - Przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Celsa „Huta Ostrowiec”,
14. Zdzisław Salus - Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Cukrownia Częstocice
15. Mirosław Rogoziński - Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Porcelana Ćmielów,
16. Kazimierz Bednarz - Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Cementownia Ożarów,
17. Jerzy Matusiak - Prezes Klubu Gazeta Polska w Ostrowcu Św.,
18. Marek Wójcicki - Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Katyńskiego w Ostrowcu Św.,
19. Stanisław Ziółkowski - wieloletni dyrektor III L.O. im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Św., żołnierz AK,
20. lek. med. Zbigniew Barański - kierownik Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Waśniowie,
21. lek. stom. Dominik Gałucha – kierownik NZOZ „Galdent” w Szewnie,
22. Daniel Wosik - lekkoatleta
23. prof. dr hab. Barbara Reklewska - wykładowca na Wydziale Nak o Zwierzętach SGGW w Warszawie.

Tworzony Komitet poparcia będzie dalej poszerzany. Apelujemy do wszystkich Ostrowczan i mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego, którym wizja ta jest bliska, o przystępowanie do społecznych komitetów poparcia Jarosława Kaczyńskiego.

Ostrowiec Świętokrzyski, 24 maja 2010 r.

Graficzna wersja strony