Poparcie dla kandydata

Podbeskidzki Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

W Podbeskidzkim Społecznym Komitecie Poparcia Jarosława Kaczyńskiego znaleźli się m.in. pracownicy naukowi, artyści i samorządowcy. Członkowie podpisali deklarację „Polska jest najważniejsza”.

Polska jest najważniejsza!
Deklaracja Podbeskidzkiego Społecznego Komitetu Poparcia
Jarosława Kaczyńskiego
kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Podbeskidzia,


„Polska jest najważniejsza”. Chcemy stanąć dziś u boku człowieka, który jasno i odpowiedzialnie określa dokąd zmierza, jaką ma wizję narodu i państwa, wskazuje wartości nadrzędne. Tym wartościom służy od wielu lat. Suwerenne, solidarne państwo, tożsamość narodowa, tradycja to solidne filary. Kreując współczesną rzeczywistość nie wolno niedoceniać koncepcji, którym były wierne pokolenia. By budować Polskę nowoczesną, otwartą na świat, gotową przyjmować różne zmiany cywilizacyjne, trzeba wiedzieć, kim się jest, co jest bliskie i najważniejsze. W państwie solidarnym, w którym jasno określa się zasady funkcjonowania wszystkich sfer życia publicznego, dba się o dobre prawo, obywatele mają szansę odnaleźć godne miejsce i możliwości rozwoju.

Kandydat na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pan Jarosław Kaczyński swą postawą polityka zaświadcza, że owym wartościom jest wierny, a troska o dobro wspólne i służba innym to w działaniu publicznym zasady pierwszorzędne.

Apelujemy zatem do wszystkich mieszkańców Podbeskidzia, Ziemi Cieszyńskiej, Pszczyńskiej i Żywieckiej, którym proponowana wizja Polski i urzędu Prezydenta RP jest bliska, o przystąpienie do naszego Podbeskidzkiego Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego, Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Podbeskidzki Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Inicjatorzy powstania Podbeskidzkiego Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego, Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

1. Kuba Abrahamowicz – reżyser, aktor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej
2. dr inż. Marcin Bączek – ATH Bielsko-Biała
3. doc. dr inż. Tadeusz Berowski – ATH
4. Jan Bieniek- sportowiec
5. dr inż. Dorota Biniaś- ATH
6. dr inż. Włodzimierz Biniaś- ATH
7. Józef Broda z Koniakowa - pedagog
8. Marzena Burczak – korespondent stowarzyszenia Rodzina Katyńska
9. Daria Czarnecka – Wiceprezes Zarządu Okr. Śl. Towarzystwa Pamięci AK
10. Tomasz Drabek - aktor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej
11. Witold Dzierżawski – politolog, Starosta Cieszyński I i II kadencji
12. dr inż. Janusz Fabia- ATH
13. prof. dr hab. inż. Stanisław Jerzy Gdula
14. Kazimierz Grajcarek – przew. sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „S”
15. mjr Zdzisław Grefling – Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK  oddział  Bielsko-Biała
16. Marta Gzowska-Sawicka – aktorka Teatru Polskiego w Bielsku-Białej
17. Stefan Hula senior- olimpijczyk
18. lek. med. Łukasz Jabłoński
19. lek. med. Alicja Jędraszewska – Przewodnicząca Rady Gminy Buczkowice
20. Andrzej Kamiński – Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żyw., Radny Sejmiku Śl.
21. Marian Kasprzyk – mistrz olimpijski
22. Jan Kawulok – Wiceprzewodniczący  Sejmiku Śląskiego
23. dr Tomasz Kornecki – nauczyciel
24. dr hab. Andrzej Nowakowski, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
25. prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna – Wyższa Szkoła Filoz.- Pedagog „IGNATIANUM”, Kraków
26. dr hab. inż. Jerzy Madej, prof. ATH
27. Henryk Marek - sportowiec
28. dr n. med. Henryk Pysz
29. dr inż. Małgorzata Rabiej - ATH
30. dr hab. inż. Stanisław Rabiej, prof. ATH
31. Wanda Sadlik – Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Bielsko-Biała
32. Rafał Sawicki – aktor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej
33. dr n. med. Andrzej Solecki
34. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP-TWP K-ce, Kolegium Nauczycielskie Bielsko-B
35. dr Czesław Ślusarczyk - ATH
36. Marcin Tyrna – Przew. Regionu Podbeskidzie  NSZZ „Solidarność”
37. dr n. med. Ryszard Wąsik- Dyrektor Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Ustroniu
38. Kazimierz Józef Węgrzyn - poeta
39. dr hab. Elżbieta Wojciechowska, prof. ATH
40. dr Adam Wolak – radny Sejmiku Śląskiego
41. dr hab. Wiesław Wójcik, prof. ATH , PAN
42. dr inż. Mirosław Wyszomirski - ATH

Wszystkie osoby chcące udzielić poparcia kandydatowi na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jarosławowi Kaczyńskiemu zapraszamy do współpracy oraz  kontakt pod adresem email: komitet.poparcia@wp.pl

Graficzna wersja strony