Poparcie dla kandydata

Poznański Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

Polska jest najważniejsza
Deklaracja Poznańskiego Społecznego Komitetu Poparcia
kandydata na Prezydenta
Jarosława Kaczyńskiego

„Tu się wszystko zaczęło, tu się Polska zaczęła”.
Jan Paweł II

Zawsze oddani Polsce Wielkopolanie i Poznańczycy!

Jako obywatele połączeni wspólnym marzeniem Polaków o dobrym bycie niepodległej i suwerennej Ojczyzny powołujemy Komitet Honorowy pragnący wesprzeć kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej. Takiego kandydata, który jest najlepszym gwarantem realizacji tych marzeń, gdyż od niego w dużej mierze będzie zależeć przyszłość naszego państwa w globalnym świecie oraz jakość naszego codziennego życia w małych ojczyznach.

Chcemy się bowiem dobrze czuć w naszym, powiązanym z Europą, kraju; chcemy mieć szczerą satysfakcję z bycia Polakami. Przywróćmy więc wspólnie najgłębszy i najprawdziwszy sens słowom naszych przodków, dla których istotą szlachetnej polskości było zawołanie: Bóg – Honor – Ojczyzna. Niech Rzeczpospolita, dobro niepospolite, będzie dla nas jednym z dóbr najwyższych.

Jednocześnie jesteśmy w Europie i chcemy w niej być. Pragniemy przekazać współtworzącym ją narodom nasze przywiązanie do wolności, równości, sprawiedliwości, solidarności i dążenie do pogłębiania praworządności. Wierzymy, że narody Europy dostrzegą bogactwo naszej historii, piękno kultury, wartość naszej narodowej tradycji, gościnności, polskiej religijności oraz ciepła życia rodzinnego.

Nasz kraj, Polska, jakże często budowany wbrew rozlicznym przeciwnościom, to także jedność twórczej różnorodności. Stąd nie obawiamy się otwarcia na świat. Chcemy z innymi narodami i państwami równoprawnych stosunków gospodarczych, politycznych, naukowych i kulturalnych, chcemy się z nimi poznawać, rozumieć, przyjaźnić i pięknie różnić.

Jako społeczny Komitet Honorowy jesteśmy głęboko przekonani, że najlepszym gwarantem tak postrzeganej Polski w Europie i świecie jest doktor Jarosław Kaczyński. Dlatego wspieramy go jako kandydata w wyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Za pośrednictwem majestatu urzędu Prezydenta i charyzmatycznych cech osobowości Jarosława Kaczyńskiego wspartych przemyślanym programem tym cennym wartościom chcemy nadać nowy impet i ukierunkowujący go wektor ambitnego celu.

Jego Osoba, przy najszerszym poparciu wyborców, gwarantuje trwałość i niepodzielność państwa, otwartą na świat suwerenność, wolność, ochronę obywateli oraz realizację marzenia Polaków o w pełni demokratycznej przyszłości i dobrym życiu w poszanowaniu prawdy i godności.

To wielkie dobro, które zawiera się w słowie – Polska, Wielkopolanie z wielką miłością i głębokim zaangażowaniem w przeszłości tworzyli i nadal pragną współtworzyć.

Połączmy więc wspólnie cenną tradycję i mądrą modernizację w przyjazną człowiekowi oraz nowoczesną cywilizację. Chcemy być dumni z Polski budowanej trwałym wysiłkiem wszystkich obywateli.

Bo Polska jest najważniejsza. Naprawdę najważniejsza!

Poznański Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

Poznański Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich 2010

1. prof. zw. dr hab. Stanisław Mikołajczak – Przewodniczący Komitetu, kierownik Zakładu Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki, były prodziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, internowany 1981/82, filister korporacji akademickiej „Surma”
2. dr Józef Aleszczyk – nauczyciel akademicki. B. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych
3. Krystyna Andrzejewska – przewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność” przy UAM
4. prof. dr hab. Marek Andrzejewski – Uniwersytet Szczeciński
5. dr Roman Andrzejewski – poseł I kadencji Sejmu RP z listy „Porozumienia Centrum”, b. radny Miasta Poznania i Sejmiku Wielkopolskiego
6. dr Róża Antkowiak – Wydział Chemii UAM
7. prof. zw. dr hab. Wiesław Antkowiak – em. prof. UAM, b. wieloletni dziekan Wydziału Chemii
8. Doc. dr Olgierd Baehr – b. wieloletni Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Poznaniu
9. prof. dr hab. Michał Banaszak – Zakład Fizyki Kwantowej UAM
10. Mgr Józef Bancewicz – przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” przy Politechnice Poznańskiej
11. Janusz Stefan Bartkowiak – mistrz ślusarstwa
12. prof. zw. dr hab. Zbigniew Blok – kierownik Zakładu Teorii Polityki Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
13. prof. zw. dr hab. Czesław Błaszak – kierownik Zakładu Morfologii Zwierząt Wydział Biologii UAM, doctor honoris causa
14. Bohdan Błażewicz - kompozytor
15. prof. zw. dr hab. Jacek Błażewicz – kierownik Zakładu Teorii Algorytmów i Systemów Programowania, b. prodziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej, członek korespondent PAN, doctor honoris causa
16. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – b. wieloletni Dziekan, a obecnie Prodziekan Wydziału Teologicznego UAM
17. dr Marek Budajczak – Zakład Poradnictwa Społecznego na Wydziale Nauk Społecznych UAM
18. Mec. Maciej Ceranek – b. Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego w Murowanej Goślinie
19. prof. dr hab. Jan Celichowski – kierownik Zakładu Neurobiologii AWF Poznań, filister korporacji akademickiej „Surma”
20. prof. dr hab. Andrzej Cieśliński – Uniwersytet Medyczny
21. prof. zw. dr hab. Janusz Adam Choiński – dyrektor Instytutu Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska, b. wieloletni prodziekan i dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
22. prof. dr hab. Szymon Cyfert – Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
23. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – kierownik Pracowni Archeologii Śródziemnomorskiej Epoki Brązu UAM
24. mgr Marcin Czechowski – doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UAM
25. prof. zw. dr hab. Jacek Dabert - dyrektor Instytutu Biologii Środowiska UAM
26. prof. zw. dr hab. Kazimierz Dopierała – historyk, kierownik Zakładu Kultury Zachodnioeuropejskiej w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie
27. prof. zw. dr hab. Leon Drobnik – kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii, b. wieloletni Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
28. prof. zw. dr hab. Edward Dutkiewicz – chemik, em. prof. UAM
29. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz - - Zakład Fizyki Dielektryków UAM, członek KZ NSZZ „Solidarność” UAM w L. 1980/81
30. dr Jerzy Fischbach – specjalista neurolog i artysta muzyk
31. prof. dr hab. Antoni Florkiewicz – kierownik Zakładu Geotechniki i Geologii Inżynierskiej Politechniki Poznańskiej
32. Wojciech Foltyn – rolnik, właściciel gospodarstwa, Kubalin 1 k. Poznania
33. dr Grzegorz Gertig – chirurg-onkolog, Szpital im. Przemienienia Pańskiego na ul. Łąkowej
34. prof. zw. dr hab. Henryk Gertig – b. dziekan Wydziału Farmacji Akademi Medycznej w Poznaniu
35. mgr Piotr Grudziecki – politolog i student prawa na UAM
36. prof. dr hab. Bożena Górczyńska Przybyłowicz – Zakład Historii Powszechnej XIX i XX wieku UAM
37. prof. dr hab. Andrzej Gzella - Katedra i Zakład Chemii Organicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
38. prof. dr hab. Jacek Gracz - kierownik Zakładu Psychologii Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
39. prof. zw. dr hab. Henryk Hudzik, kierownik Zakładu Teorii Przestrzeni Funkcyjnych UAM
40. prof. zw. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – kierownik Zakładu Fizyki Kwantowej UAM, doctor honoris causa, poseł IV kadencji na sejm RP, b. radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
41. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – Instytut Prahistorii UAM
42. prof. dr hab. Artur Jarmołowski – zastępca dyrektora Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii UAM
43. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – wicedyrektor Instytutu Historii Sztuki UAM, przewodniczący Komisji Historii Sztuki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
44. dr Janusz Jaskulski – etnolog-folklorysta
45. prof. zw. dr hab. Tomasz Jasiński - kierownik Zakładu Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii UAM, b. wieloletni dziekan Wydziału Historycznego, laureat nagrody Prezesa Rady Ministrów za rok 2009 za wybitne osiągnięcia badawcze
46. mgr inż. Andrzej Judek – wiceprezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej , internowany w l. 1981/82
47. prof. zw. dr hab. Stefan Jurga – kierownik Zakładu Fizyki Makromolekularnej , b. wieloletni Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
48. Stanisław Grzegorz Kamiński – b. Prezes Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu
49. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – Zakład Morfologii Zwierząt UAM
50. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – kierownik Zakładu Biomechaniki na Wydziale Zamiejscowym Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim
51. prof. zw. dr hab. Aleksander Kośko – kierownik Zakładu Prahistorii Polski UAM
52. prof. dr hab. Maciej Kozak – Zakład Fizyki Makromolekularnej UAM
53. prof. zw. dr hab. Edmund Kozal – em. profesor Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
54. prof. zw. dr hab. Stanisław Kozłowski – kierownik Katedry Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
55. prof. zw. dr hab. Andrzej Królikowski- kierownik Zakładu Automatyki i Robotyki w Instytucie Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej
56. Marcin Krupka – student V rok politologii UAM
57. dr Henryk Krzyżanowski – nauczyciel akademicki, anglista, UAM, internowany 1981/82, członek Zarządu Stowarzyszenia „Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej”
58. Jerzy Kubiak – artysta Teatru Muzycznego w Poznaniu, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
59. Róża Kubiak – specjalista medycyny pracy, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
60. dr Dariusz Piotr Kucharski – Prezes Stowarzyszenia „Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej”
61. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski – em. profesor Politechniki Poznańskiej, b. kierownik Katedry Obrabiarek i Urządzeń Przemysłowych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
62. dr Katarzyna Kulińska – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznań
63. prof. dr hab. Tadeusz Kuliński – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznań
64. prof. zw. dr hab. Ignacy Lewandowski – b. kierownik Zakładu Łaciny Średniowiecznej i Nowożytnej UAM
65. dr inż. Michał Libera – Politechnika Poznańska, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
66. Ryszard Liminowicz – Prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Poznaniu
67. mgr Paweł Ludwiczak – Narodowy Fundusz Zdrowia, członek korporacji akademickiej „Surma”
68. mgr inż. Eugeniusz Ludwiczak – członek Zarządu Diecezjalnego Akcji Katolickiej w Poznaniu
69. dr Eryk Łon – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
70. prof. zw. dr hab. Jacek Łuczak – Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ordynator Hospicjum Palium Szpitala Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego, Przewodniczący Stowarzyszenia Rozwijania Opieki Paliatywnej w krajach Europy środkowo-wschodniej, członek wielu Towarzystw Naukowych polskich i międzynarodowych, doctor honoris causa
71. Łukasz Łuczewski - lekarz
72. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – Zakład Fotochemii i Spektroskopii UAM
73. prof. zw. dr hab. Andrzej Malinowski – Antropolog UAM
74. prof. zw. dr hab. Jerzy Marcinek – b. wieloletni dziekan Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
75. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – Zakład Historii i Metodologii Prahistorii UAM
76. prof. zw. dr hab. Wojciech Markiewicz – dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN Poznań
77. mgr inż. Janusz Mendel – rzeczoznawca d.s. kosztorysowania wyceny maszyn i urządzeń, wycen robót budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych w Poznaniu
78. dr Michał Michałkiewicz – Instytut Inżynierii Środowiska Politechnika Poznańska
79. Bogumił Moenke – Prezes Wielkopolskiego Związku „Solidarność” Polskich Kombatantów
80. dr Anna Molińska – Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
81. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
82. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – kierownik Pracowni Demonstracji i Popularyzacji Fizyki, Zakład Fizyki Komputerowej UAM, członek KZ NSZZ „Solidarność” UAM
83. Maciej Musiał – pierwszy Wojewoda Wielkopolski w III Rzeczypospolitej
84. prof. zw. dr hab. Czesław Muśnicki – b. prorektor Akademii Rolniczej w Poznaniu
85. Wieńczysław Nowacki – sygnatariusz Porozumień Ustrzycko-Rzeszowskich z 1981 roku, założyciel Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna”
86. prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn – Instytut Filologii Polskiej UAM
87. prof. dr hab. Jan Paradysz – profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dyrektor Centrum Statystyki Regionalnej w Poznaniu, b. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Ekonomicznym
88. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
89. prof. zw. dr hab. Krystyna Pecold – b. kierownik Katedry i Kliniki Okulistycznej Akademii Medycznej w Poznaniu, członek honorowy Towarzystw Okulistycznych: Polskiego i Niemieckiego
90. Mikołaj Pietraszak Dmowski – przedsiębiorca, filister korporacji akademickiej „Surma”
91. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – Zakład Zoologii Systematycznej UAM
92. mec. Andrzej Pleszkun – adwokat, członek Zarządu Stowarzyszenia Wiara Lecha
93. mec. Jerzy Pomin – adwokat, b. członek Trybunału Stanu
94. Dr hab. Jan Prostko-Prostyński – Zakład Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii UAM
95. Prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – kierownik Pracowni Badań nad Współczesną Filozofią Niemiecką na Wydziale Nauk Społecznych UAM
96. prof. zw. dr hab. Zdzisław Puślecki – kierownik Zakładu Gospodarki Międzynarodowej UAM
97. dr Jacek Radomski – kierownik Biura Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów UAM
98. dr Wiesław Ratajczak – Instytut Filologii Polskiej UAM, wiceprzewodniczący Rady Miasta Pniewy
99. Grażyna Rejer – wydawca, dziennikarz
100. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – kierownik Pracowni Genomiki Funkcjonalnej i Genetyki Roślin PAN Poznań
101. dr Lech Różański – Wiceminister Rolnictwa w Rządzie Prawa i Sprawiedliwości
102. Wanda Różycka Zborowska – reżyser filmowy
103. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – kierownik Zespołu Struktury i Funkcji Biomolekuł Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN Poznań
104. prof. zw. dr hab. Jan Sadowski – kierownik Zakładu Biotechnologii UAM
105. Rafał Sierchuła – red. naczelny rocznika „Actum”
106. prof. zw. dr hab. Jan Skuratowicz – Zakład Historii Sztuki Nowożytnej UAM, wieloletni Radny Miasta Poznania
107. prof. dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa – Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
108. mgr inż. Janusz Smólski – prywatny przedsiębiorca, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
109. prof. dr hab. Marcin Sompoliński, dyrygent Akademia Muzyczna Poznań
110. Dr Zofia Janina Sprys – b. pracownik Instytutu Historii UAM, OIN PAN Poznań
111. Zdzisław Stankiewicz – Przewodniczący Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie „Karpatczycy”
112. prof. dr hab. Anna Stankowska – Wydział Geografii UAM
113. prof. zw. dr hab. Wojciech Stankowski – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, b. prorektor UAM
114. Piotr Stawicki – radca prawny, filister korporacji akademickiej „Surma”
115. Florentyna Stefaniak – nauczycielka wychowania przedszkolnego
116. Jan Stefaniak – nauczyciel języka polskiego
117. prof. zw. dr hab. Kazimierz Stępczak – biolog, em. prof. UAM, b. kierownik Zakładu Zoologii Ogólnej, b. prodziekan Wydziału Biologii
118. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – kierownik Zakładu Historii i Teorii Badań nad Sztuką UAM, dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu
119. prof. zw. dr hab. Mirosław Szafran – em. profesor na Wydziale Chemii UAM, b. wieloletni prodziekan Wydziału Chemii
120. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – Zakład Fizyki Makromolekularnej UAM
121. dr n. med. Andrzej Szewczyk - laryngolog
122. Maciej Szulc – przedsiębiorca Poznań
123. prof. zw. dr hab. Roman Szulc – b. kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, wiceprezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
124. Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz-okulista
125. prof. zw. dr hab. Andrzej Szkaradkiewicz – kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytet Medyczny Poznań, Przewodniczący Komisji Medycyny Laboratoryjno- Medycznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
126. prof. zw. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – dyrektor Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii UAM
127. prof. zw. dr hab. Henryk Szydłowski - b. kierownik Zakładu
Nauczania Eksperymentu Fizycznego na Wydziale Fizyki UAM
128. Stanisław Szymański – przedsiębiorca Poznań, internowany w l. 1981/82
129. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – dyrektor Instytutu Genetyki Roślin PAN Poznań
130. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – kierownik Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
131. Grzegorz Tomczak – reżyser filmowy, dokumentalista Poznań
132. mgr Piotr Tomczyk - ekonomista, członek Zarządu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej
133. prof. zw. dr hab. Lech Torliński – kierownik Katedry Chemii i Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Sekretarz Generalny Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
134. mgr Piotr Walerych – b. poseł RP I kadencji, doradca Komisji Weryfikacyjnej d. s. WSI, internowany w l. 1981/82
135. prof. zw. dr hab. Jerzy Bożydar Warchoł – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
136. dr Maria Wejchan-Judek – Politechnika Poznańska, prezes koła nr 8 Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Poznaniu
137. prof. dr hab. Jerzy Weres – Zakład Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
138. Maria Weres – filolog, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
139. dr Jerzy Wierzchowiecki – Ordynator Oddziału Kardiologiczno-Wewnętrznego i wicedyrektor Szpitala Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim
140. prof. zw. dr hab. Michał Wierzchowiecki – b. kierownik II Kliniki Kardiologii Uniwersytet Medyczny Poznań
141. inż. Jadwiga Wojtasiak – przewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność” przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
142. inż. Zbigniew Woźny - projektant
143. mgr inż. Aleksander Wójtowicz – Poczta Polska, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
144. prof. dr hab. Ryszard Vorbrich – kierownik Zakładu Studiów Pozaeuropejskich Wydziału Historycznego UAM
145. prof. zw. dr hab. Zygmunt Zagórski – językoznawca, em. prof. UAM,b. prodziekan Wydziału Filologicznego, honorowy członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, kombatant Armii Krajowej
146. prof. zw. dr hab. Stefan Zawadzki – asyriolog, kierownik Zakładu Historii Starożytnego Wschodu UAM, laureat nagrody specjalnej Ministra Nauk za rok 2008 za wybitne osiągnięcia badawcze
147. Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, filister korporacji akademickiej „Roma”
148. dr n. med. Franciszek Zerbe – Uniwersytet Medyczny
149. dr Andrzej Zielonacki – prawnik
150. mgr Małgorzata Zielonacka - prawnik
151. dr Tadeusz Zysk - wydawca
152. prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski – dyrektor Instytutu Historii Sztuki UAM
153. Antoni Żuromski - b. starosta obornicki, Przewodniczący Obywatelskiego Komitetu Samorządowego Ziemi Obornickiej, radny i członek Zarządu powiatu obornickiego
154. ks. kanonik Tadeusz Magas – wieloletni duszpasterz „Solidarności” w Poznaniu, probosz parafii p. w. Nawrócenia Św. Pawła
155. prof. zw. dr hab. Kazimierz Tobolski- em. profesor na Wydziale Nauk Geograficznych i geologicznych UAM
156. Prof. dr hab. Piotr Tomczak - Zakład Fizyki Kwantowej, prodziekan Wydziału Fizyki UAM
157. prof. zw. dr hab. Andrzej Szwarc – em. profesor, b. członek Senatu UAM, były kierownik Zakładu Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji UAM, doctor honoris causa UWr, adwokat
158. mgr inż. Teresa Rokosa – emerytowany pracownik „Modeny”, włókiennik
159. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel matematyki, członek Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej
160. Małgorzata Heller Kaczmarska – adwokat
161. Prof. zw. dr inż. Tadeusz Puchałka - b. rektor Politechniki Poznańskiej, b. Wiceprezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
162. Prof. dr hab. Janusz Kapuściński – zastępca dyrektora Instytutu Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego Politechniki Częstochowskiej
163. Jerzy Żarnowski – b. pracownik Zakładów im. Hipolita Cegielskiego, internowany w latrach 1981/82
164. inż. Zdzisław Radomski – b. pracownik Wiepofamy, internowany w latach 1981/82, wiceprezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej okręg B.C. Vancouver
165. Henryk Rozmiarek – trzykrotny olimpijczyk, brązowy medalista olimpijski, trener kadry narodowej kobiet w piłce ręcznej
166. Mgr Joachim Marczyński – artysta-muzyk
167. Dr Hanna Szweycer – fizyk
168. Prof. dr hab. Inż. Michał Szweycer – Em. profesor Politechniki Poznańskiej
169. Zofia Bartoszewska – pielęgniarka, uczestniczka powstania w Poznaniu w Czerwcu 1956 roku
170. Dr Krystyna Laskowicz – b. pracownik naukowo-dydaktyczny UAM, internowana i aresztowana w latach 1981-1983, współtwórczyni prasy związkowej i podziemnej w Wielkopolsce
171. Dr hab. Jerzy Galina – fizyk molekularny, em. prac. naukowy PAN Poznań
172. Dr n. med. Danuta Sotnik – pediatra, reumatolog, immunolog, specjalista medycyny chińskiej, em. b. adiunkt Akademii Medycznej w Poznaniu
173. Andrzej Gładysz – sędzia sądu okręgowego w stanie spoczynku, były wieloletni Prezes Sądu Rejonowego w Poznaniu
174. Prof. dr hab. Aurelia Nowicka – Katedra Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa UAM
175. Dr Jarosław Liberek – językoznawca, w Zakładzie Frazeologii i Kultury Języka Polskiego UAM, popularyzator kultury języka polskiego
176. Prof. dr hab. Stefan Kowalski – kierownik Zakładu Inżynierii Procesowej w Instytucie Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, b. prorektor Uniwersytetu Zielonogórskiego
177. Prof. dr hab. Piotr Tomczak – Zakład Fizyki Kwantowej, prodziekan Wydziału Fizyki UAM
178. Dr Ryszard Piasek – filmowiec-dokumentalista
179. Inż. Ryszard Paprzycki - inżynier aparatury medycznej, przedsiębiorca
180. Prof. zw. dr hab. Grzegorz Rosiński – kierownik Zakładu Fizjologii Biologii Rozwoju Zwierząt UAM
181. Prof. dr hab. Lucyna Rempulska – kierownik Zakładu Analizy Matematycznej w Instytucie Matematyki Politechniki Poznańskiej
182. Dr Maria Leśniewicz – Zakład Analizy Matematycznej w Instytucie Matematyki Politechniki Poznańskiej

Graficzna wersja strony