Poparcie dla kandydata

Radomski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

Deklaracja
Radomskiego Społecznego Komitetu Poparcia
Jarosława Kaczyńskiego
Kandydata na Prezydenta RP

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Ziemi Radomskiej!

Patrząc z nadzieją w przyszłość, widząc wielką szansę dla naszego kraju postanowiliśmy powołać Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W poczuciu obywatelskiego obowiązku chcemy pracować na rzecz silnej Ojczyzny oraz zabiegać o Jej pomyślność. Pragniemy Polski niezależnej i solidarnej, Polski która spełni oczekiwania pokoleń Polaków walczących o Jej niepodległość. Jesteśmy przekonani, że jedynie Jarosław Kaczyński gwarantuje urzeczywistnienie bliskiej nam wizji Polski - nowoczesnej, suwerennej, otwartej na świat, a zarazem kultywującej najlepsze rodzime tradycje. Polski, w której wszyscy Obywatele odnajdą godne miejsce do życia osobistego i możliwość rozwoju.

Wierzymy, że Jarosław Kaczyński będzie reprezentował nasz kraj godnie i mądrze, łącząc dobro Polski ze wspólnym interesem Unii Europejskiej, przy zachowaniu wielowiekowej tradycji i olbrzymiego dorobku kulturowego.

Mając prawo wyboru Tego, który przez najbliższe lata będzie reprezentował sprawy naszego kraju, Tego który będzie najlepszym gwarantem pomyślności Polski, deklarujemy swoje poparcie dla Jarosława Kaczyńskiego.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Ziemi Radomskiej, żeby przyłączyli się do nas. Razem możemy więcej, więcej dla Polski, bo Polska jest najważniejsza.

Radom, 16 czerwca 2010

Do komitetu przystąpili między innymi:

Sławomir Adamiec - Sekretarz Zarządu Głównego Towarzystwa Nauczycieli Szkół Polskich
Artur Belowski – Prezes Radomskiego Koła TNSP,
Krzysztof Szewczyk – Wiceprezes Radomskiego Koła TNSP,
Maria Skurkiewicz – Członek Zarządu TNSP.
Radosław Kotwicz – Członek TNSP, Dyr. Zesp. Szkół Elektronicznych w Radomiu,
Stanisław Zubek – Członek TNSP, Zast. Dyr. Resursy Obywatelskiej w Radomiu,
Edyta Wójcik – Członek TNSP, Dyr. Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
dr hab. Dariusz Kupisz – historyk, wykładowca akademicki
doc. dr n. praw. Zbigniew Markwart – wykładowca akademicki
dr hab. inż. Bożena Borycka – wykładowca akademicki
dr n. med. Krzysztof Nadgrodkiewicz – neurolog
dr n. med. Wojciech Dworzański - kardiolog
dr Jan Rejczak – Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Radomiu, pierwszy wojewoda radomski
dr Zbigniew Kuźmiuk – polityk, wykładowca akademicki, były wojewoda radomski i marszałek województwa mazowieckiego
Waldemar Ochnia – satyryk, aktor
Janina Dłuska – poetka, społecznik
Maria Bartula – żołnierz WiN, nauczycielka, znana działaczka opozycji antykomunistycznej
Małgorzata Jurecka – etnograf, przedstawiciel świata kultury
Elżbieta i Wojciech Pysiak – rolnicy, zdobywcy tytułu krajowych mistrzów rolnictwa „Agroliga”
Katarzyna Posiadała - historyk sztuki
Robert Bartkiewicz – Prezes „Rosa Sport” Radom
Jolanta Wojniarska – sportowiec, trzykrotna mistrzyni Polski w Karate
Zbigniew Cebula – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Fabryki Broni w Radomiu
Marcin Mąkosa – Przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Radomskiej
Andrzej Kosztowniak – Prezydent Radomia
Marek Janeczek – Burmistrz Pionek
Marek Mikołajewski – Wójt Błędowa
Tadeusz Molenda – Wójt Garbatki Letnisko
Tadeusz Krzyżanowski – Zastępca Burmistrza Grójca
Jacek Chałupka – Prezes Stowarzyszenia „Biegiem przez Polskę”
Krzysztof Chałupka – Wiceprezes Stowarzyszenia „Biegiem przez Polskę”
Włodzimierz Jabłoński – architekt, prezes OSP w Wyśmierzycach
Leon Etwert – Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Radom
Włodzimierz Zielieziński – prawnik
Małgorzata Banaśkiewicz-Kurzeja – fotografik
Piotr Mazur – współwłaściciel „TV Dami ”
Katarzyna Rybicka - lekarz
Katarzyna Nodop – Prezes Stowarzyszenia Centrum Prewencji narkomanii „Nadzieja”
Maria Herman – Wiceprezes Stowarzyszenia Centrum Prewencji Narkomanii „Nadzieja”, Dyrektor Ośrodka „Nadzieja”

Radomski Społeczny Komitet Poparcia dla Jarosława Kaczyńskiego liczy łącznie 340 osób.
Graficzna wersja strony