Poparcie dla kandydata

Rycki Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

Polska jest najważniejsza!
Deklaracja Ryckiego Społecznego Komitetu Poparcia
Jarosława Kaczyńskiego,
kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Naszego Powiatu!

W życiu państw i narodów zdarzają się chwile szczególne, wymagające wyraźnych deklaracji. Taką chwilą są z pewnością nadchodzące wybory.

Jesteśmy głęboko przekonani, że rozstrzygnięcie, którego niedługo dokonamy, będzie stanowić istotną cezurę w naszych dziejach. Dokonany wybór będzie miał również istotny wpływ na dalszy wygląd całego naszego regionu i charakter dokonywanych w nim przeobrażeń. Urząd Prezydenta RP, to najwyższy urząd w naszym państwie. Pamiętajmy, że wybieramy najwyższego reprezentanta narodu, gwaranta takiej wizji Polski, z której będziemy dumni ­ nowoczesnej, a zarazem kultywującej najlepsze tradycje. Polski suwerennej i zarazem otwartej na świat, ale nieodcinającej się od swojej tożsamości. Polski niepodzielonej, w której wszyscy obywatele odnajdą godne miejsce do życia i rozwoju. Polski, w której dominuje roztropna i solidarna troska o dobro wspólne. Polski, w której przestrzeń życia publicznego kształtuje dążenie do prawdy i dobra. Polska, to także kraj, który stać na profesjonalną armię, gwaranta naszej suwerenności. Dlatego pamiętajmy również o stanowczym głosie i działaniach Jarosława Kaczyńskiego i jego najbliższych doradców na rzecz funkcjonowania Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, dzięki którym Szkoła ta jest nadal integralną częścią armii.

Nasz powiat ma charakter wybitnie rolniczy. Tylko nasz kandydat zapewni kontynuację rozpoczętych w 2005 roku korzystnych dla polskiej wsi zmian.
W naszym powiecie dominują małe i średnie przedsiębiorstwa, ich prowadzenie stanowi często jedyną podstawę dochodu wielu rodzin. Jesteśmy głęboko przekonani, że o dalszy rozwój tych przedsiębiorstw jest w stanie najaktywniej i najefektywniej zabiegać jedynie nasz kandydat.

Mamy prawo marzyć o takiej Polsce i wspólnie dla niej pracować, mimo dzielących nas różnic i o tym przypomniał Jarosław Kaczyński, kandydat, którego pragniemy poprzeć.

Apelujemy o poparcie dla Jego kandydatury do tych mieszkańców, którzy podzielają pogląd, iż Polska to nasze wspólne, wielkie zobowiązanie.

dr Brańka Franciszek – wieloletni wykładowca Wyższej Szkoły Oficerskiej w Dęblinie;
Cąkała Marek – Radny Gminy Kłoczew;
Ciechan Ryszard – lekarz weterynarii, były Radny Rady Powiatu; Cybula Kazimierz – Radny Rady Powiatu, prezes firmy FAMPOL;
Czapski Krzysztof – rolnik, przedsiębiorca, Stężyca;
Dąbrowski Stanisław – dr nauk technicznych, prezes Stowarzyszenia Prawicowy Ruch Samorządowy w Rykach;
Dziliński Mariusz – Radny Rady Powiatu, członek Zarządu, Wola Zadybska;
Filipek Leszek – Starosta Rycki;
Habowski Jan – przedsiębiorca;
Hoduń Barbara – handlowiec, Grabów Szlachecki;
Jakubiak Teresa – katechetka w Szkole Podstawowej w Białkach Dolnych;
Jóźwik Marek – dyrektor Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie;
Kleczkowski Witold – przewodniczący NZSS Solidarność w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 3 w Dęblinie, Radny Rady Miasta w Dęblinie;
Kostyra-Beczek Teresa – dyrektor Zespołu Szkół w Czernicu; Kostyra Zdzisław – przedsiębiorca, Stara Dąbia;
Kowalczyk Leszek – przedsiębiorca, Ryki;
Kowalczyk Małgorzata – przewodnicząca NSZZ Solidarność Wojskowy Oddział Gospodarczy w Dęblinie;
Kruk Grzegorz – architekt, Ryki;
Krypska Dorota – przewodnicząca NSZZ Pracowników Wojska, Wojskowy Oddział Gospodarczy w Dęblinie;
Lorenc Mirosław – lekarz neurolog, Ryki;
Madoń Henryk – prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Kłoczewie;
Michalak Stanisław - przewodniczący NSZZ Solidarność Polski Ogród w Rykach;
Ochap Marek – v-ce dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Wł. Korżyka w Rykach;
Pawlak Barbara – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sobieszynie;
Poterek Jerzy – inż. rolnik, sadownik;
Pośpiech Tomasz – Radny Rady Powiatu;
Rayska Teresa – lekarz rodzinny, Dęblin;
Rodak Zenon – v-ce przewodniczący Solidarności PKP Cargo Wschodni Zakład Spółki w Lublinie;
Sałaciński Piotr – główny specjalista do spraw remontu silników lotniczych w Wojskowych Zakładach Lotniczych w Dęblinie; Siedlecka Beata – radca prawny, Dęblin;
Smrokowski Bernard – przedsiębiorca, handlowiec, Leopoldów; Szczepaniak Silvetta – przewodnicząca Rady Powiatu Ryckiego; Szczygielski Dariusz – Radny Rady Powiatu, członek Zarządu; Szpadzik Tadeusz – emerytowany pracownik Urzędu Gminy w Trojanowie;
Tukendorf Jadwiga – lekarz pediatra, Radna Rady Gminy w Rykach; Wąsowska Anna – prezes Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, Stężyca;
Wielgosz Marian – przedsiębiorca, Grabów Szlachecki;
Wojtachnio Marian – prezes Spółdzielni Usług Rolniczych w Ułężu
Graficzna wersja strony