Poparcie dla kandydata

Śląski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

W Katowicach został zaprezentowany Śląski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego. Jego członkowie przyjęli deklarację „Polska jest najważniejsza”.

„Polska jest najważniejsza”

Deklaracja Śląskiego Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego Kandydata na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Szanowni Państwo!

W poczuciu odpowiedzialności za losy naszej Ojczyzny i dumy z jej osiągnięć jednoczymy się wokół Jarosława Kaczyńskiego - kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Chcemy Polski nowoczesnej, silnej swoją narodową tradycją i przywiązaniem do wartości chrześcijańskich, gwarantującej poszanowanie praw obywateli i jednoczącej ich w solidarnej trosce o nasze dobro wspólne i dobro przyszłych pokoleń, zajmującej poczesne miejsce w Europie i świecie oraz rozwijającej bliskie stosunki z sąsiadami. Budowa takiej Polski jest nie tylko naszym pragnieniem, lecz także obywatelskim obowiązkiem, podejmowanym ze świadomością tego jak wielkie ofiary ponosili dla niej przez wieki nasi ojcowie i dziadowie.

Dlatego powołujemy Śląski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który swoim życiem i działalnością publiczną dał dowód, że nasza wizja Polski jest także Jego wizją, że jest gotów o nią zabiegać i jej służyć. Jego kompetencja i wiarygodność w sprawach gospodarczych i wrażliwość w kwestiach społecznych, szczególna troska o promocję szans ludzi młodych pozwalają z ufnością patrzeć na przyszłość Polski.

Apelujemy o zaangażowanie w promowaniu dr Jarosława Kaczyńskiego w nadchodzących wyborach, między innymi, poprzez zakładanie i przystępowanie do społecznych komitetów poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich.

Katowice dnia 18 maja 2010 r.

Śląski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Katowice, 1, VI, 2010

Śląski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

1. Wojciech Kilar – kompozytor, Honorowy Przewodniczący
2. Prof. UŚ dr hab. Antoni Barciak – Kierownik Zakładu Nauk Pomocniczych Historii, Instytut Historii UŚ
3. Prof. dr hab. Janusz Berdowski – Kierownik Katedry Fizyki Ciała Stałego, były Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Doktor Honoris Causa trzech zagranicznych uniwersytetów
4. Prof. dr hab. inż. Marek Berezowski – Instytut Matematyki, Politechnika Śląska
5. Dr hab. prof. Pol. Śl. Marian Błachuta – Kierownik Zakładu Sterowania i Robotyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska
6. Jan Błaut – Prezes Stowarzyszenia Tradycja i Wsparcie, Chorzów
7. Dr hab. inż. Elżbieta Bociąga prof. P. Cz. – Dyrektor Instytutu Przetwórstwa Polimerów i Zarządzania Produkcją, Politechnika Częstochowska
8. Barbara Centkowska – Dyrektor Biura Programów Współpracy Międzynarodowej
9. Prof. dr hab. Mieczysław Chorąży – Doktor Honoris Causa ŚUM
10. Mgr inż. Józef Cichy – ławnik w procesie członków ZOMO oskarżonych o zamordowanie dziewięciu górników z kopalni „Wujek”, Katowice
11. Lek. med. Maria Cichy – żona Józefa i siostra prof. dr hab. Adama Szkodnego, Katowice
12. Marek Ciszak – filolog, dziennikarz, Chorzów
13. Dr Ewa Czarnecka-Wójcik – Katedra Systemów i Metod Zarządzania, Wydział Zarządzania, Akademia Ekonomiczna, Katowice
14. Dr Jan Czempas – Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Szef Rybnickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego
15. Dr hab. Henryk Duda – Instytut Fizyki UŚ
16. Andrzej Dulian – Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Chorzowie
17. Prof. dr hab. inż. Henryk Dyja – Politechnika Częstochowska, Dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, były Rektor Politechniki Częstochowskiej
18. Piotr Fojcik – były Przewodniczący Komisji Kultury Rady Miasta, Chorzów
19. Dr Lech Fornal – Przewodniczący NSZZ Solidarność Akademii Ekonomicznej w Katowicach
20. Prof. UŚ dr hab. Bogusław Fugiel – Instytut Fizyki UŚ
21. Prof. UŚ dr hab. Danuta Gabryś-Barker – Uniwersytet Śląski, Instytut Języka Angielskiego, Sosnowiec
22. Tadeusz Gera – Izba Rzemieślnicza Bytom
23. Dr inż. Tadeusz Giza – Przewodniczący NSZZ Solidarność Politechniki Śląskiej
24. Dr. hab. Henryk Goik – profesor i rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. Emila Szramka w Tychach
25. Maria Gołba – dr nauk medycznych, Katowice
26. Stanisław Gołba – dr nauk medycznych, Katowice
27. Prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski – b. prorektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji
28. Prof. dr hab. Tadeusz Groń – Instytut Fizyki UŚ
29. Prof. UŚ dr hab. Grzegorz Haneczok – Kierownik Zakładu Materiałów Amorficznych i Nanokrystalicznych, Instytut Nauki o Materiałach UŚ
30. Dr Marian Ingram – Katedra Systemów i Metod Zarządzania, Wydział Zarządzania, Akademia Ekonomiczna, Katowice
31. Dr hab. Marek Jasiński – II Katedra i Klinika Kardiochirurgii ŚUM, wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność w ŚUM
32. Krystyna Kajdan – Dyrektor Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum”, Katowice
33. Dr hab. Antoni Kania – Instytut Fizyki UŚ
34. Prof. UŚ dr hab. Jerzy Kansy – Kierownik Za kładu Modelowania Materiałów, Instytut Nauki o Materiałach UŚ
35. Prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa – Kierownik Zakładu Leksykologii i Semantyki, Instytut Języka Polskiego UŚ
36. Prof. Eugeniusz Knapik – kompozytor, Kierownik Katedry Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, były Rektor, Akademia Muzyczna, Katowice
37. Czesław Koczorek – radny Chorzowa
38. Wojciech Kolarz – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Arch. Katowickiej w Chorzowie
39. Alina Kolber – Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Autystycznych i Ich Rodzin, Chorzów
40. Arkadiusz Korus – historyk nauczyciel w IV LO, Chorzów
41. Zygmunt Korus – przedsiębiorca, założyciel chorzowskiego Klubu Gazety Polskiej
42. Prof. UŚ dr hab. Józef Krok-Kowalski – Instytut Fizyki UŚ
43. Prof. A. Muz. we Wrocławiu Dr Stanisław Krupowicz – kompozytor
44. Prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – były Prodziekan, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, były Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego
45. Prof. Hanna Kryjak – nauczyciel akademicki, Akademia Muzyczna, Katowice
46. Grzegorz Krzak – przedsiębiorca, radny Chorzowa
47. Adam Krzyżowski – redaktor, Katowice
48. Prof. dr hab. Sławomira Kyrcz-Krzemień – Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku ŚUM
49. Dorota Lis – aktorka
50. Michał Łoskot – fizyk, przedsiębiorca, Chorzów
51. Lech Majewski – artysta
52. Dr Andrzej Margasiński – wykładowca akademicki, były Dziekan Wydziału Pedagogicznego AJD w Częstochowie
53. Adwokat Janusz Margasiński – sędzia Trybunału Stanu V i VI kadencji Sejmu RP
54. Prof. dr hab. Andrzej Markiewicz – AWF, Katowice, były Dziekan Wydziału Fizjoterapii
55. Dr hab. Mirosław Markiewicz – Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku ŚUM
56. Elżbieta Mazur – Primadonna Opery Śląskiej
57. Gerard Mądry – Prezes Stowarzyszenia Nasz Park, Chorzów
58. Prof. dr hab. Jerzy Mioduszewski – były kierownik Zakładu Topologii w Instytucie Matematyki UŚ
59. Daniel Mizera – Przewodniczący Sekcji Oświaty NSZZ Solidarność w Chorzowie
60. Dr Antoni Musiał – specjalista ortodoncji, Katowice
61. Feliks Netz – pisarz
62. Mgr inż. Stanisław Niemczyk – architekt uhonorowany w 2000 roku przez Jana Pawła II odznaczeniem Pro Ecclesia et Pontifice
63. Dr inż. Jacek Nowak – geolog z Politechniki Śląskiej, radny Chorzowa
64. Prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna – Katedra Kulturowych Podstaw Wychowania, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM w Krakowie, były Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH w Bielsku-Białej
65. Dr n. med. Przemysław Nowakowski – Ordynator Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Małopolskie Centrum Sercowo-Naczyniowe, American Heart of Poland Sp. z o.o., Chrzanów
66. Prof. dr hab. Grzegorz Opala – Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii ŚUM, Minister Zdrowia w Rządzie Jerzego Buzka
67. Prof. dr hab. Janusz Pacuda – Kierownik Zakładu Rzeźby, Instytut Plastyki, AJD, Częstochowa
68. Prof. dr hab. Idzi Panic – Kierownik Zakładu Historii Średniowiecznej, Instytut Historii UŚ
69. Prof. dr hab. inż. Ryszard Parkitny – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska, były Prorektor ds. Spraw Nauki
70. Redaktor Anna Pietraszak – Doradca Prezesa TVP, pracownik IPN w Warszawie, autorka filmów o Katyniu
71. Prof. dr inż. Zbigniew Piłkowski – Politechnika Częstochowska, artysta-rzeźbiarz, medalier: Realizacje m.in. dla Zamku Królewskiego w Warszawie, Sanktuarium Jasnogórskiego, Muzeum Watykańskiego (m.in. dwa pomniki Jana Pawła II). uczestnik Powstania Warszawskiego, członek Szarych Szeregów. Matka członek AK zginęła w Powstaniu; ojciec zamordowany przez NKWD (pochowany w Miednoje)
72. Prof. dr hab. Franciszek Piontek – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ATH w Bielsku-Białej
73. Dr. hab. Barbara Piontek prof. WSB – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ATH w Bielsku-Białej
74. Mgr Joanna Piszczelok – pianistka, nauczyciel gry na fortepianie w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. M. Karłowicza, Katowice, oraz na Wydziale Jazzu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, Nysa
75. Prof. dr. hab. inż. Bolesław Pochopień – były Rektor Politechniki Śląskiej
76. Prof. dr hab. inż. Bogdan Posiadała – Prodziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska
77. Dr Tomasz Powroźniak – internista, reumatolog
78. Prof. dr hab. inż. Krystian Probierz – Dyrektor Instytutu Geologii Stosowanej, Politechnika Śląska, były Dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii
79. Prof. dr hab. Fryderyk Prochaczek – Prywatna Klinika Kardiologii, Tychy
80. Dr inż. Andrzej Pułka – Instytut Elektroniki, Politechnika Śląska, Gliwice
81. Anna Rakocz – ekonomistka, Przewodnicząca Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych „WIR” w Częstochowie
82. Prof. dr hab. Aleksander Ratajczak – były kierownik Zakładu Chemii Organicznej w Instytucie Chemii UŚ
83. Dr inż. Kazimierz Siciński – Przewodniczący Regionalnej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność
84. Danuta Skalska – dziennikarz PR Katowice, rzecznik Światowego Kongresu Kresowian
85. Prof. dr hab. inż. Stanisław Słodowy – artysta rzeźbiarz,
Wydział Architektury, Politechnika Śląska
86. Tadeusz Smolczewski – Radca Prawny, Katowice
87. Dr. inż. Piotr Sobota – Prodziekan Wydziału Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska
88. Dr hab. inż. Wojciech Sochacki prof. P. Cz. – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska
89. Augustyn Staniek – Prezes, Aparex Sp. z o.o., Katowice
90. Prof. dr hab. Adam Szkodny – były Kierownik Katedry i Kliniki Urologii ŚUM
91. Anna Szmatloch – Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Autystycznych i Ich Rodzin, Chorzów
92. Dr Joanna Szymanowska-Pułka – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ
93. Dr Krzysztof Ślaski – chirurg szczękowy, Ordynator Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Szpital Św. Barbary w Sosnowcu, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego
94. Krystian Śliwa – Prezes chorzowskiego Związku Emerytów i Rencistów
95. Krzysztof Śmieja – Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, Wiceprezes Sądu, Notariusz, Poseł na Sejm RP w kadencji 1997-2001, Członek Trybunału Stanu – trzy kadencje
96. Prof. dr hab. Ewa Talik – Kierownik Zakładu Fizyki Kryształów w Instytucie Fizyki UŚ
97. Dr inż. Józef Truszyński – Dział Informatyki, Huta Katowice
98. Dr hab. inż. Stanisław Waluś – prof. Politechniki Śląskiej
99. Prof. dr hab. Jerzy Warczewski – Redaktor Naczelny czasopisma naukowego Postępy Fizyki, były Kierownik Zakładu Fizyki Kryształów w Instytucie Fizyki UŚ, inicjator i organizator Komitetu
100. Doc. dr inż. Barbara Wierzbicka – Politechnika Częstochowska, były kierownik Zakładu Odlewnictwa
101. Prof. dr hab. inż. Ryszard Wilk – były Prorektor Politechniki Śląskiej
102. Prof. dr hab. Jan Wojtyła – Dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej, Katowice, były Rektor Akademii Ekonomicznej
103. Prof. dr hab. Stanisław Woś – Kierownik II Katedry i Kliniki Kardiochirurgii ŚUM, były Prorektor ŚUM
104. Prof. UŚ dr hab. Zygmunt Woźniczka – Instytut Nauk o Kulturze, UŚ
105. Jarosław Woźniczka – lider zespołów „Dwie Korony” i „Garden Party”
106. Dr hab. Wiesław Wójcik prof. ATH – Kierownik Zakładu Antropologii Kultury i Filozofii Człowieka przy Katedrze Pedagogiki, Psychologii i Antropologii ATH
107. Dr Marian Wójcik – Katedra Systemów i Metod Zarządzania, Wydział Zarządzania, Akademia Ekonomiczna, Katowice
108. Dr n. techn. Tadeusz Wrona – były Prezydent Częstochowy
109. Dr hab. Piotr Wróblewski – socjolog z Uniwersytetu Śląskiego, radny Chorzowa
110. Prof. dr hab. Stefan Zabierowski – Kierownik Zakładu Kultury Literackiej, Instytut Nauk o Kulturze, UŚ
111. Prof. dr hab. Barbara Zahorska-Markiewicz – Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, były Dziekan Wydziału Lekarskiego ŚUM
112. Dorota Zawierucha – Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza, Katowice
113. Maria Zientek – Primadonna Opery Śląskiej
114. Grzegorz Zymanek – Prezes Śląskiej Fundacji Pomoc Niepełnosprawnym, Chorzów
Graficzna wersja strony