Poparcie dla kandydata

Słupski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

Deklaracja Słupskiego Społecznego Komitetu Poparcia
Jarosława Kaczyńskiego
Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Polska jest najważniejsza

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Słupska!

Dzisiaj stajemy przed Wami, aby wesprzeć kandydata na najwyższy urząd Rzeczypospolitej. Tego, od którego w dużej mierze zależeć będzie przyszłość naszego państwa i jakość naszego życia. Czynimy to, ponieważ mamy prawo, ale także obowiązek mówić o naszych oczekiwaniach i pragnieniach dotyczących życia publicznego, życia całego narodu.

Łączy nas Rzeczpospolita, Państwo, Wolna Polska, będąca ucieleśnieniem marzeń pokoleń Polaków, którzy walczyli o niepodległość.

Powołujemy Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy przekonani, że wybór Jarosława Kaczyńskiego gwarantuje urzeczywistnienie wizji Polski, z której wszyscy będziemy dumni – Polski nowoczesnej, a zarazem kultywującej najlepsze rodzime tradycje. Polski suwerennej, otwartej na świat, a jednocześnie nie odcinającej się od swojej tożsamości; Polski ,w której wszyscy obywatele odnajdą godne miejsce i możliwość rozwoju, a w życiu publicznym zapanuje atmosfera prawdy i szczerej troski o dobro wspólne.

Apelujemy do wszystkich Słupszczan i mieszkańców Regionu Słupskiego, którym wizja ta jest bliska, o przystępowanie do społecznych komitetów poparcia Jarosława Kaczyńskiego.

Słupski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego,
kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Słupsk, dnia 14 maja 2010 r.

Słupski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

Agnieszka Błachnio - Dyrektor Biura Posła na Sejm RP Jolanty Szczypińskiej
Tadeusz Bobrowski - Radny Miasta Słupska
Wiesław Ciesielski – Literat
Irena Dębowska – nauczyciel
Stanisław Frankiewicz - Przewodniczący Stowarzyszenia Civitas Christiana
Grzegorz Hałubek - Związek Rybaków Polskich
Jadwiga Hennig - Prezes Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego w Słupsku
Czesław Murynowicz - były wicewojewoda pomorski
Dariusz Janeczek – aptekarz
Czesław Juszczyk – lekarz
Ryszard Kruk - Radny Miasta Słupska
Robert Kujawski - wiceprzewodniczący Rady Miasta Słupska
Wojciech Lewenstam - Radny Miasta Słupska, lekarz
Edward Müller - Poseł X Kadencji Sejmu, I Kadencja Sejmu RP, Przewodniczący komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku.
Mirosław Pająk - Radny Miasta Słupska
Franciszek Rożnowski - Wykładowca Akademii Pomorskiej
Robert Schismak - Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Gardnie
Stefania Spryszyńska – Emerytka
Bronisław Staniuk - kombatant 27 Wołyńskiej Dywizji AK
Stanisław Szukała - Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”
Zbigniew Wojciechowicz - lekarz
Graficzna wersja strony