Poparcie dla kandydata

Sokołowski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

W odpowiedzi na apel Warszawskiego Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich, powołujemy Sokołowski społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego.

W poczuciu odpowiedzialności za losy naszej Ojczyzny, pragniemy wesprzeć kandydata Jarosława Kaczyńskiego na najwyższy urząd Prezydenta Rzeczpospolitej.

Ojczyzna nasza potrzebuje przywódcy, który zjednoczy naród w solidarnej trosce o wspólne dobro, a także zapewni przyszłym pokoleniom godne życie, a Polsce ważne miejsce w Europie i na świecie. Mamy prawo i obywatelski obowiązek mówić o naszych oczekiwaniach i pragnieniach, dotyczących życia publicznego, życia całego narodu.

Łączy nas Rzeczpospolita, Państwo, Wolna Polska, będąca ucieleśnieniem marzeń wielu pokoleń Polaków, którzy walczyli o niepodległość i tych, którzy oddali za nią życie.

Pragniemy Polski silnej, w której narodowa tradycja i przywiązanie do wartości chrześcijańskich gwarantują poszanowanie prawa wszystkich obywateli.

Powołując Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich, jesteśmy przekonani, że gwarantuje on urzeczywistnienie wizji Polski, z której wszyscy będziemy dumni. Polski nowoczesnej, a zarazem kultywującej najlepsze rodzime tradycje. Polski suwerennej, otwartej na świat, a jednocześnie nie odcinającej się od swojej chrześcijańskiej tożsamości. Polski niepodzielnej, w której wszyscy obywatele odnajdą godne miejsce do życia, do osobistego i wspólnotowego rozwoju.

Sokołów Podl. dnia 7 czerwca 2010 roku

1. Joanna Błońska, artysta plastyk
2. Alina Simanowicz pedagog
3. Ewelina Wolska, stażystka
4. Henryk Wiśniewolski, magister pedagogiki
5. Antonina Wiśniewolska, magister biologii
6. Bożena Głażewska nauczyciel
7. Magdalena Steć-Podleś,
8. Maria Banaśkiewicz, emeryt
9. Lucyna Woźnica, nauczyciel
10. Mirosław Rudaś, technik machanik
11. Leszek Brzeźik, technik leśnik
12. Antoni Nasiłowski, działalność gospodarcza
13. Ewa Maksjan, mgr inż nauczyciel
14. Barbara Rudaś, emeryt
15. Andrzej Radziszewski, technik weterynarii
16. Iwona Ciałkiewicz, logopeda
17. Monika Wojewódzka, emeryt
18. Anna Sikorka, nauczycielka
19. Maria Koc, mgr etnologi
20. Dariusz Matuszyński dyrektor szkoły
21. Zenon Karpiński, plastyk
22. Dorota Pogorzelska,
23. Ks. Stanisław Falkowski
24. Małgorzata Szalach, nauczyciel
25. Marzena Kowalczyk, pracownik biurowy
26. Elżbieta Miłobędzka, plastyk
27. Jacek Odziemczyk, nauczyciel
28. Grażyna Rudaś, księgowa
29. Urszula Lipińska, nauczyciel
30. Paweł Błoński,pracownik biurowy
31. Iwona Godlewska, nauczyciel
32. Sławomir Godlewski, kierowca
Graficzna wersja strony