Poparcie dla kandydata

Społeczny Komitet Poparcia Powiatu Monieckiego Jarosława Kaczyńskiego

W Mońkach zaprezentowany został dziś Społeczny Komitet Poparcia Powiatu Monieckiego Jarosława Kaczyńskiego. Wśród jego członków znaleźli się m.in. samorządowcy, nauczyciele i rolnicy.

„Polska jest najważniejsza”
Deklaracja Społecznego Komitetu Poparcia Powiatu Monieckiego
Jarosława Kaczyńskiego
Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Monieckiego!

Dzisiaj stajemy przed Wami, by wesprzeć kandydata na najwyższy urząd Rzeczypospolitej. Tego, od którego w dużej mierze zależeć będzie przyszłość naszego państwa i jakość naszego życia. Dlatego mamy prawo, ale także obowiązek mówić o naszych oczekiwaniach i pragnieniach dotyczących życia publicznego, życia całego narodu.

Łączy nas Rzeczypospolita, Państwo, Wolna Polska, będąca ucieleśnieniem marzeń pokoleń Polaków, którzy walczyli o niepodległość. Wybory są jak rachunek sumienia wobec wspólnego dobra.

Powołujemy w Powiecie Monieckim Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy przekonani, że wybór Jarosława Kaczyńskiego gwarantuje urzeczywistnienie wizji Polski, z której wszyscy będziemy dumni - Polski nowoczesnej, a zarazem kultywującej najlepsze rodzime tradycje. Polski suwerennej, otwartej na świat, a jednocześnie nie odcinającej się od swojej tożsamości; Polski niepodzielonej, w której wszyscy obywatele odnajdą godne miejsce i możliwość rozwoju, a w życiu publicznym zapanuje atmosfera prawdy i szczerej troski o dobro wspólne.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców Powiatu Monieckiego, którym wizja ta jest bliska, o przystępowanie do społecznego komitetu poparcia Jarosława Kaczyńskiego.


Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego w Powiecie Monieckim, kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Rafał Supiński – Zastępca Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Monieckiego,
Agata Szpyruk – Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
Celina Sanik, radna Miasta i Gminy Mońki, psycholog
Elżbieta Kraszewska – lekarz, radna Powiatu Monieckiego, przewodnicząca Rady Powiatu w Mońkach
Mirosław Jóźwicki – kierownik biura ds. funduszy Unii Europejskiej
Teresa Myszko – lekarz rodzinny
Łucja Supińska – radna Powiatu Monieckiego, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
Zbigniew Dembowski – członek Zarządu Powiatu w Mońkach, członek Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej, przedsiębiorca – rolnik
Kazimierz Czerep – przedsiębiorca
Andrzej Mariusz Pereszczako – nauczyciel Gimnazjum w Jaświłach, historyk
Eugeniusz Kuć – nauczyciel ZSOiZ w Mońkach
Stanisław Citko – radny Rady Powiatu w Mońkach, przedsiębiorca
Sławomir Piekutowski – radny Rady Powiatu w Mońkach
Józef Bielski – Prywatna działalność handlowa
Maria Bielska – Starszy pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Mońkach
Michał Bielski – uczeń LO w Mońkach
Jarosław Zalewski – rolnik, przedsiębiorca
Mieczysław Mioduszewski – lekarz weterynarii
Wacław Chojnowski – przedsiębiorca
Jadwiga Danuta Szorc – Skarbnik Gminy Trzcianne w latach 1990-2007
Wojciech Średnicki – pracownik administracyjny WAK w Osowcu
Jolanta Średnicka – specjalista pracy z rodziną – MOPS Mońki
Waldemar Sajkowski – Dyrektor DPS „Dom Kombatanta” w Mocieszach
Natalia Maria Zalewska – studentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Barbara Kudzinowska – pracownik samorządowy
Paulina Wojewnik - studentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Irena Anna Czerniawska – emerytowany nauczyciel
Piotr Grochowski – informatyk
Stanisław Litwinko, rolnik, sołtys wsi Brzozowa
Adam i Barbara Nowel – przedsiębiorcy indywidualni
Joanna Gruczek – pracownik MOPS w Mońkach na stanowisku administrator
Teresa Sionkowska – Pielęgniarka – emerytka, animatorka Ruchu Rodzin Nazaretańskich
Bolesław Wysocki – kierownik Wydziału Dróg w Starostwie Powiatowym w Mońkach
Zenon Dymko – rolnik
Józef Pawelski - rolnik
Marta Zajkowska – dyrektor Społecznego Ogniska Muzycznego w Mońkach w latach 1976-82,
Anna Trykoszko – Pedagog Środowiskowego Domu Samopomocy w Mońkach
Stefan Głódź
Agnieszka Klicka – st. technik fizjoterapii
Jerzy Rutkowski – geodeta, pracownik samorządowy
Maria Małgorzata Konaszewska – dyrektor Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Mońkach, radna rady miejskiej w Mońkach
Andrzej Chodkiewicz – kierownik wydziału architektury, ochrony środowiska i inwestycji w Starostwie Powiatowym w Mońkach
Marcin Rzemieniecki – nauczyciel historii

Mońki, 28 maja 2010

Graficzna wersja strony