Poparcie dla kandydata

Społeczny Komitet Ziemi Gliwickiej Poparcia Jaroslawa Kaczyńskiego

Mamy świadomość, że Polska znajduje się w bardzo trudnym okresie swojej historii, z pewnością w okresie przełomowym.

Dlatego Polska i Polacy potrzebują Prezydenta na miarę tego czasu., Męża stanu, którego polityczna biografia jest mocno wpisana w trud walki o Polskę wolną i niepodległą. Ale także o Polskę podmiotową, silną swoją tradycją, historią i kulturą, szanowaną przez swoich bliższych i dalszych sąsiadów. Takim Prezydentem będzie Jarosław Kaczyński.

Polska jest najważniejsza!

1. Wacław Audziewicz – zesłaniec na Sybir
2. Kamila Bałuka – pielęgniarka
3. Bogdan Bartoszek- inżynier
4. Tadeusz Bełtz – przedsiębiorca
5. Marek Berezowski – prof. dr hab. Instytut Matematyki Pol. Śl.
6. Andrzej Bęczkowski – mgr inż. przedsiębiorca
7. Jan Błażowski – emeryt
8. Ewa Borkowska- prof. dr hab.
9. Borys Borówka – dr inż. Instytut Geologii Stosowanej Politechniki Śląskiej
10. Teresa Brodzka – dr filozofii
11. Andrzej Brzezina –inż. chem.
12. Bogusław Choina – lek med. działacz opozycji demokratycznej
13. Jerzy Ciba – prof. dr hab. inż. Wydział Chemii Pol. Śl.
14. Mieczysław Chorąży – prof. dr hab. med.
15. Mirella Czajkowska-Turek – lek stomatolog.
16. Danuta Gajda – handlowiec
17. Andrzej Duda - mgr inż. arch.
18. Grażyna Duda -filolog
19. Andrzej Deląg- dr n farm.
20. Jan Drenda – dr hab.inż. prof. Pol. Śl. Wydział Górnictwa i Geologii
21. Janusz Drozdowski – inż.
22. Krzysztof Gosiewski – dr hab. inż.
23. Zdzisław Goliszewski – Przew. NSZZ „Solidarność” Bumar Łabędy
24. Maria Gołba – dr.n med.
25. Stanisław Gołba – dr.n med. współzałożyciel Śl. Izby Lekarskiej.
26. Adam Gorszanów - przedsiębiorca
27. Andrzej Gużkowski – technik
28. Karol Gwożdziewicz –Stow. Nieprzejednani
29. Regina Jędrzejowska – lek med.
30. Bogdan Stanisław Kasprowicz – V-ce Prezes.Inst.Lwowskiego. Zw. Ormian w Polsce. Poeta i publicysta.
31. Marek Kempski – politolog, filozof
32. Marek Kopała – dr.n med. internista, Radny Rady Miejskiej w Gliwicach
33. Bożena Kosonocka - filolog
34. Szymon Kościarz – lek wet.
35. Marta Krzysztofowicz – Olszańska - dr n. med.
36. Wiesława Kwiecień – prac obsługi.
37. Katarzyna Lisowska – doc. dr hab.
38. Franciszek Maurer – doc. dr inż. architekt
39. Bogdana Maurer
40. Karina Muszyńska –przedsiębiorca
41. Marek Muszyński - przedsiębiorca
42. Przemysław Miśkiewicz – prez. Stow. „Pokolenie”
43. Wacław Marszewski- mgr inż. Ekspert górniczy, były Przew. NSZZ „Solidarność ” Reg. Śląsko-Dąbrowskiego
44. Marek Marcisz – dr inż. Instytut Geologii Stosowanej Pol. Śl.
45. Ryszard Nadolski – Przew. NSZZ „Solidarność” kopalni Sośnica-Makoszowy.
46. Maja Nasiek –dr. n med. endokrynolog. Radna Rady Miejskiej w Gliwicach.
47. Halina Ożóg – Wianecka - pedagog
48. Anna Olszańska – Przew. Zw. Ormian w Polsce im. Ks. Arcybiskupa J.Teodorowicza
49. Józef Pasiecznik.- Działacz opozycji /internowany
50. Barbara Pasieta –prac obsługi
51. Andrzej Pieczyrak – mgr biolog
52. Krzysztof Piętak – Przew. Sekretariatu Przem. Metalowego NSZZ " Solidarność" Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.
53. Krystian Probierz – prof. dr hab. Instytut Geologii Stosowanej Pol. Śl.
54. Adam Popiel – Światowy Związek Armii Krajowej
55. Aleksander Popieluch- prawnik
56. Robert Rzepliński – przewodniczący ROP Gliwice
57. Jadwiga Rudnicka – Senator RP VI kadencji
58. Andrzej Rusin – prof. dr hab.inż. nauczyciel akademicki
59. Joanna Rusin – lek med. neurolog.
60. Rajmund Rusin – red. naczelny gazety „Życie Powiatu”
61. Piotr Sarre – były Prezydent m. Gliwice
62. Tadeusz Sadowniczyk – oper. sprzętu ciężkiego
63. Małgorzata Sadowniczyk –prac obsługi
64. Mariola Sadowniczyk
65. Patryk Sadowniczyk – kierowca
66. Przemysław Sadowniczyk – student
67. Zbigniew Siemaszko – honorowy członek Światowego Związku AK
68. Zygmunt Siemianowicki – więziony w stanie wojennym
69. Stanisław Słodowy – art. rzeźbiarz, Prof. Pol.Śl.
70. Wojciech Słodowy – architekt, nauczyciel akademicki.
71. Joanna Sokołowska – mgr inż.
72. Ilona Sowa – pielęgniarka
73. Weronika Spiołek-Kopała – lek med.
74. Piotr Stachurski - dr.inż.architekt.
75. Andrzej Szlachta – dziennikarz muzyczny.
76. Janina Szymanowicz – mgr inż. pedagog
77. Franciszek Trefler – działacz I Solidarności
78. Ewa Vrabetz – lek med. kardiolog
79. Tadeusz Urban – lek med. Dyrektor Woj. Szpit. Specjal. w Zabrzu
80. Stanisław Waluś – dr hab.inż.
81. Jarosław Wieczorek – politolog, Radny Rady Miejskiej w Gliwicach
82. Helena Wojtowicz – inż. ekonomista
83. Edward Wróblewski - działacz opozycji w stanie wojennym - internowany
84. 1. Wacław Audziewicz – zesłaniec na Sybir
2. Kamila Bałuka – pielęgniarka
3. Bogdan Bartoszek- inżynier
4. Tadeusz Bełtz – przedsiębiorca
5. Marek Berezowski – prof. dr hab. Instytut Matematyki Pol. Śl.
6. Andrzej Bęczkowski – mgr inż. przedsiębiorca
7. Jan Błażowski – emeryt
8. Ewa Borkowska- prof. dr hab.
9. Borys Borówka – dr inż. Instytut Geologii Stosowanej Politechniki Śląskiej
10. Teresa Brodzka – dr filozofii
11. Andrzej Brzezina –inż. chem.
12. Bogusław Choina – lek med. działacz opozycji demokratycznej
13. Jerzy Ciba – prof. dr hab. inż. Wydział Chemii Pol. Śl.
14. Mieczysław Chorąży – prof. dr hab. med.
15. Mirella Czajkowska-Turek – lek stomatolog.
16. Danuta Gajda – handlowiec
17. Andrzej Duda - mgr inż. arch.
18. Grażyna Duda -filolog
19. Andrzej Deląg- dr n farm.
20. Jan Drenda – dr hab.inż. prof. Pol. Śl. Wydział Górnictwa i Geologii
21. Janusz Drozdowski – inż.
22. Krzysztof Gosiewski – dr hab. inż.
23. Zdzisław Goliszewski – Przew. NSZZ „Solidarność” Bumar Łabędy
24. Maria Gołba – dr.n med.
25. Stanisław Gołba – dr.n med. współzałożyciel Śl. Izby Lekarskiej.
26. Adam Gorszanów - przedsiębiorca
27. Andrzej Gużkowski – technik
28. Karol Gwożdziewicz –Stow. Nieprzejednani
29. Regina Jędrzejowska – lek med.
30. Bogdan Stanisław Kasprowicz – V-ce Prezes.Inst.Lwowskiego. Zw. Ormian w Polsce. Poeta i publicysta.
31. Marek Kempski – politolog, filozof
32. Marek Kopała – dr.n med. internista, Radny Rady Miejskiej w Gliwicach
33. Bożena Kosonocka - filolog
34. Szymon Kościarz – lek wet.
35. Marta Krzysztofowicz – Olszańska - dr n. med.
36. Wiesława Kwiecień – prac obsługi.
37. Katarzyna Lisowska – doc. dr hab.
38. Franciszek Maurer – doc. dr inż. architekt
39. Bogdana Maurer
40. Karina Muszyńska –przedsiębiorca
41. Marek Muszyński - przedsiębiorca
42. Przemysław Miśkiewicz – prez. Stow. „Pokolenie”
43. Wacław Marszewski- mgr inż. Ekspert górniczy, były Przew. NSZZ „Solidarność ” Reg. Śląsko-Dąbrowskiego
44. Marek Marcisz – dr inż. Instytut Geologii Stosowanej Pol. Śl.
45. Ryszard Nadolski – Przew. NSZZ „Solidarność” kopalni Sośnica-Makoszowy.
46. Maja Nasiek –dr. n med. endokrynolog. Radna Rady Miejskiej w Gliwicach.
47. Halina Ożóg – Wianecka - pedagog
48. Anna Olszańska – Przew. Zw. Ormian w Polsce im. Ks. Arcybiskupa J.Teodorowicza
49. Józef Pasiecznik.- Działacz opozycji /internowany
50. Barbara Pasieta –prac obsługi
51. Andrzej Pieczyrak – mgr biolog
52. Krzysztof Piętak – Przew. Sekretariatu Przem. Metalowego NSZZ " Solidarność" Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.
53. Krystian Probierz – prof. dr hab. Instytut Geologii Stosowanej Pol. Śl.
54. Adam Popiel – Światowy Związek Armii Krajowej
55. Aleksander Popieluch- prawnik
56. Robert Rzepliński – przewodniczący ROP Gliwice
57. Jadwiga Rudnicka – Senator RP VI kadencji
58. Andrzej Rusin – prof. dr hab.inż. nauczyciel akademicki
59. Joanna Rusin – lek med. neurolog.
60. Rajmund Russin – red. naczelny gazety „Życie Powiatu”
61. Piotr Sarre – były Prezydent m. Gliwice
62. Tadeusz Sadowniczyk – oper. sprzętu ciężkiego
63. Małgorzata Sadowniczyk –prac obsługi
64. Mariola Sadowniczyk
65. Patryk Sadowniczyk – kierowca
66. Przemysław Sadowniczyk – student
67. Zbigniew Siemaszko – honorowy członek Światowego Związku AK
68. Zygmunt Siemianowicki – więziony w stanie wojennym
69. Stanisław Słodowy – art. rzeźbiarz, Prof. Pol.Śl.
70. Wojciech Słodowy – architekt, nauczyciel akademicki.
71. Joanna Sokołowska – mgr inż.
72. Ilona Sowa – pielęgniarka
73. Weronika Spiołek-Kopała – lek med.
74. Piotr Stachurski - dr.inż.architekt.
75. Andrzej Szlachta – dziennikarz muzyczny.
76. Janina Szymanowicz – mgr inż. pedagog
77. Franciszek Trefler – działacz I Solidarności
78. Ewa Vrabetz – lek med. kardiolog
79. Tadeusz Urban – lek med. Dyrektor Woj. Szpit. Specjal. w Zabrzu
80. Stanisław Waluś – dr hab.inż.
81. Jarosław Wieczorek – politolog, Radny Rady Miejskiej w Gliwicach
82. Helena Wojtowicz – inż. ekonomista
83. Edward Wróblewski - działacz PON
84. Alicja Grześkowiak – dr hab. Marszałek Senatu IV kadencji, Członek Zakonu Kawalerów Maltańskich
85. Krystyna Szymik-Taraszkiewicz – lek.med.chirurg
86. Roman Chwała – czł.zarząd. Solidarności PKP
87. Jerzy Dobosz – rzemiesnik
88. Andrzej Dudziński- dr.nauk med.
89. Sławomira Maciejczyk – kier.dział tech
90. Danuta Łucka – rencista
91. Krzysztof Leśniowski - przew. Solidarność KWK Knurów
92. Witold Zajączkowski - filolog
93. Anna Pazdur – prof. zw. Dr hab. kierownik ZR
94. Andrzej Żywiec – mgr resocjalizacji.
95. Wiesław Nowakowski- urzędnik
96. Władysław Kostrzewski – przew. MOZ. Solidarność Służby Zdrowia.
Graficzna wersja strony