Poparcie dla kandydata

Społeczny Komitet Ziemi Raciborskiej, Rybnickiej i Jastrzębskiej Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Ziemi Raciborskiej, Rybnickiej i Jastrzębskiej,

Łączy nas troska o przyszłość naszej Ojczyzny oraz wiara, że wybór Jarosława Kaczyńskiego na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest gwarantem urzeczywistnienia wizji Polski nowoczesnej a jednocześnie kultywującej narodowe tradycje. Polski suwerennej i wspartej na przywiązaniu do wartości chrześcijańskich. Polski solidarnej, w której wszyscy obywatele odnajdą możliwość rozwoju i godne miejsce. Otwartej na Europę i świat silnej Polski zakorzenionej w swej tożsamości.

W dążeniu do realizacji tych marzeń, które podzielało wiele pokoleń Polaków walczących o niepodległość, pragniemy stanąć dziś u boku Jarosława Kaczyńskiego, który jasno zmierza do realizacji takiej właśnie wizji Polski. Chcemy być dumni z naszej Ojczyzny, w której dobro wspólne i służba innym stanowić będą wartości nadrzędne. Wiedzieni prawem zadeklarowania swych poglądów, ale i patriotycznym obowiązkiem wyboru najlepszej drogi realizacji pragnień i oczekiwań Polaków powołujemy niniejszym Raciborski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego, Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkich Mieszkańców Ziemi Raciborskiej utożsamiających się z wartościami, którym wierny jest Jarosław Kaczyński zachęcamy do współtworzenia Raciborskiego Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego. Odpowiedzmy na Jego apel:

„Bądźmy razem. Dla Polski. Polska jest najważniejsza”.

Rybnik:

1. Adam Fudali – Prezydent Miasta Rybnika
2. dr Jan Czempas – Akademia Ekonomiczna, Szef Rybnickiego Ośrodka Naukowo – Dydaktycznego
3. Danuta Mrozek – Związek Piłsudczyków,
4. lek. med. Leszek Salamon – Przewodniczący Stowarzyszenia „Wspólnota”
5. Waldemar Stępniewski – V-ce Przewodniczący Śląsko – Dąbrowskiego Towarzystwa Gospodarczego
6. Bronisław Pukowiec – Stowarzyszenie Brackie Rybniczan
7. Andrzej Klyszcz – Przewodniczący Związku Górnoślązaków Koło w Rybniku
8. Urszula Grzonka – Biuro Terenowe NSZZ „Solidarność” w Rybniku
9. Sławomir Walento – Prezes Zarządu Rejonowego WOPR
10. lek. med. Andrzej Salamon – dyrektor do spraw lecznictwa Zakładu Opieki Leczniczego Ojców Kamilianów w Zabrzu
11. Bartkowiak Henryk – Przewodniczący Stowarzyszenia Promocji Regionalnej „Rybnicka Kuźnia”
12. lek. med. Franciszek Mazur – przewodniczący Rady Powiatu Rybnickiego
13. inż. Kazimierz Pogłódek – Związek Piłsudczyków,
14. mgr Janusz Grzybczyk – notariusz, Związek Piłsudczyków,
15. Tadeusz Szostok – emeryt, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rybnika
16. Krystyna Lelowicz – przewodnicząca Koła Rodzin Katyńskich w Rybniku
17. Henryk Zatorski – V-ce Prezes Terenowego Oddziału Związku Piłsudczyków

Racibórz:

1. Bukowska Krystyna, Stowarzyszenie „Dobro ojczyzny”
2. Bukowski Bogdan, inż., Stowarzyszenie „Dobro Ojczyzny”
3. Ciszek Zbigniew, lekarz, Stowarzyszenie „Dobro Ojczyzny”
4. Cyranka Józef, mgr, Stowarzyszenie „Dobro Ojczyzny”
5. Darbach – Kopczyński Piotr, prawnik, Stowarzyszenie „Dobro Ojczyzny”
6. Duda Jan, dr dendrolog, Stowarzyszenie „Dobro Ojczyzny”
7. Dudkiewicz Józef, mgr, Stowarzyszenie „Dobro Ojczyzny”
8. Dutkiewicz Katarzyna, mgr socjologii/komunikacji społecznej, radna Rady Miasta Racibórz
9. Frączek Dorota, dr teologii, Stowarzyszenie „Dobro Ojczyzny”
10. Gadzicki Józef, inż., Stowarzyszenie „Dobro Ojczyzny”, Koło Kresowian
11. Jary Zygmunt, Stowarzyszenie „Dobro Ojczyzny”
12. Kastelik Halina, ekonomista, Stowarzyszenie „Dobro Ojczyzny”
13. Kastelik Józef, prawnik, Stowarzyszenie „Dobro Ojczyzny”
14. Korotusz Jan, Stowarzyszenie „Dobro Ojczyzny”, Koło Kresowian
15. Kowalska Katarzyna, mgr
16. Kusa Danuta, Stowarzyszenie „Dobro Ojczyzny”
17. Kusy Jan, radny Rady Powiatu Raciborskiego
18.Kusy Tomasz, inż., informatyk, radny Rady Miasta Racibórz
19. Łobos Romana, dr historii
20. Łoboz Józef, artysta
21. Matyja Jan, mgr, Stowarzyszenie „Dobro Ojczyzny”
22. Mielnik Paweł, instalator - spawacz
23. Mielnik Teresa, technik ekonomista
24. Mikiewicz Tadeusz, inż. Stowarzyszenie „Dobro Ojczyzny”, Koło Kresowian
25. Oleszek Józef, mgr, AK, Stowarzyszenie „Dobro Ojczyzny”
26. Sadowska Isabella, Stowarzyszenie „Dobro Ojczyzny”
27. Sadowski Józef, prawnik, Stowarzyszenie „Dobro Ojczyzny”, Koło Kresowian
28. Solich Krystyna, pedagog, Stowarzyszenie „Dobro Ojczyzny”
29. Stube Zenon, pracownik socjalny, instruktor terapii uzależnień
30. Szczepański Zbysław, WOPR
31. Szecówka Adam, dr, adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego, docent PWSZ w Raciborzu
32. Szecówka Urszula, mgr, pracownik dydaktyczny PWSZ w Raciborzu
33. Szlapański Marian, AK, Koło Kresowian
34. Urbanke Józef, NSZZ „Solidarność” KZ „RAFAKO”, w stanie wojennym dwukrotnie internowany, zmuszony do opuszczenia kraju
35. Waligóra Józef, dr filozofii, wykładowca PWSZ w Raciborzu
36. Wojtak Wojciech, inż., kierownik obserwatorium geofizycznego PAN w Raciborzu, Stowarzyszenie „Dobro Ojczyzny”
37. Wolny Halina, pedagog, Stowarzyszenie „Dobro Ojczyzny”
38. Wysokińska Krystyna, Stowarzyszenie „Dobro Ojczyzny”

Jastrzębie-Zdrój:

1. Lech Osiak - członek ZKS i MKS w KWK „Manifest Lipcowy”
2. Stanisław Kosek – członek NSZZ „Solidarność”
3. Jan Bożek – Prezes firmy „ALMAR, członek Opozycji Antykomunistycznej
4. Roman Brudziński – przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWK „Zofiówka” , członek Zarządu Regionu Śląsko – Dąbrowskiej „Solidarności”
5. Wioleta Osiak – współorganizatorka inicjatywy społecznej Pamięć Jastrzębska
Graficzna wersja strony