Poparcie dla kandydata

Społeczny komitet Ziemi Podlaskiej Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

„Polska jest Najważniejsza”
Deklaracja Społecznego Komitetu Ziemi Podlaskiej Poparcia
Jarosława Kaczyńskiego
Kandydata na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Województwa Podlaskiego!

Wybór Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej to najważniejsze w polskiej demokracji rozstrzygnięcie personalne, ale to także wybór przyszłości naszego Państwa i nas samych.

Chcemy Polski silnej i suwerennej, zdolnej do prowadzenia podmiotowej polityki, która znajdzie właściwe miejsce wśród europejskich narodów, godnej jej historii, dorobku i aspiracji.

Chcemy Polski nowoczesnej, otwartej na świat, ale nie odcinającej się od swojej tożsamości i wielowiekowej tradycji.

Chcemy Polski w pełni demokratycznej i obywatelskiej, w której każdy Polak będzie czuł się potrzebny, odnajdując swoje miejsce do życia oraz osobistego i wspólnotowego rozwoju.

Jesteśmy przekonani, że może to być Polska solidarna i sprawiedliwa, dbająca o tych, którym z różnych powodów jest najtrudniej.

Jesteśmy przekonani, że może to być Polska, w której samorząd jako ważna część służby publicznej, zaspokajając zbiorowe potrzeby mieszkańców i dbając o rozwój regionalny, będzie mógł dobrze wypełniać swoje zadania wobec całej Rzeczypospolitej, a państwo udzieli mu w tym należnego wsparcia.

Jako samorządowcy województwa podlaskiego powołujemy Społeczny Komitet Ziemi Podlaskiej Poparcia Jarosława Kaczyńskiego na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w przekonaniu, że daje on największą szansę na urzeczywistnienia takiej wizji Polski.

Minęło 20 lat od przywrócenia w naszym kraju demokracji samorządowej. Dorobek tysięcy osób, zaangażowanych na rzecz dobra wspólnego w naszych miastach, gminach, powiatach i województwach, powinien być rozwijany i pomnażany. Wiemy i wierzymy, że realizacja idei sprawnego i uczciwego samorządu w służbie mieszkańcom i Rzeczypospolitej ma w osobie Pana Jarosława Kaczyńskiego, przyszłego Prezydenta Polski, gorącego orędownika.

Apelujemy o poparcie w nadchodzących wyborach Pana Jarosława Kaczyńskiego na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Społeczny Komitet Ziemi Podlaskiej Poparcia Jarosława Kaczyńskiego w Województwie Podlaskim Kandydata na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Białystok, 13 czerwca 2010 r.

1. Krzysztof Andruszkiewicz - radny Rady Powiatu Siemiatyckiego;
2. Beata Antypiuk - radna Rady Miejskiej Białegostoku;
3. Andrzej Anusiewicz - wójt gminy Rutka;
4. Ryszard Anusiewicz - sekretarz Powiatu Bielsk Podlaski;
5. Daniel Bańkowski - burmistrz Brańska;
6. Irena Berner - radna Sejmiku Województwa Podlaskiego;
7. Anna Bogucka - wójt gminy Czyżew;
8. Piotr Bujwicki - zastępca burmistrza Sokółki;
9. Roch Andrzej Charyton - sekretarz miasta Brańsk;
10. Jan Chojnowski - radny Sejmiku Województwa Podlaskiego;
11. Mariusz Chrzanowski - radny Rady Miasta Łomży;
12. Adam Cwalina - radny Rady Gminy Dziadkowice;
13. Roman Czepe - burmistrz Łap;
14. Józef Daniluk - radny Rady Powiatu Siemiatyckiego;
15. Leszek Dec - radny Sejmiku Województwa Podlaskiego;
16. Andrzej Duda - burmistrz Kolna;
17. Kazimierz Dudziński - radny Rady Miejskiej Białegostoku;
18. Marek Dworakowski - wicestarosta Powiatu Łomżyńskiego;
19. Lucyna Fidrych - członek Zarządu Powiatu Sejneńskiego;
20. Wiesław Gołaszewski - wójt gminy Płaska;
21. Mariusz Gromko - radny Rady Miejskiej Białegostoku;
22. Lidia Grzejko - wójt gminy Miastkowo;
23. Wiesław Grzymała - przewodniczący Rady Miasta Łomży;
24. Sławomir Halicki - burmistrz Suraża;
25. Czesław Jakubowicz - wójt gminy Juchnowiec Kościelny;
26. Grzegorz Jakuć - zastępca burmistrza Kolna;
27. Krzysztof Jaworowski - wójt gminy Brańsk;
28. Stanisław Jastrzębski - członek Zraządu Powiatu Sejneńskiego;
29. Jan Stanisław Kap - burmistrz Sejn;
30. Leszek Karbowski - radny Rady Miejskiej w Bielsku Podlaskim;
31. Zbigniew Karwowski - burmistrz Moniek;
32. Halina Komaszyło - radna Rady Miejskiej Białegostoku;
33. Sylwester Koncewicz - wójt gminy Filipów;
34. Marek Komorowski - radny Semiku Województwa Podlaskiego;
35. Andrzej Kowalczyk - radny Rady Gminy Dziadkowice;
36. Witold Kowalewski - wicestarosta suwalski;
37. Krzysztof Kozicki - starosta Powiatu Łomżyńskiego;
38. Jan Kramnicz - wójt gminy Giby;
39. Tadeusz Kulikowski - burmistrz Goniądza;
40. Bogdan Łabedzki - radny Rady Powiatu Hajnowskiego;
41. Dorota Łapiak - przewodnicząca Rady Powiatu Wysokomazowieckiego;
42. Marek Łukaszewicz - radny Sejmiku Województwa Podlaskiego;
43. Sławomir Maciejewski - radny Rady Miasta Łapy;
44. Tomasz Madras - radny Rady Miejskiej Białegostoku;
45. Andrzej Matusiewicz - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach;
46. Józef Nowak - radny Rady Miejskiej Białegostoku;
47. Marek Olbryś - radny Sejmiku Województwa Podlaskiego;
48. Jan Olszewski - radny Sejmiku Województwa Podlaskiego;
49. Jerzy Omielan - burmistrz Suchowoli;
50. Andrzej Osmólski - radny Rady Miasta Łap;
51. Zdzisław Penza - przewodniczący Rady Miasta Łap;
52. Krzysztof Petruk - radny Rady Powiatu Hajnowskiego;
53. Józef Piątek - burmistrz Nowogrodu;
54. Dariusz Piontkowski - radny Sejmiku Województwa Podlaskiego;
55. Krzysztof Polkowski - wójt gminy Przytuły;
56. Stefan Popiołek – przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego;
57. Kazimierz Romanowski - radny Rady Miejskiej Białegostoku;
58. Rafał Rudnicki - radny Rady Miejskiej Białegostoku;
59. Stanisław Rykaczewski - starosta powiatu zambrowskiego;
60. Alicja Rysiejko – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Sokólskiego;
61. Grzegorz Skarski - radny Rady Miasta Sokółka;
62. Jan Skindzier - wójt gminy Sejny;
63. Jarosław Sokolik - przewodniczący Rady Miasta Wysokiego Mazowieckiego;
64. Zbigniew Sokołowski - wójt gminy Wizna;
65. Krzysztof Stawnicki - radny Rady Miejskiej Białegostoku;
66. Leon Strębski - radny Rady Powiatu Siemiatyckiego;
67. Karol Tylenda - radny Sejmiku Województwa Podlaskiego;
68. Antoni Tymiński - wójt gminy Grodzisk;
69. Ewa Walicka-Grzyb - przewodnicząca Rady Gminy Filipów;
70. Jan Zabielski - wicestarosta powiatu monieckiego;
71. Edward Zaremba - wójt gminy Siemiatycze;
72. Bogdan Zieliński - starosta powiatu wysokomazowieckiego;
73. Zenon Żukowski - radny powiatu białostockiego.
Graficzna wersja strony