Poparcie dla kandydata

Świdwiński Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

„Polska jest najważniejsza”
Deklaracja Społecznego Komitetu Poparcia
Jarosława Kaczyńskiego,
Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Świdwina, Połczyna Zdroju! Powiatu Świdwińskiego!

Dzisiaj stajemy przed wami, jako obywatele, pragnący wesprzeć kandydata na najważniejszy urząd Rzeczypospolitej. Tego, od którego w dużej mierze zależeć będzie przyszłość naszego państwa i jakość naszego życia. Czynimy to, ponieważ mamy prawo, ale także obowiązek mówić o naszych oczekiwaniach i pragnieniach życia publicznego, życia całego Narodu.

Łączy nas Rzeczypospolita – Państwo, Wolna i Solidarna Polska, będąca ucieleśnieniem marzeń pokoleń Polaków, którzy walczyli o niepodległość. Wybory są jak rachunek sumienia wobec wspólnego dobra.

Powołujemy Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego, Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy przekonani, że wybór Jarosława Kaczyńskiego gwarantuje urzeczywistnienie wizji Polski, z której wszyscy będziemy dumni – Polski nowoczesnej, a zarazem kultywującej najlepsze rodzinne tradycje.

Polski otwartej na świat, a jednocześnie suwerennej, nie odcinającej się od swojej tożsamości; Polski, w której wszyscy obywatele odnajdą godne miejsce do życia, do osobistego rozwoju, a w życiu publicznym zapanuje atmosfera szacunku, prawdy i szczerej troski o dobro wspólne.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców Powiatu Świdwińskiego, którym wizja ta jest bliska, którym leży na sercu dobro wspólne i przyszłość naszego Kraju do poparcia tej kandydatury.

POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA! BĄDŹMY RAZEM!


Świdwin – Połczyn Zdrój. 1 czerwiec 2010r.

Na Zamku w Świdwinie, w dniu 01 czerwca 2010 roku, dokładnie w rocznicę wizyty w tym mieście Prezydenta RP śp. prof. Lecha Kaczyńskiego, odbyło się uroczyste spotkanie Świdwińskiego Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego.

W skład Świdwińskiego Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego wchodzą:

Zygmunt Bąk – Przewodniczący NSZZ Solidarność w Świdwinie
Leszek Brancewicz – lekarz med.
Izabella Dębowska – Szczytkowska – lekarz med.
Adam Duda – Przewodniczący NSZZ Solidarność PKS Świdwin
Dorota Kowalska – mgr filologii, przedsiębiorca
Marek Kowalski – nauczyciel
Lidia Mackiewicz-Klasura – lekarz stomatolog
Janusz Nikipierowicz – nauczyciel
Bogusław Ogorzałek – nauczyciel
Małgorzata Pasieczna-Żołądź – magister
Krzysztof Pełka – nauczyciel, przewodniczący NSZZ Solidarność Zespół Szkół Rolniczych
Krystyna Pietras – laborant
Robert Pietras – lekarz med.
Elżbieta Piotrowicz – pielęgniarka dyplomowana
Jacek Rożański – lekarz med.
Stanisław Skibiński – inżynier rolnictwa
Marek Szczytkowski – lekarz med.
Maria Wiewiórska – lekarz med.
Barbara Żmijowska – lekarz med.
Graficzna wersja strony