Poparcie dla kandydata

Świnoujski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

Deklaracja
Świnoujskiego Społecznego Komitetu Poparcia
Kandydata na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
Jarosława Kaczyńskiego
Polska jest najważniejsza


Szanowni Państwo, Mieszkańcy Świnoujścia i Ziemi Wolińskiej

Stajemy przed Wami, by wesprzeć kandydata na najwyższy urząd Rzeczypospolitej. Tego, od którego w dużej mierze zależeć będzie przyszłość naszego państwa i jakość naszego życia. Dlatego mamy prawo, ale także obowiązek mówić o naszych oczekiwaniach i pragnieniach dotyczących życia publicznego, życia całego narodu.

Łączy nas nasze Państwo – Rzeczpospolita, Wolna Polska będąca ucieleśnieniem marzeń pokoleń Polaków, którzy walczyli o niepodległość. Łączy nas troska o wspólne dobro i przyszłość naszej ojczyzny.

Powołujemy Świnoujski Społeczny Komitet Poparcia Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Kaczyńskiego. Jesteśmy przekonani, że wybór Jarosława Kaczyńskiego gwarantuje urzeczywistnienie wizji Polski, z której wszyscy będziemy dumni – Polski nowoczesnej, a zarazem kultywującej najlepsze rodzime tradycje. Polski suwerennej, otwartej na świat, a jednocześnie nie odcinającej się od swojej tożsamości; Polski niepodzielonej, w której wszyscy obywatele odnajdą godne miejsce i możliwość rozwoju, a w życiu publicznym zapanuje atmosfera prawdy i szczerej troski o dobro wspólne. Polski będącej równoprawnym partnerem dla wiodących państw Europy i Świata.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców Świnoujścia i Ziemi Wolińskiej, którym taka wizja Polski jest bliska o wsparcie kandydatury Jarosława Kaczyńskiego. Zapraszamy do wspólnej pracy na rzecz naszego kandydata, do uczestnictwa w Świnoujskim Społecznym Komitecie Poparcia Jarosława Kaczyńskiego.

Świnoujście 02.06.2010

My poniżej podpisani mieszkańcy Świnoujścia nie będący członami partii politycznych zawiązaliśmy w dniu 02.06.2010 Społeczny Komitet Poparcia kandydatury Jarosława Kaczyńskiego na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Chcemy aktywnie uczestniczyć w kampanii wyborczej na rzecz Naszego kandydata.

Zapraszamy Premiera Kaczyńskiego do odwiedzenia naszego miasta aby podziękować mu za rozpoczęte inwestycje w szczególności troskę o bezpieczeństwo energetyczne i gospodarkę morską w naszym regionie. Świnoujście jak żadne inne miasto w Polsce doświadczyło dotrzymywanych obietnic danych przez Premiera Jarosława Kaczyńskiego.

Świnoujski Społeczny Komitet Poparcia Kandydata na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Jarosława Kaczyńskiego

Ks. Bernard Boguszewski - proboszcz
Marek Burczak - funkcjonariusz celny
Tadeusz Bysiak - przedsiębiorca
Krzysztof Jeleń - przedsiębiorca hodowca
Ks. Dariusz Kilian - proboszcz
Kinga Kotuniak - technik dentystyczny
Tadeusz Kowalczyk - emeryt, Koło Przyjaciół Radia Maryja
Anna Kucharska - prawnik
Alfred Leszek- przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Świnoujściu
Przemysław Lewandowski - przedsiębiorca
Stanisław Możejko - wydawca tygodnika „Nowy Wyspiarz” radny miejski
Dariusz Ryższczak - przedsiębiorca „Jazz Club Centrala”
Andrzej Szczerbiński - emeryt
Rafał Szczebiński - przedsiębiorca stow.. im. E.. Kwiatkowskiego
Marian Wyrzykowski - emerytowany prawnik działacz sportowy
Marek Żymła - nauczyciel
Graficzna wersja strony