Poparcie dla kandydata

Toruński Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

Apel Toruńskiego Społecznego Komitetu Poparcia
Jarosława Kaczyńskiego na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Szanowni Państwo
Mieszkańcy Torunia i Regionu Kujawsko-Pomorskiego

Zbliżają się wybory na najwyższy urząd Rzeczypospolitej. Wybory, od których w dużej mierze zależy przyszłość naszego państwa.
Dobro wspólne wymaga decyzji przemyślanej i rozważnej. Takiej decyzji oczekuje Wolna Polska, kraj, za który oddawały życie pokolenia naszych przodków.
Powołując Toruński Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyrażamy przekonanie, że Jego wybór na najwyższy urząd zapewni realizację wizji Polski nowoczesnej, a zarazem kultywującej nasze narodowe tradycje. Polski silnej, suwerennej, otwartej na świat, posiadającej godne miejsce w rodzinie narodów Europy. Polski solidarnej, która potrafi wykorzystać siły i talenty każdego bez wyjątku Obywatela. Polski dbającej o ludzi młodych, ich możliwości startu życiowego i rozwoju. Ale także pamiętającej o ludziach chorych, biednych, samotnych, walczących z bezdusznością i biurokracją. Polski, w której panuje atmosfera prawdy oraz troski o dobro
i bezpieczeństwo wszystkich obywateli i wspólnot.
Apelujemy do wszystkich mieszkańców Torunia i Regionu Kujawsko-Pomorskiego o oddanie głosu na Jarosława Kaczyńskiego podczas zbliżających się wyborów prezydenckich.

Toruński Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Toruń, 7 czerwca 2010 r.

Toruński Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego
Toruń, 8 czerwca 2010 r.

Szanowni Państwo,

W dniu 7 czerwca 2010 r. zawiązał się Toruński Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewodniczącym Komitetu został prof. Wojciech Polak, historyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W skład weszli ponadto:

1. Prof. dr hab. Grzegorz Górski, prawnik
2. Prof. dr hab. Wacław Lewandowski, polonista
3. Prof. dr hab. Stanisław Alexandrowicz, historyk
4. Prof. dr hab. Sławomir Jóźwiak, historyk
5. Prof. dr hab. Artur P. Terzyk, chemik
6. Prof. dr hab. Roman Grucza, profesor sztuk muzycznych
7. Dr hab. Waldemar Rozynkowski, historyk
8. Dr hab. Andrzej Borcz, artysta rzeźbiarz
9. Dr Arkadiusz Czwołek, historyk, politolog
10. Dr Wojciech Sławiński, historyk
11. Dr Wojciech Skotnicki, filozof
12. Dr Ludwik Szuba, historyk
13. Dr Agnieszka Zielińska, historyk
14. Dr Sławomir Jędraszak, archeolog
15. Dr Maja Lewandowska-Robak, chemik
16. Dr med. Teresa Wodyńska – kardiolog
17. Józef Jaworski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia, wiceprzewodniczący Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
18. Marek Hildenbrand, przewodniczący Rady Miasta Brodnicy
19. Jacek Jankowski, mgr pedagogiki rewalidacyjnej
20. Paweł Sztama, były przewodniczący NZS UMK, wiceprzewodniczący Centrum Aktywności Społecznej „Validius”
21. Renata Maria Kopycińska, lekarz anestezjolog
22. Daria Cieplik, nauczycielka, przewodnicząca Stowarzyszenia „Pomoc Kobietom”
23. Arleta Hrybko, nauczycielka, przedsiębiorca
24. Zbigniew Branach, dziennikarz niezależny
25. Janusz Dobroś, Burmistrz Miasta Lipno
26. Wojciech Świtalski, Wiceburmistrz Miasta Lipno
27. Maria Turska, Przewodnicząca Rady Miasta Lipno
28. Alina Wilińska-Rogalska – filolog polski
29. Małgorzata Sroczyńska – nauczycielka, katechetka
30. Anna Jasińska – filolog rosyjski
31. Elżbieta Rolewska-Góral - historyk
32. Honorata Züger – filolog niemiecki
33. Anna Plachy – technolog żywności
34. Dariusz Meller, wicestarosta toruński
35. Zbigniew Rasielewski, Radny Miasta Torunia
36. Zbigniew Ernest, Radny Miasta Torunia
37. Jarosław Felczykowski, aktor
38. Przemysław Przybylski, metodyk
39. Tadeusz Ładniak, lekarz
40. Ryszard Borowski, Wójt Gminy Koneck
41. Jadwiga Bórawska – Cilak, lekarz, Radna Miasta Torunia
42. Katarzyna Rybicka, nauczycielka
43. Patrycja Szpak, przedsiębiorąca
44. Dorota Iwińska, przedsiębiorąca
45. Adam Banaszak, radny województwa kujawsko – pomorskiego, członek Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w Strassburgu
46. Katarzyna Polak - konserwator zabytków
47. Halina Kaczyńska, ekonomistka
48. Adamina Szywińska, inżynier-elektronik
49. Monika Jeżewska lekarz-kardiolog
50. Eugeniusz Świderek, technik-chemik
51. Piotr Sawrycki, lekarz, Ordynator Oddziału Onkologii i Chemioterapii
52. Beata Brożek, lekarz pulmonolog
53. Piotr Orłowski, Prezes Nova Trading Toruń
54. Aniela Hebel-Szmak, sędzia olimpijski łyżwiarstwa figurowego
55. Andrzej Jakubaszek, lekarz
56. Roman Szefler, nauczyciel, dyrektor ZS nr 2
57. Hanna Nowakowska, lektor języka łacińskiego
58. Iwona Plitta, bibliotekarka, starszy kustosz
59. Dariusz Zagrabski, nauczyciel, działacz NSZZ „Solidarność”
60. Janusz Czajkowski, p.o. Dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu
61. Piotr Łęgowicz, lekarz otolaryngolog
62. Grażyna Gromadzka, starszy bibliotekarz
63. Edyta Kołpacka-Szwechłowicz, nauczycielka-polonistka
64. Piotr Raginia, lekarz
65. Leopold Gibas, lekarz
66. Sławomir Badurek, lekarz
67. Andrzej Latkowski, lekarz
68. Aleksandra Lisecka, muzykolog, redaktor krajowego pisma muzycznego „Canor”, nauczycielka
69. Elżbieta Rosochowicz, lekarz
70. Jan Rosochowicz, inżynier
71. Kazimiera Kubiak, pielęgniarka dyplomowana
72. Anna Dąbrowska, mgr pielęgniarstwa
73. Wojciech Pawlik, inspektor-dyżurny Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
74. Teresa Piątkowska, technik laborant
75. Stanisław Czerniewski, ekonomista
76. Zbigniew Masłoń, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 im. Jana Pawła II
77. Tomasz Mikiciuk, polonista
78. Edyta Błażewicz, prawnik
79. Ryszard Dziabas
80. Jadwiga Kordowska
81. Paweł Rasielewski
Graficzna wersja strony