Poparcie dla kandydata

Trójmiejski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

Przeszło 130 osób liczy Trójmiejski Społeczny Komitet Poparcia kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego. Wśród jego członków są pracownicy naukowi, działacze opozycji demokratycznej, artyści, lekarze i społecznicy. Prezentacja komitetu odbędzie się dzisiaj na Dworze Artusa w Gdańsku. Weźmie w niej udział m.in. posłanka, członkini sztabu wyborczego Jarosława Kaczyńskiego Elżbieta Jakubiak.

Polska jest najważniejsza!

Oświadczenie
Trójmiejskiego Społecznego Komitetu Poparcia
Jarosława Kaczyńskiego na Urząd Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

Powodowani troską o przyszłość suwerennej i niepodległej Polski powołujemy Trójmiejski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach na stanowisko Prezydenta Rzeczypospolitej.
Wierzymy, że Jarosław Kaczyński będzie reprezentował nasz Kraj godnie i mądrze, godząc dobro Polski ze wspólnym interesem Unii Europejskiej, przy zachowaniu naszej wielowiekowej tradycji i olbrzymiego dorobku kulturowego.

Tragicznie zmarły Prezydent Lech Kaczyński w swoim ostatnim wywiadzie powiedział: „chcemy Polski tak silnej, jak to tylko możliwe i wpływowej, jak tylko się da”. Słowa te są dla nas testamentem i drogowskazem.
Uważamy, że popierany przez nas Kandydat zapewni Polsce należne jej miejsce na arenie międzynarodowej. Jesteśmy też pewni, że Jarosław Kaczyński, jako Prezydent Rzeczypospolitej, zadba o to, aby Polska stała się krajem, w którym będzie można bez ograniczeń głosić prawdę i gdzie będzie się jednoznacznie odróżniało dobro od zła. Polska musi być krajem wolnym i sprawiedliwym.
Wzywamy wszystkich Rodaków, którym leży na sercu dobro i przyszłość naszego Kraju do poparcia tej kandydatury! POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA!

Trójmiejski Społeczny Komitet Poparcia Kandydatury Jarosława Kaczyńskiego na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Trójmiasto, 20 maja 2010

dr hab. Marek Adamiec, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Kulturoznawstwa UG
Irma Antkowiak-Dąbrowska, Prezes Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego
Prof. dr hab. Bogusław Baczkowski, chirurg ortopeda, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Alfons Balk, górnik, represjonowany przez władze komunistyczne
Anna Barczyk, finansista
Bogdan Barczyk, były wydawca Gazety Gdańskiej, menager
Dr Barbara Bartoszak, sopocki lekarz medycyny, internista, specjalista chorób płuc
Prof. dr hab. inż. Wojciech Bartoszek, kierownik Katedry Rachunku Prawdopodobieństwa i Biomatematyki Politechnika Gdańska
Sylwia Baryło-Ludwichowska, działacz „Solidarności” PLO
Lucyna Bastrzyk, nauczycielka języka polskiego, Chicago
Marian Bastrzyk, fizyk, NAL, Chicago
Zygmunt Błażek, działacz I „Solidarności”. internowany
Dr inż. Marian Bogdaniuk, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej główny specjalista Polskiego Rejestru Statków
Dr n. med. Zbigniew Bohdan, docent w Katedrze i Klinice Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci GUM
Tadeusz Buraczewski, poeta satyryk, literat
Prof. nadz. dr hab. Mieczysław Ciosek, Kierownik Zakładu Psychologii Penitencjarnej i Resocjalizacji Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
Dr hab. Marek Czachor, prof. Politechniki Gdańskiej, fizyk, działacz opozycji demokratycznej, więzień polityczny
Bożena Czarnecka, lekarz ortodonta
Piotr Czarnecki, inż. budowy maszyn
Dr hab. med. Piotr Czauderna, chirurg dziecięcy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Violetta Czauderna
Jerzy Dąbrowski , inż. budowy mostów
Inż. Władysław Dobrowolski, Akowiec, kpt. w stanie spoczynku. Prezes Związku Organizacji Niepodległościowych
Dr Barbara Dogil, fizyk Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Józef Drabik, Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku
Joanna Duda-Gwiazda, mgr inż. okrętowiec, działaczka WZZ, redaktor „Robotnika Wybrzeża”, członek MKS i MKZ, Członek Zarządu Regionu Gdańskiego Pierwszej Solidarności
Prof. dr hab. Maria Dudziak, Prof. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prodziekan ds. English division, kardiolog
Krystyna Dzierżyńska, fizyk
Roman Dzierżyński, ekonomista
Dr Beata Esden-Tempska, dr farmacji
Stanisław Esden-Tempski, poeta i pisarz
Prof. dr hab. Jerzy Falandysz, nauczyciel akademicki, wykładowca na kierunku ochrona środowiska UG
Elżbieta Fey, inż. chemik, ekonomistka przedsiębiorca
Prof. Grażyna Fiedoruk Sienkiewicz, Akademia Muzyczna w Gdańsku, przyjaciółka Marii i Lecha Kaczyńskich
Maria Fieldorf-Czarska, córka gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” szefa Kedywu AK, ostatniego zastępcy dowódcy głównego AK, komendanta organizacji NIE(podległość), skazanego przez komunistów na śmierć i zamordowanego na Mokotowie
Krystyna Filipska-Frejer, artysta rzeźbiarz
Dr Zdzisław Florian Forycki, lekarz medycyny internista i kardiolog
Prof. Jan Góra, prof. emeryt. na Wydz. Architektury Politechnika Gdańska
Dr Mirosław Górski, lekarz urolog / były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku
Dr hab. inż. Jerzy Głuch, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej
Cezary Godziuk, fizyk, działacz NZS, najwyższy wyrok studencki w stanie wojennym - 6 lat
Karolina Gołąb, specjalista zarządzanie zasobami ludzkimi
Bogusław Gołąb, stoczniowiec-projektant, absolwent KUL i Wyższej Szkoły Humanistycznej. Prezes Związku Stowarzyszeń Osób Represjonowanych im. J. Popiełuszki
Dr n. med. Alicja Golińska , okulista
Dr med. Tomasz Gorczyński, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej
Teresa Gosk, filmowiec, montażystka
Prof. zw. dr hab. Bogusław Grabowski, Kierownik Katedry Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Gdańsku
Maria Grudzińska, anglista, Studium Języków Obcych, Uniwersytet Gdański
Dr Lech Grudziński, filozof, Uniwersytet Gdański, Przewodniczący Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
Józef Haliniarz , lekarz
Tomasz Herrmann, samorząd lokalny Władysławowo, członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Helena Hutyra, wdowa po kpt. żw. Bolesławie Hutyrze
Dr hab. Wojciech Jędruch, Politechnika Gdańska i Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Dr Kazimierz Janiak, Prezes Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej
Aleksandra Jankowska, Dyrektor Instytutu Stefczyka
Prof. Jerzy Kaczorowski, Wydz. Architektury Politechniki Gdańskiej
Prof. dr hab. Roman Kaliszan, były Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Beata Kamieńska, działacz Pierwszej „Solidarności”, anglista, Duszpasterstwo Ludzi Morza
Dr Jan Kelus, socjolog, działacz opozycji demokratycznej, autor i wykonawca piosenek śpiewanych w stanie wojennym przez całą Polskę
Michał Kochańczyk, afrykanista, podróżnik, alpinista, prezes Klubu Wysokogórskiego Trójmiasto
Anna Kołakowska, nauczyciel historii, najmłodszy więzień polityczny stanu wojennego
Dr Andrzej Kołakowski, pedagog, Uniwersytet Gdański, pieśniarz
Aleksandra Kopacz, działaczka Komitetu Obywatelskiego F. Cegielskiej, działaczka Komisji Zakładowej „Solidarności” w Stoczni Gdynia
Tadeusz Kopacz, działacz Komitetu Obywatelskiego F. Cegielskiej, b. naczelnik Wydziału Nieruchomości UM Gdynia
Tomasz Kowalczyk, specjalista chorób wewnętrznych, Szpital MSW w Gdańsku
Prof. dr hab inż. Zdzisław Kowalczyk, Politechnika Gdańska
Antoni Kozłowski, poeta, publicysta, fotograf
Karol Krementowski, członek Zarządu Regionu I Solidarności
Ewa Kubasiewicz–Houee, polonistka i tłumaczka, (członek Zarządu Regionu I Solidarności), szef struktur zagranicznych Solidarności Walczącej. Najwyższy wyrok stanu wojennego (10 lat)
Elżbieta Kujawa, działacz Pierwszej „Solidarności” i Solidarności Walczącej Oddziału Trójmiasto, bibliotekarz
Dr Beata Kuna, matematyk, właściciel firmy edukacyjnej
Dr Maciej Kuna, fizyk Politechnika Gdańska
Anna Kunicka, architekt
mgr Małgorzata Kunicka Ziejka, anglista
mgr. inż Stanisław Kunicki, przewodniczący zarządu dzielnicy Gdynia - Karwiny
Henryk Kuskowski, oficer PMH , czł. władz regionu „Solidarności”, internowany
Prof. dr hab. Sławomir Kwasik, matematyk, Tulane University, Nowy Orlean USA
Andrzej Kwiatek, inżynier, Gdańsk
Małgorzata Kwiatek, nauczyciel akademicki UG
Prof. dr hab. Piotr Kwiek, fizyk Uniwersytet Gdański, działacz opozycji antykomunistycznej, organizator transportów sprzętu dla podziemia
Maria Ladowska, mgr geografii
Jerzy Ladowski, prywatny przedsiębiorca
dr Tadeusz Łapian, Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku
Dr Tadeusz Łapian, Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku
dr Andrzej Laskowski, matematyk, informatyk, specjalista w dziale badawczo - rozwojowym Polskiego Rejestru Statków
Prof. dr hab. Marek Latoszek, emerytowany profesor z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, obecnie Kaszubsko - Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie
Prof. dr hab. Andrzej Lerch, architekt, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych,
Andrzej Liberadzki, redaktor („Czas”, prasa podziemna „S”, „Tygodnik Gdański”, „Dziennik Bałtycki”)
Dr hab. Anna Liberek, z-ca kierownika Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Gdański Uniwersytet Medyczny
Dr hab. Tomasz Liberek, Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantacji i Chorób Wewnętrznych Gdański Uniwersytet Medyczny
Izabella Lipniewicz, mikrobiolog, członek Rady Społ. Szpitali w Gdańsku, były więzień polityczny
Zofia Śpiewak, psycholog, autorka programu „Szkoła dla Rodziców’’
Prof. Andrzej Śramkiewicz, Akademia Sztuk Pięknych Gdańsk, artysta, malarz
Ryszard Łucki, lekarz
Jan Łukaszewski, dyrygent pedagog, dyrektor naczelny Polskiego Chóru Kameralnego, Schola Cantorum Gedanensis
Prof. dr hab. Grażyna Świątecka, była kierownik II Kliniki Chorób Serca GUM
Lech Makowiecki, artysta muzyk, twórca zespołu Zajazd
Prof. nadz. dr hab. Franciszek Makurat, Kierownik Zakładu Psychologii Sportu Instytut Psychologii Uniwersytet Gdański, Klub Inteligencji Katolickiej
Ewa Mańkowska, ekonomistka
Jerzy Mańkowski, inż. bud okrętów
Rafał Matusiak, prezesTowarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
Zofia Miłkowska-Rutecka, inżynier budownictwa lądowego
Zbigniew Modzelewski, specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej i Nadzoru Właścicielskiego, Członek Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność’’ w KPTW ,,Natura Tour’’
Janusz Modzelewski, inż bud, projektant
Anna Mołczanow-Drzewiecka, dr nauk med., KZ pierwszej Solidarności, Gdański Uniwersytet Medyczny
Anna Mużalska, biolog
Krystyna Napierała, przyjaciółka Marii i Lecha Kaczyńskich
Paweł Napierała, przyjaciel Marii i Lecha Kaczyńskich
Profesor UG dr hab. Elżbieta Niemirycz, członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego
Bohdan Niemirycz, inzynier chemik, Kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Janina Niwińska, działacz Pierwszej Solidarności
dr hab. Piotr Niwiński, profesor UG, historyk, Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego
Czesław Nowak, Prezes Stowarzyszenia Godność, portowiec, więzień polityczny
Elżbieta Nowak-Przygodzka, radca prawny,była konsul Rzeczypospolitej Polskiej we Francji
Prof. dr hab. Roman Nowicki, Gdański Uniwersytet Medyczny
Ewa Oświecimska, polonistka, tłumacz, plastyk, koordynator na woj. pomorskie SERVAS POLAND (organizacja pozarządowa wpisana do rejestru ONZ)
Bogumił Oświecimski, architekt, malarz, wykładowca Akademia Sztuk Pięknych
Zygmunt Orzeł, Prezes Północnego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego
Janusz Ossowski, Redaktor Naczelny kwartalnika naukowego Pieniądze i Więź
Henryka Ostrowska, emerytka
Zofia Pawłowska, sybiraczka, działacz I Solidarności
Dr hab. inż. Maciej Pawłowski, Politechnika Gdańska
Dr Dariusz Piasek, historyk, nauczyciel III LO w Gdyni
Elżbieta Potrykus, polonista i prawnik, działacz Pierwszej „Solidarności”, członek Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ ,,Solidarność’’
Anna Powierza, pracownik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. dr hab. Krzysztof Prusik, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
Brunon Przewoźniak, inż. budowy okrętów, uczestnik wypadków poznańskich 1956 r.
Jacek Przybylski, Nauczyciel akademicki Uniwersytet Gdański
Bożena Ptak, członek Zarządu Regionu I Solidarności, poetka, pisarka. Prezes Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
Prof. dr hab. Grzegorz Raczak, Gdański Uniwersytet Medyczny
Joanna Radecka, działacz opozycji, więzień polityczny, przewodnicząca Regionalnej Komisji Ochrony Środowiska I Soldarności
Prof. Wojciech Ratkowski, maratończyk, Mistrz Polski z 1984 roku, wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu.
Mirosław Rejnowicz, artysta muzyk
Jan Rejnowicz, artysta jazzowy, twórca RAMY 111
Krzysztof Romowicz, Kpt.ż.w. dowódca jedynego w koncernie Stena Line promu pasażerskiego obsadzonego w całości polską załogą. Zarządzający zasobami ludzkimi
Dr hab. Witold Rosicki, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor Instytutu Matematyki UG
Dr Małgorzata Ryś, nauczyciel historii w LO w Bytowie
Zygmunt Rzymski, lekarz weterynarz
Dr Alfred Samet, dr nauk med., Kierownik Zakładu Mikrobiologii Klinicznej GUM
Janusz Satora, członek W Z Z w Gdańsku, organizator strajku w Elmorze
Narcyz Sienkiewicz, Stowarzyszenie Architektów Polskich, przyjaciel Marii i Lecha Kaczyńskich
Sabina Siezieniewska, menager firmy jubilerskiej
Urszula Sikorska-Kelus, działaczka opozycji, współpracownik Komisji Interwencji i Praworządności, więzień polityczny
Ewa Sikorska-Trela, pełnomocnik rektora Uniwersytetu Gdańskiego d/s Kontaktów z Pracodawcami
Justyna Skowronek, fizyk, były pracownik Wydz. Edukacji IPN w Gdańsku
Małgorzata Sokołowska, dziennikarka, wydawca
Jolanta Stachura, dziennikarka, przewodniczka
Jan Stanecki, stoczniowiec Stoczni Gdanskiej, organizator strajku w 1988 r.
Prof. dr hab. Andrzej Stepnowski, Politechnika Gdańska
Zbigniew Sulatycki, Kpt. ż.w. Prezes Tow. Gosp. Morskiego im. E. Kwiatkowskiego oraz przedstawiciel Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej – USOPAŁ
Maciej Szemelowski, sopocki artysta plastyk, scenograf, wydawca albumów, animator kultury
Piotr Szubarczyk, IPN Gdańsk
Halina Szumiłło, Prezes Fundacji Dobroczynności Pruszcz
Zdzisław Szydłowski, organizator związku „Solidarność”, działacz podziemia, więzień polityczny
Dr ekonomii Piotr Tamowicz, Initiative for Capital and Governance
Iwona Tatarewicz, ekonomistka
Lech Tempczyk, architekt, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych
Janina Tkacz, mgr geografii
Andrzej Tomczyk, Polskie towarzystwo Energetyki Słonecznej - ISES, Zakład Eko-Budownictwa IPPT PAN
Prof. Czesław Tumielewicz, Akademia Sztuk Pięknych Gdańsk, architekt, art. grafik
Zygmunt Tylicki, adwokat
Roman Urbański, członek Zarządu Regionu I Solidarności internowany, Wójt gminy Karsin w latach 1990-1994
Janusz Walentynowicz, opozycjonista, syn Anny Walentynowicz
Wojciech Wencel, poeta
Dr hab. Tomasz Wierzba, Gdański Uniwersytet Medyczny
Albina Wiktorska, działacz Pierwszej „Solidarności”, bibliotekarz
Jolanta Wilgucka-Hoppe, bibliotekarz, działacz I Solidarności, więzień polityczny
Anna Winnicka, byla kierownik Zakładu. Diagnostyki Laboratoryjnej IMMiT, Gdynia
Stanisław Winnicki, były ordynator Woj. Szpitala Zakaźnego w Gdańsku
Bożena Witt, historyk, działacz opozycji demokratycznej
Dr n. med. Jerzy Wolf, otolaryngolog
Dr inż. Zbigniew Wypych, chemik, Gdański Uniwersytet Medyczny, był w KZ Solidarności AMG
Dr hab. Tomasz Zdrojewski, Gdański Uniwersytet Medyczny
mgr inż. Radosław Ziejka, architekt
Dr Bronisława Zielonka, emerytowany pracownik UG

Zachęcamy do obejrzenia filmu z inauguracji komitetu.

Aby zobaczyć film kliknij tutaj

Więcej o komitecie w serwisie internetowym www.komitetpoparcia.pl

Graficzna wersja strony