Poparcie dla kandydata

Turkowski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej powstał w Turku. W jego skład weszło 48 osób. To m.in. przedsiębiorcy, samorządowcy, lekarze, nauczyciele, działacze „Solidarności”, którzy zawiązali to gremium "w poczuciu odpowiedzialności oraz pragnienia budowy bogatej, solidarnej i sprawiedliwej Polski”.

„Polska jest najważniejsza”
Deklaracja Turkowskiego Społecznego Komitetu Poparcia
Jarosława Kaczyńskiego
Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Tureckiego i Miasta Turku!

Dzisiaj stajemy przed Wami, by wesprzeć kandydata na najwyższy urząd Rzeczypospolitej. Tego, od którego w dużej mierze zależeć będzie przyszłość naszego państwa i jakość naszego życia. Dlatego mamy prawo, ale także obowiązek mówić o naszych oczekiwaniach i pragnieniach dotyczących życia publicznego, życia całego narodu.

Łączy nas Rzeczpospolita, Państwo, Wolna Polska, będąca ucieleśnieniem marzeń pokoleń Polaków, którzy walczyli o niepodległość. Wybory są jak rachunek sumienia wobec wspólnego dobra.
Powołujemy Turkowski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy przekonani, że wybór Jarosława Kaczyńskiego gwarantuje urzeczywistnienie wizji Polski, z której wszyscy będziemy dumni – Polski nowoczesnej, a zarazem kultywującej najlepsze rodzime tradycje. Polski suwerennej, otwartej na świat, a jednocześnie nie odcinającej się od swojej tożsamości; Polski niepodzielonej, w której wszyscy obywatele odnajdą godne miejsce i możliwość rozwoju, a w życiu publicznym zapanuje atmosfera prawdy i szczerej troski o dobro wspólne.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców Powiatu Tureckiego, którym wizja ta jest bliska, o przystępowanie do społecznych komitetów poparcia Jarosława Kaczyńskiego.

Turek, 21 maja 2010

Turkowski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego, kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Anczyk Krystyna, działacz „Solidarności”
Antczak Adam, Burmistrz Dobrej 1990-1992, „Solidarność" Rolników Indywidualnych
Baszkowska Aleksandra, porucznik AK
Baszkowski Antoni, porucznik rezerwy Kawalerii Wojska Polskiego
Baranowska Krystyna, dr nauk przyrodniczych
Bartosik Ryszard, Starosta Turecki
Bestwina Krzysztof, Dyrektor SP ZOZ w Turku
Borowska Ewa, nauczyciel
Chmielewski Arkadiusz, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Czapla Zdzisław, Burmistrz Turku
Dzieran Józef, „Solidarność” Rolników Indywidualnych
Fabian Zenon, działacz „Solidarności”
Gadomski Zdzisław, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” KWB „Adamów”
Garbula Łukasz, pracownik samorządowy
Jasak Dariusz, radny miejski, nauczyciel, NSZZ „Solidarność”
Kałużny Andrzej, Przewodniczący Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” w Turku
Karbowska Halina, pracownik szpitala
Karwacka Elżbieta, Dyrektor SP w Karszewie
Karwacki Krzysztof, Delegat Wielkopolskiej Izby Rolniczej z Gminy Brudzew
Kończak Stanisław, przedsiębiorca
Kosobudzki Sławomir, NSZZ „Solidarność", nauczyciel
Kowalczyk Janusz, NSZZ „Solidarność” KWB „Adamów”
Kranc Henryk Krzysztof, Dyrektor PSM w Turku, Członek Zarządu Powiatu, NSZZ „Solidarność”
Krauze Krystyna, działacz „Solidarności”
Krauze Ryszard, działacz „Solidarności”
Kubiak Kazimierz, „Solidarność" Rolników Indywidualnych  
Kubiak Marek, Komendant Główny PSP 2007
Kubiak Tadeusz, działacz „Solidarności”
Latański Wiesław, pracownik KWB „Adamów”, NSZZ „Solidarność”
Lis Bolesław, działacz „Solidarności”
Lis Maria, działacz „Solidarności”
Małecka Paulina, działacz „Solidarności”
Owczarek Krzysztof Maciej, Dyrektor MDK we Władysławowie
Przybyła Arkadiusz, NSZZ „Solidarność”
Rabiega Tadeusz, radny miejski, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Turek
Raszewski Franciszek, przedsiębiorca, „Solidarność” Rolników Indywidualnych
Rusek Kazimierz, samorządowiec, „Solidarność” Rolników Indywidualnych
Rybacka Maria, lekarz internista
Schulz Piotr, Starosta Turecki 2005-2006
Sobczak Krzysztof, Prezes KWB „Adamów” 2006–2008
Sokołowski Stanisław, „Solidarność”
Stolarek Wojciech, przedsiębiorca
Szczeciński Karol, fotoreporter
Szyper Anna, działacz „Solidarności”
Wojdyła Robert, pracownik samorządowy
Wojtczak Grzegorz, NSZZ „Solidarność” KWB „Adamów”
Zańko Albin Rafał, radny miejski, zastępca dyrektora LO w Turku, NSZZ „Solidarność”
Ziemiański Karol, członek Komitetu Odnowy Polichromii J. Mehoffera.

Graficzna wersja strony