Poparcie dla kandydata

Włocławski Społeczny Komitet Poparcia Kandydata na Prezydenta Jarosława Kaczyńskiego

Deklaracja "Polska jest najważniejsza"


Szanowni Państwo, Mieszkańcy Włocławka!

Stajemy przed wami nie jako osoby prywatne, chcące podzielić się swoimi osobistymi marzeniami. Dzisiaj stajemy przed Wami, jako obywatele, pragnący wesprzeć kandydata na najwyższy urząd Rzeczypospolitej. Tego, od którego w dużej mierze zależeć będzie przyszłość naszego państwa i jakość naszego życia. Dlatego mamy prawo, ale także obowiązek mówić o naszych marzeniach i pragnieniach dotyczących życia publicznego, życia całego narodu.

Łączy nas Rzeczpospolita, Państwo, Wolna Polska, będąca ucieleśnieniem marzeń pokoleń Polaków, którzy walczyli o niepodległość. Wybory są jak rachunek sumienia wobec wspólnego dobra.

Powołujemy społeczny komitet poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy przekonani, że gwarantuje on urzeczywistnienie wizji Polski, z której wszyscy będziemy dumni - Polski nowoczesnej, a zarazem kultywującej najlepsze rodzinne tradycje. Polski suwerennej, otwartej na świat, a jednocześnie nie odcinającej się od swojej tożsamości; Polski niepodzielonej, w której wszyscy obywatele odnajdą godne miejsce do życia, do osobistego i wspólnotowego rozwoju.

Apelujemy do wszystkich środowisk, którym wizja ta jest bliska, o przystępowanie do społecznych komitetów poparcia Jarosława Kaczyńskiego.


Włocławski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego,
kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:


1. Józef Stolorz -artysta malarz
2. Krzysztof Kaczorowski -były prezes zarządu Anwil S.A.
3. Urszula Palińska I prezydent miasta Włocławek
4. Jausz Dębczyński Przewodniczący włocławskiej Solidarności, wiceprzewodniczący Solidarności regionu toruńsko -włocławskiego
5. Bartłomiej Kołodziej -wykładowca akademicki, senator i poseł pierwszych kadencji
6. Dorota Dzięgelewska -była wiceprezydent miasta Włocławek, radna Rady Miasta Włocławek, wiceprzewodnicząca WWS
7. Józef Mazierski -były wiceprezydent miasta Włocławek, radny Rady Miasta Włocławek
8. Dariusz Jaworski -historyk, członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa Historycznego, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
9. Stanisław Wszelak -doktor nauk technicznych
10. Cezary Majewski -prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Twórców Romskich w Polsce „ROMA”, dyrektor Cygańskiego Zespołu Pieśni i Tańca „ROMA”, muzyk
11. Bożena Banachowicz -przewodnicząca zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
12. Krystyna Pietrus - Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Michelinie
13. Piotr Tyrjan -lekarz medycyny
14. Tomasz Wąsik -kierownik Muzeum Historii Włocławka
15. Krzysztof Dębczyński -z-ca dyrektora RD we Włocławku, pracownik ENERGA OPERATOR SA w Toruniu
16. Leszek Ludwik Wójcik -założyciel SKOK Kujawiak, prezes zarządu Spółdzielczej Kasy oszczędnościowo Kredytowej Kujawiak, odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi
17. Krzysztof Dmoch -były dyrektor do spraw dystrybucji ENERGA- OPERATOR S.A. odział w Toruniu, przewodniczący komitetu technicznego LWA (EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA PRAC POD NAPIĘCIEM)
18. Zbigniew Suszyński -prezes Włocławskiego, Krajoznawczego Klubu Rowerowego „CYKLISTA” Włocławek, wicedyrektor Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku
19. Piotr Umiński -dyrektor Prywatnej Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych we Włocławku
20. Emanuel Kalejaije -lekarz medycyny
21. Maria Magdalena Kalejaije -położna
22. Włodzimierz Kaniewski architekt
23. Anna Ritter -inżynier geodeta
24. Adam Przybylski -właściciel firmy budowlanej, wykładowca akademicki
25. Anna Elżbieta Klimkiewicz- Kunkel -lekarz stomatolog
26. Andrzej Marek Kunkel -doktor nauk medycznych
27. Andrzej Suski -przedsiębiorca
28. Stanisława Zielińska- Cipkowska -lekarz stomatolog
29. Wacław Wnuk -mistrz pszczelarski, wieloletni prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy we Włocławku
30. Zbigniew Falkowski -przedsiębiorca
31. Teresa Pilichowicz -adwokat
32. Zygmunt Dobrosielski -prowadzi działalność fotograficzną
33. Jarosław Pinkowski -prezes firmy TRANSCHEM SP. Z.O.O
34. Wiesław Milewicz -lekarz weterynarii
35. Józef Małachowicz -nauczyciel dyplomowany
36. Barbara Białeta- Małachowicz -nauczyciel
37. Rajmund Malicki nauczyciel
38. Dariusz Zasada -właściciel firmy budowlanej, członek Bractwa Kurkowego
39. Andrzej Bińkowski -artysta plastyk
40. Zdzisław Adamski -właściciel zakładu krawieckiego, członek Bractwa Kurkowego, członek Cechu Rzemiosł Różnych
41. Bogumiła Szutkowska -lekarz pediatra
42. Krzysztof Nowak -lekarz medycyny, -były wiceprezes Klubu Inteligencji Katolickiej we Włocławku
43. Marcin Kłos -lekarz weterynarii
44. Stanisław Szopa -przewodniczący rady nadzorczej w SKOK Kujawiak
45. Władysław Słoboda -sekretarz rady nadzorczej SKOK Kujawiak, chemik, przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność „Anwil S.A.”
46. Maria Ingielewicz -architekt, właścicielka pracowni projektowej
Graficzna wersja strony