Poparcie dla kandydata

Włodawski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

Wśród członków powstałego dzisiaj Włodawskiego Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego znajdują się m.in. samorządowcy, przedstawiciele środowisk inteligneckich i przedsiębiorcy.

„Polska jest najważniejsza”
Deklaracja Włodawskiego Społecznego Komitetu Poparcia
Jarosława Kaczyńskiego
Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Ziemi Włodawskiej!

Dzisiaj stajemy przed Wami, by wesprzeć kandydata na najwyższy urząd Rzeczypospolitej. Tego, od którego w dużej mierze zależeć będzie przyszłość naszego państwa i jakość naszego życia. Dlatego mamy prawo, ale także obowiązek mówić o naszych oczekiwaniach i pragnieniach dotyczących życia publicznego, życia całego narodu.

Łączy nas Rzeczpospolita, Państwo, Wolna Polska, będąca ucieleśnieniem marzeń pokoleń Polaków, którzy walczyli o niepodległość. Wybory są jak rachunek sumienia wobec wspólnego dobra.
Powołujemy Włodawski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy przekonani, że wybór Jarosława Kaczyńskiego gwarantuje urzeczywistnienie wizji Polski, z której wszyscy będziemy dumni – Polski nowoczesnej, a zarazem kultywującej najlepsze rodzime tradycje. Polski suwerennej, otwartej na świat, a jednocześnie nie odcinającej się od swojej tożsamości; Polski niepodzielonej, w której wszyscy obywatele odnajdą godne miejsce i możliwość rozwoju, a w życiu publicznym zapanuje atmosfera prawdy i szczerej troski o dobro wspólne.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców Ziemi Włodawskiej, którym wizja ta jest bliska, o aktywne poparcie kandydatury Jarosława Kaczyńskiego

Włodawa, dnia 27 Maja 2010 r.

Włodawski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

1. Joanna Banaś – psycholog
2. Edmud Brożek – prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła we Włodawie
3. Mikołaj Butryn – przewodniczący Międzyszkolnej Komisji Związkowej NSZZ „Solidarność” Ziemi Włodawskiej
4. Andrzej Czarnota – przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy MPGiK we Włodawie
5. Mirosława Dynkiewicz – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej we Włodawie
6. Grzegorz Dynkiewicz – radca prawny
7. Piotr Gorgol – urzędnik,
8. Kazimierz Grondkowski - rolnik
9. Wiesław Gryglicki – przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” w powiecie włodawskim
10. Wiesław Holaczuk – wicestarosta włodawski
11. Mariusz Józefczuk – nauczyciel , dziennikarz
12. Stanisław Józefczuk-  przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Energetycznym we Włodawie
13. Piotr Kazanecki – zastępca Dyrektora w Publicznym Gimnazjum nr 1 we Włodawie
14. Krystyna Kazimiruk – nauczycielka, działaczka społeczna
15. Zdzisław Kociubiński – działacz Solidarności, internowany
16. Mirosław Konieczny – dyrektor Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej, radny Rady Powiatu we Włodawie
17. Urszula Koszuk – przewodnicząca Włodawskiego Oddziału  Civitas Christiana
18. Jerzy Kozyra – przedsiębiorca z Włodawy
19. Arlena Krawczuk – dyrektor I L.O. im. T. Kościuszki we Włodawie
20. Andrzej Kubak – radca prawny
21. Barbara Kubak – emerytowana nauczycielka
22. Leszek Kuczyński – przedsiębiorca z Okuninki
23. Maria Kuryłowicz – nauczyciel, bibliotekarz
24. Marek Kuszneruk – Przewodniczący Rady Gminy w Woli Uhruskiej
25. Zdzisław Latoszyński – prezes Koła Wolność i Niezawisłość we Włodawie
26. Paweł Łuczko – nauczyciel
27. Grzegorz Makus – historyk, twórca strony internetowej „Żołnierze Wyklęci – Zapomniani Bohaterowie”, odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Złotym Krzyżem Zasługii
28. Erazm Piotr Meniów – przewodniczący NSZZ "Solidarność" Ziemi Włodawskiej, radny Rady Miejskiej we Włodawie
29. Krzysztof Michalec  – przedsiębiorca z Włodawy
30. Danuta Pawluk – radna Rady Powiatu we Włodawie
31. Tadeusz Rudko – przewodniczący Rady Powiatu we Włodawie
32. Helena Sawoń – prezes Koła Związku Sybiraków we Włodawie
33. Wojciech Sikora – przedsiębiorca z Włodawy
34. Grażyna Sikora – wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła we Włodawie
35. Róża Szaranik – członek Zarządu Powiatu we Włodawie
36. Marian Ścisłowski – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie
37. Janusz Tajchert – ordynator oddziału chirurgii SP ZOZ we Włodawie
38. Mariusz Telepko – dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 we Włodawie
39. Marek Wójciga – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury we Włodawie
40. Mariusz Zańko – radny Rady Miejskiej we Włodawie

Graficzna wersja strony