Poparcie dla kandydata

Wrocławski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

Dzisiaj powstał Wrocławski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego jako kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powołali go przedstawiciele wrocławskiego świata nauki, kultury i sztuki oraz innych środowisk. Skład Komitetu jest otwarty dla nowych członków. Każdy, kto chce publicznie poprzeć Jarosława Kaczyńskiego własnym nazwiskiem, może to zrobić wypełniając formularz zgłoszeniowy.

W skład Komitetu wchodzą:

1. dr hab. Jan Waszkiewicz - prof. PWr., pierwszy marszałek województwa dolnośląskiego
2. Janisław Muszyński - przedsiębiorca
3. Kazimierz Kimso - z-ca przew. Zarz. Reg. NSZZ "S"
4. Marek Dyżewski - b. rektor Akademii Muzycznej we Wrocławiu
5. Marek Muszyński - fizyk PWr., b. przew. RKS NSZZ "S" Dolny Śląsk
6. Robert Raczyński - Prezydent Lubina
7. Piotr Roman - Prezydent Bolesławca
8. prof. dr hab. Krzysztof Sobiech - biochemik, AWF
9. prof. dr hab. Andrzej Kisielewicz - matematyk, UWr.
10. Maria Peisert-Kisielewicz - filozof, b. działaczka opozycji
11. Grzegorz Braun - reżyser
12. dr hab. Jerzy Marcinkowski - informatyk, prof. UWr.
13. dr hab. Ewa Marcinkowska - biochemik, UWr.
14. prof. dr hab. Jacek Otlewski - biochemik, UWr.
15. Krzysztof Grzelczyk - politolog, b. działacz opozycji, b. wojewoda dolnośląski
16. prof. dr hab. Marian Gabryś - ginekolog-położnik, AM
17. Stanisław Błoński - prezes ZG Związku Sybiraków III RP
18. prof. dr hab. Bolesław Grabowski - fizyk, UO
19. Mirosław Jasiński - scenarzysta, dyplomata, b. wojewoda wrocławski
20. prof. dr hab. Krzysztof Kawalec - historyk, UWr.
21. Stanisław Melski - aktor
22. Maria Woś - dziennikarka
23. Krzysztof Tenerowicz - prawnik, b. działacz opozycji, członek SW
24. Ryszard Gwalbert Misiek - muzyk jazzowy
25. Tadeusz Świerczewski - rzeczoznawca budowlany, b. działacz opozycyjny, członek SW
26. Barbara Bonarska - śpiewaczka
27. Lech Stefan - matematyk, działacz społeczny
28. Adam Maksymowicz - geolog, dziennikarz
29. Janina Siciarz - artystka
30. Wojciech A. Rączyński - przedsiębiorca
31. Krystian Nyz - przedsiębiorca
32. Ryszard Olesiewicz - inż. budowl. b. działacz KPN
33. Małgorzata Suszyńska
34. Jerzy Pietraszko - matematyk, członek SW, PWr.
35. prof. dr hab. Krzysztof Bogdan - matematyk, PWr.
36. dr hab. Małgorzata Bogdan - matematyk, PWr.
37. dr hab. Wiesław Szwast - informatyk, prof. UO
38. Romuald Lazarowicz - dziennikarz, redaktor naczelny "Opcji na Prawo"
39. Helena Lazarowicz - wydawca, dziennikarz, członek SW
40. Dorota Bauer - lekarz medycyny
41. dr Bolesław Wajsprych - geolog, UWr.
42. Adam Druszcz - neurochirurg
43. Ryszard Sławczyński - historyk
44. Michał Kot - student V roku PWr.
45. Marek Delimat - konserwator zabytków
46. dr inż. Danuta Wala - PWr.
47. Barbara Marak - lekarz medycyny
48. Ryszard Marak - architekt
49. Maciej Dmysiewicz - harcmistrz ZHP
50. Maciej Ruszczyński - emeryt, b. opozycjonista
51. Adam Skowroński - Prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych Dol. Śl.
52. dr inż. Zdzisław Bober - elektronik
53. dr n. med. Janusz Bolanowski - adiunkt, AWF
54. prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski, PWr.
55. dr inż. Agnieszka Chrobak - biotechnolog (adiunkt), Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
56. dr Lucyna Górska-Kłęk - biolog, AWF
57. dr Dorota Jakubiec - biolog, AWF
58. dr hab. Zbigniew Jakubiec - biolog/profesor, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Uniwersytet Zielonogórski
59. dr Tadeusz Jakubowski - Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji, WWSIS Horyzont
60. dr inż. Dagmara Kłopotowska - biotechnolog, IITD PAN
61. dr Paweł Korobczak - filozof, etyk, UWr.
62. prof. dr hab. Wojciech Kunicki - Kierownik zakładu Historii Literatury Niemieckiej do 1848, Uniwersytet Wrocławski
63. dr inż. Izabela Kurtyka - adiunkt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
64. prof. dr hab. Elwira Lisowska - immunolog, PAN
65. prof. dr hab. Józef Lisowski - immunolog, PAN
66. dr Michał Lubicz-Miszewski - socjolog/adiunkt, Uniwersytet Przyrodniczy
67. dr hab. Janusz Matuszyk - biolog, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
68. dr Arkadiusz Miążek - biolog
69. prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski - chemik, Politechnika Wrocławska (emeryt)
70. prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas - neurobiolog, Akademia Medyczna i Uniwersytet Wrocławski
71. dr hab. inż. Edward Przydróżny - nauczyciel akademicki, Politechnika Wrocławska
72. dr hab. inż. Jan Syposz - inżynieria środowiska, prof. nadzw., PWr.
73. dr Tomasz Wójcik - nauczyciel akademicki, PWr.
74. prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek - biolog, Uniwersytet Wrocławski
75. prof. dr hab. Wacław Leszczyński - technolog żywności, Uniwersytet Przyrodniczy
76. mgr inż. Mariusz Kosobudzki - asystent, WSOWL
77. mgr Adam Degler - pracownik naukowy, archeolog
78. dr inż. Hanna Basara - emerytka, Politechnika Wrocławska
79. dr inz. Stanisław Chęciński - emeryt, Politechnika Wroclawska
80. dr Maria Elżbieta Dębowska - fizyk, Uniwersytet Wrocławski
81. dr Tadeusz Kozar - informatyk, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
82. dr nauk przyrodn. mikrobiolog Danuta Leszczyńska - e.adiunkt, prezes Wrcł.Koła Stow.Kult.Chrześcij. "Odrodzenie", Polit. Wrocławska
83. dr Krzysztof Lubicz Miszewski - geolog, adiunkt, Uniw. Opolski
84. prof nadzw. dr hab. Halina Pawlak-Kruczek - nauczyciel akademicki, PWr.
85. Jan Sochiera - absolwent Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
86. dr hab. Andrzej Solecki - geolog, Uniwersytet Wrocławski
87. dr hab. prof. nadzw. Zdzisław Julian Winnicki - Z - ca Dyrektora ISM, Uniwersytet Wrocławski
88. Michał Bogdan - absolwent Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
89. Jan Marcinkowski - absolwent Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
90. Piotr Markowski - absolwent Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
91. Józef Adach - kierowca
92. Daniel Baginski - tłumacz
93. Jerzy Bielasiński - prawnik, działacz struktur SW, UWr.
94. Bożena Bober - koordynator projektów międzynarodowych
95. Krystyna Borowska-Syposz - biliotekarz, były prezes Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej
96. Jan Bortkiewicz - artysta fotografik
97. Jolanta Brzeska - nauczycielka
98. Diana Choińska - księgowa, Uniwersytet Wrocławski
99. Jakub Chorowski - student, Politechnika Wrocławska
100. Michał Chrobak - programista
101. mgr inż Tadeusz Ciukszo - Rzeczoznawca, Biuro Ekspertyz Projektów i Wdrożeń
102. Danuta Czartoryska - lesnik
103. mgr inż. Tytus Czartoryski - rolnik
104. Maria Dąbrowska - emerytowana nauczycielka, w Solidarności rzecznik prasowy pracowników oświaty regionu, Stowarzyszenie Pomocy "Larum"
105. Krzysztof Jan Dracz - architekt
106. Hanna Duralska-Mikurda - inżynier ob. emeryt
107. mgr Maria Bogusława Dytko - Z-ca Dyrektora WSSK Wrocław
108. mgr prawa Jacek Dżedzyk - radca prawny
109. mgr inż. Elżbieta Figuła - nauczyciel
110. Jan Franczak - nauczyciel, tłumacz
111. Izabela Gorczyca - tech. fotograf, pracownik socjalny/pracuję jako rejestratorka medyczna
112. Zdzisława Gorlic - ekonomista, emeryt
113. Sławomir Stanisław Górski - przedsiębiorca
114. Leszek Grudziński - przedsiębiorca, himalaista, członek SW
115. Andrzej Guściora - prawnik
116. Jan Hałakuć - Przewodniczący, Lubański Klub Obywatelski
117. Jadwiga Huryn - tech. ekonomista/emeryt
118. mgr ekonomii Jerzy Huryn - ekonomista
119. mgr Małgorzata Iwankiewicz - nauczyciel
120. mgr Teresa Izworska - nauczyciel
121. mgr inż. Barbara Jach-Kobielska - Kierownik pracowni, projektant, E&B Pracownia Projektowa Instalacyjno-Budowlana 1
122. Wiktor Janas - student informatyki, Uniwersytet Wrocławski
123. Jerzy Jankowski - emeryt, członek SW, zam. Norwegia
124. mgr biologii środowiska Elżbieta Jarema - emerytowany urzędnik
125. mgr Radosław Jarema - prawnik
126. Wojciech Jaworski - muzyk
127. artysta muzyk jerzy Kaczmarek - muzyk, AM
128. Janina Karcz - emeryt
129. Eugeniusz Kaźmierczak - inżynier/emeryt, Akcja Katolicka Archidiecezji Wroclawskiej
130. mgr inż. architekt Krzysztof Kobielski - architekt, Pracownia Projektowa Krzysztof Kobielski
131. Tomasz Kołodziej - Zastępca Burmistrza Jelcza-Laskowic
132. Magister Marcin Konopka - Kierownik Projektu
133. Adam Koperczak - pracownik socjalny
134. mgr Anna Korczyńska - tłumacz/lektor języka włoskiego
135. Ewa Kostrowska-Skóra - pracownik umysłowy
136. student Stanisław Kowalczyk - student, Politechnika Wrocławska
137. Jan Koziar - geolog
138. Emilia Kozłowska - architekt
139. mgr Ryszard Krawczyk - inżynieria środowiska, Konsorcjum EKO-Recykling
140. dr hab. Daniel Krowarsch - biochemik, UWr, Uniwersytet Wrocławski
141. Lidia Królikowska - farmaceuta
142. Jarosław Królikowski - artysta - śpiewak
143. Patryk Królikowski - student PWr.
144. Bogdan Krzczanowicz - handlowiec
145. mgr Bogusława Krzczanowicz - filolog
146. Agnieszka Kubiak - studentka Wyższej Szkoły Zdrowia Urody i Edukacji w Poznaniu
147. mgr inż. Henryk Kula - były działacz opozycyjny
148. mgr Eugenia Kulczycka - emerytowany bankowiec
149. mgr Bernadetta Kuśnierz - historyk
150. Bolesław Kuśnierz - emeryt
151. Kazimiera Kuśnierz - emeryt
152. Zofia Kuź - nauczyciel historii, członek NSZZ "Solidarność", XVII LO im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu
153. mgr Jerzy Kwiatkowski - inż. geodeta
154. Halina Lazarowicz - emerytowana dentystka
155. Zbigniew Lazarowicz - emerytowany ekonomista, żołnierz AK i WiN
156. Dorota Lech - księgowa
157. Magdalena Lenart-Ojak - lek.wet.
158. Halina Leszczyńska - logopeda
159. Edward Leszczyński - informatyk, dziennikarz
160. mgr farmacji Jadwiga Lewicka - farmaceutka
161. Bogdan Limberger - elektroautomatyk
162. mgr inż. Elżbieta Lisowska - informatyk
163. Jacek Lisowski - hydrolog
164. magister Jadwiga Lubicz-Miszewska - pielęgniarka/pedagog specjalny
165. Maria Łapka - pracownik socjalny, prezes Stowarzyszenia Pomocy "Larum"
166. mgr Adam Mach - były nauczyciel, Elektroniczne Zakłady Naukowe Wrocław
167. mgr Elżbieta Mach - emeryt
168. Marian Majcher - inżynier
169. Barbara Maksymowicz - prawnik
170. magister Krystyna Maksymowicz - archeolog, emeryt
171. Danuta Maksymowicz-Małaszuk - prawnik
172. Klaudiusz Małachowski - lekarz
173. Remigiusz Małaszuk - mgr inż. ochrony wód i gleby
174. Teresa Małaszuk - emerytka
175. Paweł Martin - tłumacz, przedsiębiorca
176. Kazimierz Michalczyk - radiolog
177. Jan Michałowski - elektryk
178. Anna Mikołajczak - lekarz medycyny
179. Szymon Mikorski - przedsiębiorca
180. mgr inż. Grażyna Mozol - chemik, emerytka, Politechnika Wrocławska
181. mgr Barbara Mrozowska - właściciel
182. Michał Mysłowski - student
183. Artur Nicpoń - przedsiębiorca
184. Małgorzata Niwińska - przedsiębiorca
185. Bożena Nowak - menedżer
186. Grażyna Nurzyńska - katecheta
187. Bogumil Oledzki - renowator
188. Krystyna Olejniczak-Ciukszo - pielęgniarka
189. Katarzyna Osieleniec-Moszczyńska - nauczyciel, dyrektor szkoły
190. Przemysław Otlewski - lekarz medycyny
191. architekt Leszek Pawłowski - Właściciel Pracowni Projektowej, Autorska Pracownia Projektowa
192. Anna Pelczar - emeryt
193. mgr Katarzyna Pelczarska - redaktor portalu internetowego, Uniwersytet Wrocławski
194. mgr sztuki Wiesław Józef Piechówka - artysta plastyk, konserwator dzieł sztuki, Renowart - firma konserwatorska
195. Janina Pieńkowska - pedagog, XVII LO im. A. Osieckiej we Wrocławiu, XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
196. Bożena Piętocha-Koperczak - ekonomista, gospodyni domowa
197. mgr Damian Poźniak - kierownik, Uniwersytet Wrocławski
198. Tomasz Przedpełski - filolog
199. Jacek Ratajczyk - muzyk
200. mgr farmacji Alicja Rodzik - emeryt
201. historyk sztuki Jolanta Rodzik - nauczyciel
202. Maria Romańczuk - pracownik umysłowy
203. dr biochemii Teresa Rosińska - emerytka
204. dr inż. mech. Marian Rosiński - emeryt
205. Ewa Rozpędowska - psycholog
206. Rafał Rudawski - muzyk
207. Jacek Rugieł - ekonomista
208. magister sztuki Małgorzata Samborska - muzyk
209. mgr Ryszard Sawicki - artysta/pisarz, Uniwersytet Wrocławski
210. mgr ekonomii Magdalena Skoczyk - pracownik działu logistyki, firma prywatna
211. Stanisław Skotny - nauczyciel, polonista, internowany w stanie wojennym, XVII LO im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu
212. mgr inż. Mirosław Skóra - pracownik działu marketingu
213. Roza Slusarska - inz.lesnik
214. Joanna Smereka - germanistka
215. Krystyna Stankiewicz - bibliotekarz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
216. Helena Suszyńska - emerytowana księgowa, żołnierz AK i WiN
217. Kazimierz Suszyński - matematyk / informatyk
218. magister Małgorzata Szeptycka - aktorka, Teatr Muzyczny Wrocław
219. Jadwiga Szymonik - była działaczka podziemia, Wiceprzewodnicząca KZ NSZZ "S" w PWr., PWr.
220. mgr prawa Sławomir Śmigielski - prawnik
221. Marian Światowski - Pełnomocnik Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu na Region Dolnośląski
222. mgr prawa i administracji Beata Świerczewska - b. działacz opozycji, właściciel, Autorska Pracownia Projektowa
223. mgr Teresa Tadeuszyk - nauczyciel
224. Natalia Tarczyńska - mgr inż. informatyki i zarządzania
225. mgr inż. Teresa Tenerowicz - rzeczoznawca d/s san.hig., działacz NSZZ Solidarność
226. Witold Terenda - lekarz weterynarii
227. mgr Maria Terkiewicz - filolog
228. Marta Terkiewicz - maturzystka
229. mgr inż. Miłosława Terkiewicz - biotechnolog
230. mgr inż. Zbigniew Terkiewicz - kierownik
231. Łukasz Tracz - student, UWr. - WPAiE
232. Justyna Trebicka - nauczyciel
233. mgr inż Mariusz Trebicki - Menadżer
234. Hanna Treochimczuk-Fidut - przewodnicząca Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ"S"
235. Alina Elżbieta Ulanowska - ekonomista
236. lic. Piotr Łukasz Ulanowski - student Financial Management
237. Włodzimierz Ulanowski - przedsiębiorca
238. Wojciech Uniatowicz - filolog
239. Mariusz Wacowski - archiwista
240. mgr Małgorzata Wanke-Jakubowska - rzecznik prasowy, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
241. mgr inż. Anna Wietrzykowska - ekonomista
242. mgr inż. Waldemar Wietrzykowski - projektant-programista
243. Mateusz Ryszard Winnik - student prawa i politologii, UWr.
244. Tomasz Wołkowski - historyk
245. mgr inż. Andrzej Wójcik - informatyk
246. Elżbieta Wójcik - pielęgniarka
247. magister prawa Ewa Zajdel - Radca Prawny
248. lekarz medycyny Tomasz Zajdel - lekarz
249. Krystyna Zawodniak-Węgrzynowska - lekarz
250. Agnieszka Zwierzycka - muzykolog, Akademia Muzyczna
251. Elżbieta Żołyńska - polonista
252. Marta Żołyńska - studentka anglistyki
253. Jacek Żukowski - przedsiębiorca
254. dr Artur Polański, politolog, członek NSZZ „Solidarność”.

Serdecznie zapraszamy!

Aby zobaczyć aktualną listę sygnatariuszy kliknij tutaj

Graficzna wersja strony