Poparcie dla kandydata

Zabrzański Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

W Zabrzu został zaprezentowany Zabrzański Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego. Znależli się w nim m.in. pracownicy naukowi i lekarze.

Polska jest najważniejsza!
Oświadczenie
Zabrzańskiego Społecznego Komitetu Poparcia
Kandydata na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Jarosława Kaczyńskiego


Szanowni Państwo, mieszkańcy Zabrza!


Nadchodzące wybory na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, najważniejszego reprezentanta narodu, Głowy Państwa, to wydarzenie szczególnej wagi. Wybór jakiego dokonamy zadecyduje o przyszłości Polski, a tym samym o przyszłości nas wszystkich i jakości naszego życia.

Utworzyliśmy Zabrzański Honorowy Komitet poparcia Jarosława Kaczyńskiego na Urząd Prezydenta RP, ponieważ jesteśmy przekonani, że właśnie on będzie realizował nasze pragnienia wspólnego dobra: Ojczyzny, z której jesteśmy dumni –wolnej, suwerennej, szanującej swoją historię, swoje chrześcijańskie korzenie i kulturę, jednocześnie otwartej na świat, nowoczesnej współpracującej we wspólnym interesie z krajami Unii Europejskiej przy zachowaniu równorzędnej pozycji z tymi krajami; Polski cieszącej się szacunkiem na arenie międzynarodowej; Polski w której Państwo zapewni wszystkim obywatelom sprawiedliwość, prawdę i poszanowanie ich praw, a poprzez rozwój gospodarczy poprawę bytu.

Jarosław Kaczyński swoim życiem i działalnością publiczną dał dowód, że będzie zabiegał o taką właśnie wizję Polski i będzie jej służył.

Przypomnijmy również, że w czasie gdy był Premierem nastąpił rozwój gospodarczy Polski, obniżono podatki, a wszystko to pozwoliło Polsce przejść łagodniej przez kryzys świtowy.

Wrażliwość Jarosława Kaczyńskiego w kwestiach społecznych, kompetencja i wiarygodność w sprawach gospodarczych oraz szczególna troska o promocję szans ludzi młodych napawają nadzieją na przyszłość.

Apelujemy o poparcie Jarosława Kaczyńskiego w nadchodzących wyborach oraz o zaangażowanie się w jego promowanie ponieważ Polska jest najważniejsza!

Zabrze, 31 maj 2010 r.

Zabrzański Społeczny Komitet Poparcia Kandydata na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Kaczyńskiego
1. Cezary Adamski – adwokat
2. Łucja Bartoszewska – mgr psychologii
3. Anna Barańska-Lesiak – dr nauk medycznych
4. Bogna Drozdzowska – dr hab. nauk medycznych
5. Maria Mazurek – inż. budownictwa
6. Władysława Miśkiewicz – lekarz
7. Ewa Nowakowska – mgr sztuki
8. Olgierd Nowakowski – mgr inż.
9. Władysław Pierzchała – prof. dr hab. nauk medycznych
10. Wojciech Pluskiewicz – prof. dr hab. nauk medycznych
11. Bolesław Pochopień – prof. dr hab. inż.
12. Krystyna Rożek-Lesiak – dr nauk medycznych
13. Elżbieta Seferowicz – dr nauk medycznych Poseł na Sejm X i I Kadencji
14. Jadwiga Szterk – członek komitetu obywatelskiego z 1989 roku
15. Bogumiła Szymczyk – dr nauk medycznych
16. Zbigniew Stryj – Aktor Dyrektor artystyczny Teatru Nowego w Zabrzu
17. Anna Tustańska – lekarz stomatolog
18. Andrzej Aleksander Wilk – mgr teologii
19. Antoni Węgiel – dr hab. nauk medycznych
20. Maria Warteresiewicz – doc. dr hab. inż.

Graficzna wersja strony