Poparcie dla kandydata

Zamojski Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

Dzisiaj powstał Zamojski Społeczny Komitet Poparcia kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego. Jego członkowie podpisali deklarację „Polska jest najważniejsza”.

Polska jest najważniejsza
Polska jest dobrem największym
Deklaracja Zamojskiego Społecznego Komitetu Poparcia
Jarosława Kaczyńskiego, kandydata na urząd
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Miasta Idealnego Zamościa !

Stajemy przed Wami, aby wesprzeć kandydata na najwyższy urząd Rzeczypospolitej Polskiej. Tego, od którego w dużej mierze zależeć będzie przyszłość naszego państwa w Unii Europejskiej i jakość naszego życia. Dlatego mamy prawo, ale również obowiązek mówić głośno i publicznie o naszych oczekiwaniach, pragnieniach, potrzebnych zmianach w naszym życiu: prywatnym, publicznym, życiu całego narodu polskiego.

Łączy nas Niepodległa Rzeczypospolita Polska, będąca ucieleśnieniem marzeń pokoleń Polaków, którzy walczyli o tą niepodległość w dziewiętnastym i dwudziestym wieku. Zbliżające się wybory prezydenckie są rachunkiem sumienia wobec wspólnego dobra jakim jest Polska.

Powołujemy Zamojski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy przekonani, że jedynie wybór Jarosława Kaczyńskiego gwarantuje urzeczywistnienie wizji Polski, z której wszyscy będziemy dumni – Polski nowoczesnej, a zarazem kultywującej najlepsze rodzime tradycje. Polski wolnej i niepodległej, Polski niepodzielonej na wrogie obozy. Polski, w której wszyscy obywatele odnajdą swoje miejsce i możliwość pełnego rozwoju. Polski, w której życie publiczne nacechowane będzie ludzką solidarnością, uczciwością, prawdą, troską o dobro wspólne.

Apelujemy do wszystkich Zamościan i mieszkańców byłego Województwa Zamojskiego, którym wizja ta jest bliska, o przystąpienie do Zamojskiego Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego, kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zamojski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego, kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zamość, dnia 18 maja 2010 roku

Listę podpisało trzydzieści siedem osób, wśród, których znaleźli się:

1. Zofia Bałabuch, emerytka;
2. Sławomir Bartnik, księgarz;
3. Anna Bartnik, urzędniczka;
4. Mieczysław Bartoń, wójt gminy Skierbieszów;
5. Mieczysława Bełz, lekarz stomatolog, prezes Rodzin Katyńskich w Zamościu;
6. dr Jacek Krzysztof Danel, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowicza w Zamościu;
7. Urszula Danelowa, nauczycielka;
8. Krystyna Gaca. emerytka
9. Krzysztof Gałaszkiewicz, samorządowiec;
10. dr Marek Gąska, wykładowca w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowicza oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Zamościu.
11. Maria Gmyz, architekt;
12. Adam Gąsianowski, fotograf;
13. Jacek Herc, projektant;
14. Henryk Kąkol, rolnik, internowany, przewodniczący struktur podziemnej RI NSZZ „Solidarność” Województwa Zamojskiego
15. Franciszek Kapłon, emeryt;
16. Andrzej Kłosiński, przedsiębiorca;
17. Wiesława Kłosińska, księgarz;
18. Mirosław Koper, technik budowlany;
19. Leszek Kozłowski, nauczyciel;
20. Michał Kręglicki, kpt. Członek  Prezydium Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość
21. Zbigniew Kruk, mjr, żołnierz Armii Krajowej, Sybirak;
22. Maria Krzyżanowska, inwestor budowlany;
23. Sławomir Kugiel, urzędnik samorządowy;
24. Piotr Kurzępa, internowany, przew. Rady Osiedla „Partyzantów” w Zamościu
25. Franciszek Bogdan Łasocha, architekt;
26. Teresa Madej, ekonomistka;
27. Krystyna Rekas, pielęgniarka;
28. Marek Rzeźniak, artysta malarz;
29. Maria Rzeźniak, muzealnik;
30. Kazimierz Ściseł, inż. mech;
31. Marek Siedlecki, projektant;
32. Antoni Skura, rolnik, przew. struktury zamojskiej NSZZ RI „Solidarność”:
33. Małgorzata Soja – Łasocha, dziennikarka;
34. Janusz Szczekan, artysta, rzeźbiarz, autor pomnika Jana Pawła II w Zamościu
35. Stanisław Szostek, emeryt;
36. Andrzej Szymański, konstruktor;
37. Marek Walewander, przewodniczący Zarządu Oddziału NSZZ „Solidarność” w Zamościu

Graficzna wersja strony