Poparcie dla kandydata

Złotowski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

Deklaracja
Złotowskiego Społecznego Komitetu Poparcia
Jarosława Kaczyńskiego
kandydata na Prezydenta RP

„My, niżej podpisani, deklarujemy pełne poparcie dla Jarosława Kaczyńskiego, jako kandydata na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Identyfikujemy się z przekonaniem, że Polska jest najważniejsza. Jarosław Kaczyński będzie kontynuował tradycje społecznej i solidarnej Polski, reprezentując nasz kraj godnie i mądrze, godząc dobro naszej Ojczyzny z interesem Unii Europejskiej, przy zachowaniu naszej wiekowej tradycji, olbrzymiego dorobku kulturowego i chrześcijańskiego dziedzictwa.

29 maja 2010

Podpisani:
1. Barbara Chorabik - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złotowie, pedagog,
2. Bogdan Guzik - lek. medycyny,
3. Krzysztof Nurczyk - galwanizer, radny Rady Miejskiej w Złotowie,
4. Jerzy Podmokły - radca prawny,
5. Kazimierz Grochowski - NSZZRI „S”
6. Witold Glugla - technik,
7. Andrzej Bednarski - nauczyciel,
8. Jadwiga Reguła - emeryt,
9. Anna Laskowska - emeryt,
10. Franciszek Laskowski - nauczyciel, emeryt,
11. Aleksander Chodziutko - emeryt,
12. Benedykt Szopieraj - fryzjer,
13. Kazimierz Bilicki - emeryt,
14. Włodzimierz Stankiewicz - emeryt,
15. Małgorzata Nafalska - emeryt,
16. Zdzisław Gust - emeryt,
17. Piotr Tomasz - prawnik, radny Rady Powiatu Złotowskiego,
18. Elżbieta Zodrow - emeryt,
19. Wieslaw Chorabik - inspektor, pilot wycieczek, tłumacz jęz. ang.
20. Manfred Zodrow - emeryt,
21. Barbara Grzywacz - sprzedawca,
23. Honorata Chylińska - nauczyciel, emeryt,
24. Aleksandra Manikowska - studentka,
25. Anna Manikowska - studentka,
26. Stanisław Barasz - emeryt,
27. Dorota Nawrocka-Obłuda - ekonomista,
28. Waldemar Obłuda - rolnik
29. Maria Łęczycka - emeryt,
30. Marek Barycki - emeryt,
31. Jan Lissy - tech.budow.,
32. Anna Ignaszak - techn. administr.,
33. Bogusława Szymaniak - mgr ekonomii, księgowa,
34. Weronika Szymaniak - emeryt,
35. Maksymilian Szymaniak - prac. fiz.
36. Franciszek Senski - emeryt,
37. Zofia Senska - emeryt,
38. Michalina Czech - emeryt,
39. Teresa Sanocka - emeryt,
40. Anna Borucka - emeryt,
41. Urszula Szweda - emeryt,
42. Joachim Szweda - emeryt,
43. Wacława Skomorucka - emeryt,
44. Barbara Stankiewicz- Grabowska - nauczyciel, emeryt,
45. Helena Kochanowska - emeryt,
46. Eugeniusz Drobkiewicz - emeryt,
47. Wiesława Barczyk - emeryt,
48. Brygida Kierzek - rencistka,
49. Krzysztof Kierzek - rencista,
50. Maria Manikowska - emeryt,
51. Alicja Narloch - emeryt,
52. Urszula Brożek - emeryt,
53. Ryszard Lassota - lekarz, emeryt,
54. Maria Danilowska - emeryt,
55. Wiesław Fidurski - dziennikarz, radny,
56. Iwona Fidurska - dziennikarz.
Graficzna wersja strony