Listy do Jarosława Kaczyńskiego z apelami o kandydowanie


Organizacje społeczne i osoby prywatne od kilku dni apelują do Prezesa PiS o start w wyborach prezydenckich. Listy przysyłają zarówno pojedyncze osoby jak i grupy osób, ale także środowiska naukowe i akademickie, organizacje społeczne, miedzy innymi: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej okręg Zamość, Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”, NSZZ „Solidarność” Region Śląsko-Dąbrowski Regionalna Sekcja Nauki, NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, Liga Krajowa, Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego.

We wszystkich listach powtarza się apel i prośba do Jarosława Kaczyńskiego o kandydowanie w wyborach prezydenckich. Kierując się troską o dalszy los naszej Ojczyzny ośmielam się w tym szczególnym czasie prosić Pana o zdecydowanie się na start w wyborach napisał w liście Wojciech Buczak Przewodniczący, NSZZ „Solidarność” Regionu Rzeszowskiego.

Wsłuchując się także w te głosy Jarosław Kaczyński podjął decyzję o kandydowaniu w wyborach prezydenckich.
Graficzna wersja strony